Taudin status

Toimitus - 26.05.2015 - 19:44

Vastearvion yhteydessä pyritään tautitaakan arvio ja taudin tilanne luokittelemaan oheisen taulukon mukaisesti (SHR-muuttuja: status-al). Taulukosta valitaan arviointihetkellä oleva paras vaste.

Koodi

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

1

CR-MRDneg

Remissio, jäännostauti negatiivinen

 • Morfologinen remissio (CR tai CRi) ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri negatiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat negatiivisia)

2

CR-MRDpos

Remissio, jäännostauti positiivinen

 • Morfologinen remissio  (CR tai CRi) ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri positiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat/toinen positiivinen)

3

CCR

Sytogeneettinen remissio

 • Morfologinen remissio  (CR tai CRi) ja
 • G-raita/FISH-markkeri negatiivinen; vähintään 20 metafaasia tutkittu
 • Ei MRD-markkeria (molgen/IFT) käytettävissä

4

CR

Morfologinen remissio

 • Normo- tai hypersellulaarinen luuydin, blasteja < 5%
 • B-neut >1,0, b-trom >100; ei verituotetarvetta
 • Ei merkkejä ekstramedullarisesta taudista; likvorissa ei blasteja

5

CRi

Remissio, puutteellinen luuytimen toipuminen

 • Muuten CR, mutta B-neut <1,0 tai b-trom <100

6

PR

Osittainen remissio

 • Luuytimessä blasteja 5-10%
 • Likvorissa blasteja <10 (tämä määritelmä vahvistamatta)

7

Hypoplasia

Dysplasia/hypoplasia

 • Luuytimen morfologia hypoplastinen/dysplastinen, blastit ≤ 10%

8

RD

Refraktaari tauti (RD)

 • Ei CR-, CRi- tai PR-vastetta

12

Relapsi (MRD)

Molekyyligenettinen relapsi

 • Luuytimessä blasteja <5% ja aiemmin toistetusti negatiivinen jäännöstautimarkkeri positiivinen ja lisääntyvä vähintäät kahdessa peräkkäisessä näytteessä tai
 • Luuytimessä blasteja <5% ja hoidon aloitukseen johtava jäännöstautimäärä yhdessä näytteessä.

9

Relapsi (bm)

Relapsi

 • Luuytimessä blasteja ≥5%, vähintään kuukautta aiemmin ollut CR
10

Relapsi (neuro)

Isololoitu neurorelapsi

 • Likvorissa leukeemisia blasteja, vähintään kuukautta aiemmin ollut CR
 • Luuytimessä blasteja <5%
11

Relapsi (ekstram)

Isololoitu ekstramedullaarinen relapsi

 • Esim. klorooma, muu leukeeminen tuumori
 • Likvorissa ei leukeemisia blasteja
 • Luuytimessä blasteja <5%
96 Exitus- refraktaari Exitus, refraktaari tauti
 • Kuolema RD-vasteessa (ensilinjan hoito)

90

Exitus-relapsi

Exitus, relapsi

 • Luuytimessä blasteja ≥5%

91

Exitus-infektio

Exitus, infektio

 • Luuytimessä blasteja <5%, b-neut >0,5

92

Exitus-aplasia

Exitus, aplasia

 • Luuytimessä blasteja <5%, luuydin hypoplastinen
100

Exitus-hoitoon liittyvä (TRM)

Exitus, hoitoon liittyvä
 • Luuytimessä blasteja <5%

93

Exitus-muu tauti

Exitus toisesta taudista johtuen

 • Luuytimessä blasteja <5%
97 Exitus - ei hoitoa Exitus, hoito keskeytetty
 •  Ei mahdollisuutta AML:n hoidon jatkamiseen
98 Exitus - ei edeltävää hoitoa

Exitus, palliatiivinen hoito

 • Ei aiempaa hoitoa AML:aan, palliatiivinen hoito 

99

Exitus-tuntematon

Exitus, syy tuntematon

 • Edeltävässä luuydinnäytteessä blasteja <5%

999

Poistunut seurannasta

Seuranta loppunut (lost-to-follow-up)

 • Ei tietoa taudin tilasta tai elossaolosta
Viimeksi muokannut: 
anne.gesterberg - 20.03.2017 - 14:26