Tutkimukset ennen hoitoa

minna.lehto - 15.12.2015 - 15:23

Laboratoriokokeet

 • B-PVK+TKD
 • E-Retik
 • B-La
 • P-CRP
 • P-K, P-Na
 • P-Krea
 • P-Uraat
 • P-Gluk
 • P-ALAT, P-AFOS, P-Bil
 • P-LD
 • P-Ca-albk/P-Ca-ion
 • E-ABORh
 • E-Coomb-O
 • S-Prot-Fr
 • S-B2Miglo
 • Ennen immunosupressiivisia hoitoja / vasta-ainehoitoja myös
 • S-HIVAgAb, S-HBsAg, HBcAb, S-HCVAb, S-ToxoAb

Luuydinnäytteet

 

Sytogeneettiset tutkimukset

 • FISH menetelmällä veren lymfosyyteistä
  • 13q-deleetio
  • 11q-deleetio
  • 17p-deleetio ja
  • trisomia 12.
 • Harkittavaksi TP53 mutaatiostatuksen tutkiminen sellaisilta potilailta, jotka olisivat soveltuvia allogeeniseen kantasolujensiirtoon ja joilla ei todeta 17p-deleetiolta. (Tutkimus ei ole vielä rutiinikäytössä Suomessa.)
 • Sytogenetiikka tulee tutkia myös uusiutuneen taudin hoidon alkaessa, koska 17p-deleetio / TP53-mutaatio ilmaantuu usein taudin edetessä.
 • IgVh mutaatiostatus, ZAP-70, CD38 eivät kuulu rutiinitutkimuksiin.

 

Kuvantamistutkimukset

 • Ennen hoitoa kaikista potilaista otetaan thorax-röntgen ja vatsan UÄ.
 • Vain erityistilanteissa tutkitaan vartalon TT-kuvaus, josta aiheutuva säderasitus on merkittävä.

 

Imusolmukkeen histologinen tutkimus

 • Jos herää epäily taudin transformaatiosta, tulee suurentunut imusolmuke poistaa tuorenäytteeksi patologille.

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 20.11.2016 - 11:41

Otsikko vaihdettiin muodosta <em class="placeholder">Tutkimukset ennen hoitoa</em> muotoon <em class="placeholder">Tutkimukset ennen hoitoa</em>.