Seuranta ja vastearvio

hallinta - 06.05.2010 - 11:52

Seuranta

Kontrollikäynnin tai –kontaktin yhteydessä selvitetään aina

  • yleisoireet
  • infektioiden esiintyminen
  • kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
  • täydellinen verenkuva

Oireetonta ja pienimassaista (Binet A) KLL:aa seurataan avoterveydenhuollossa. Alkuun kontrolli esimerkiksi 3-4 kk kuluttua ja jos tilanne on rauhallinen, voi kontrollit harventaa 6 -12 kk välein tapahtuvaksi.

Seurantaohje potilaalle ja seurannasta vastaavaan yksikköön

Etenevä tai oireinen (Binet B tai C) vaatii tarkempaa seurantaa 2-4 kk välein ja seuranta tapahtuu joko hematologia konsultoiden avopuolella tai hematologiaan perehtyneen lääkärin toimesta.

Hoitojen jälkeen vastearvio tehdään hoitavassa yksikössä 3 -6 kk hoitojen päättymisestä. Hoitojen tavoitteesta ja saavutetusta hoitovasteesta riippuen seuranta voi tapahtua myös avopuolella esimerkiksi aluksi 6 -12 kk välein. Saavutettu hoitovaste korreloi yleensä taudin etenemisvapaan ajan kestoon. Oireiden lisääntyessä seurantaa tihennetään esimerkiksi 3-6 kk välein tapahtuvaksi. Hoitoindikaatioiden täyttyessä uudelleen potilas lähetetään hoitoarvioon hematologiseen yksikköön.

Vastearvio

Vaste annetulle hoidolle arvioidaan aikaisintaan 3kk (vasta-ainehoidot) ja viimeistään 6kk hoitojen päättymisestä ottaen huomioon hoitojen yksilöllinen tavoite.
Kliinisessä työssä arvioidaan
aina:  

  •  anamneesi (yleisoireet)
  •  kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
  •  täydellinen verenkuva

harkinnan mukaan:

  • luuydinaspiraatti / -biopsia: pitkittyneet sytopeniat, joskus CR:n varmistamiseksi
  • Thx-rtg ja vatsan / imusolmukealueiden UÄ; jos aluksi poikkeava, epäluotettava palpaatio

Tällä hetkellä jäännöstaudin tutkimista virtaussytometrisesti tai tietokonetomografiaa ei suositella kliinisten tutkimusten ulkopuolella.

 

Mukailtu taulukko: IWCLL 2008, M. Hallek et al, Blood 15 June 2008, Vol 111, n:o 12, p. 5451

 

Täydellinen remissio
CR
(kaikki seuraavista)

  Osittainen hoitovaste 
PR
(väh. 2 kpl A- ja 1 kpl B-kriteerejä)

Progressiivinen tauti
PD
(yksikin seuraavista riittää)

A) Tautimassa:

 

 

 

Imusolmukkeet

ei yli 1,5 cm

vähintään 50% pieneneminen/vähenemä

vähintään 50% kasvu

Pernan koko

normaali

vähintään 50% pienenemä

vähintään 50% kasvu

Maksan koko

normaali

vähintään 50% pienenemä

vähintään 50% kasvu

B-Lymfosyytit

alle 4,0 x 10E9/l*

vähintään 50% lasku lähtötasosta

vähintään 50% nousu lähtötasosta

Yleisoireet

ei yleisoireita

ei määritelty

ei määritelty

Luuydin**

normaali solukkuus, lymf alle 30%, ei B-lymfosyyttinoduluksia

50% infiltraatioasteen pienenemä tai

B-lymfosyyttinoduluksia

ei määritelty

B) Hematopoieesi:

 

 

 

Hb

yli 110 g/l

(ilman kasvutekijää tai transfuusioita)

yli 110 tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

vähintään 20 g/l lasku  lähtötasosta (KLL:sta johtuva)

Trom

yli 100 x 10E9/l

yli 100 tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

vähintään 50% lasku lähtötasosta (KLL:sta johtuva)

Neutr

yli 1,5 x 10E9/l

yli 1,5, tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

ei määritelty

 

Stable disease, SD = osittaisen hoitovasteen (PR) eikä tautiprogression (PD) kriteeristö ei täyty

*ei täyty BCR-estäjillä hoidettaessa lääkkeeseen liittyvän lymfosytoosin takia (PR with lymphocytosis, PRL)

**CRi = CR:n B-kriteeristö jää vajaaksi tai hyposellulaarinen luuydin

Viimeksi muokannut: 
minna.lehto - 14.12.2015 - 15:57