Diagnoosi

hallinta - 26.04.2017 - 15:24

Verikokeet

 • TVK, CRP, ALAT, Afos, Bil, LD, Krea, K Na, Ca-alb-K, Mg, Pi, uraatti, CK, veriryhmä, TT, S-CMVAb, S-IgA, S-IgM, S-IgG
 • Veren kvantitatiivinen BCR-ABL1 RQ-PCR
 • sokeri- ja kolesterolitasapaino  riippuen suunnitellusta lääkityksestä
 • TKE- lääkitystä edeltävästi suositellaan tarkistamaan HBV- status

Luuydinnäytteet

 • Välttämättömät tutkimukset
  • Luuytimen morfologia aspiraationäytteestä (MGG-värjäys)
  • Luuytimen hematologinen kromosomitutkimus (Bm-KromHem), joskus pyydettävä pikatutkimuksena (valmistuu 2-3 vuorokaudessa)
 • Mahdolliset lisätutkimukset ja näytteet
  • Virtaussytometrinen pintamerkkitutkimus käytännössä otetaan blastikriisivaiheen potilaasta.
  • FISH-tutkimus, tehdään usein rutiinisti kromosomilöydöksen jälkeen fuusiogeenin varmistamiseksi ja erityisesti, mikäli G-raita on jäänyt negatiiviseksi eikä kvantitatiivinen b-bcr-qr- tutkimuskaan ole informatiivinen.
  • Fuusiogeenitutkimus on mahdollista tehdä luuydinnäytteestä, mutta seurantavaiheessa on syytä käyttää verestä tehtävää määritystä.
  • Luuydinbiopsia, mikäli aspiraatin saaminen on ongelmallista tai epäily muusta hematologisesta sairaudesta
  • FHRB- näytteet potilaan suostumuksella

Muut tutkimukset

 • Ylävatsan UÄ, thorax-rtg
 • EKG
 • paino, verenpaine
 • sydämen uä, jos tiedossa sydämen vajaatoiminta tai muu selkeä sydänsairaus

Diagnoosi, B-lausunto ja rekisteröinti

 • KML-diagnoosi perustuu Ph-kromosomin osoitukseen luuytimen tai veren kromosomitutkimuksessa tai BCR/ABL1- fuusiogeenin osoittamiseen.
 • B-lausunto tulisi tehdä heti diagnoosin varmistuttua (mainittava Ph/BCR-ABL1-positiivisuus), lausuntoonsyytä lisätä myös granulosyyttikasvutekijän käyttö
  • B-lausunnolla tulee anoa samalla ensilinjaan valittua lääkettä eli samalla joko imatinibi- tai nilotinibihakemus.
 • Potilas tulisi rekisteröidä Suomen hematologiseen rekisteriin heti diagnoosin varmistuttua. Rekisteröitymisen yhteydessä on hyvä tallentaa rekisteriin muutamat koelöydökset, joiden avulla lasketaan automaattisesti mm. Sokal- ja Euro/Hasford-pisteytykset
Viimeksi muokannut: 
veli.kairisto - 19.02.2018 - 10:59