Lääkityksen lopetus

kimmo.porkka - 20.05.2010 - 20:48

Nykytietämyksen mukaan tyrosiinikinaasiestäjälääkitys ei ole parantava hoitomuoto ja lääkkeiden käyttöä tulee jatkaa koko elämän ajan. Alustavien tulosten perusteella noin puolet potilaista, jotka ovat saaneet täydellisen molekyyligeneettisen vasteen (CMR) imatinibille ja ovat olleet PCR-negatiivisia vähintään 2 vuoden ajan, voivat lopettaa lääkkeen käytön ilman, että tauti tulee takaisin (Mahon et al, Lancet Oncol 2010). Näiden potilaiden osuus kaikista KML-potilaista on kuitenkin hyvin pieni (<10%).

Tällä hetkellä lääkkeenlopetusta suositellaan tehtäväksi ainoastaan kliinisen hoitotutkimuksen yhteydessä. European Leukemia net on valmistelemassa koko Euroopan kattavaa tutkimusta lääkkeenlopetukseen liittyen (Euro-SKI) ja tutkimuksen odotetaan alkavan vuoden 2011 aikana. Lisätietoa tutkimuksesta tulee tutkimukset-osioon, kunhan protokolla valmistuu.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 16.07.2015 - 15:41