SHR (Suomen hematologinen rekisteri)

Toimitus - 07.10.2016 - 11:59

Suomen hematologisen rekisterin (SHR) toiminta käynnistyi tammikuussa 2010. Se on potilassuostumukseen perustuva kansallinen, väestöpohjainen, laatu-, hoito- ja tutkimusrekisteri. Tarkoituksena on kerätä tietoja veritauteja sairastavien potilaiden diagnoosi- ja seurantavaiheiden aikana, mukaanlukien annetut hoidot ja niiden vasteet. 

Rekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä kirjautumiskohtaisen, tekstiviestillä tulevan koodin avulla. Tunnukset ja linkin rekisteriin saat sairaalasi SHR-vastuuhenkilöltä, HYKS hematologian SHR-koordinaattori Anne Gesterbergiltä tai rekisterin vastuulääkäriltä Perttu Koskenvesalta. Rekisterin käyttäjien on allekirjoitettava sitoumus huolehtia potilastietojen käsittelystä ja rekisterin käytöstä lakien ja ohjeistusten mukaisesti.

Potilailta pyydetään suostumus potilastietojen käsittelyyn ja tallennukseen rekisteriin. Potilaat, joilta otetaan biopankkinäytteet, antavat rekisterisuostumuksen biopankkisuostumuksen osana. Pelkkään tietojen rekisteröintiin käytetään omaa SHR tiedote- ja suostumuskaavaketta.

Täältä löydät tietoa SHR:n käytöstä. Ohjeet on jaoteltu käyttäjäryhmittäin (lääkäri tai hoitaja, laboratorio, tutkija, ylläpitäjä) ja tautikohtaisesti.

Viimeksi muokannut: 
perttu.koskenvesa - 07.10.2016 - 12:23