Ylläpitäjä

Toimitus - 10.11.2014 - 15:54

1. Muuttujien nimeäminen

Muuttujien nimeämisessä tulisi noudattaa seuraavia sääntöjä:

  1. Tarkista aina että lisättävää muuttujaa ei ole jo aiemmin tietokannassa (eri nimellä): etenkin yleisimmissä muuttujissa tämä tärkeää
  2. Pienillä kirjaimilla, ei erikoismerkkejä (ääkköset, %, &, /, ym.), ei välilyöntejä. Alaviiva ( _ ) välilyönnnin ja väliviivan ( - ) sijaan (esim. patient_id, b_hb)
  3. Laboratoriotutkimuksissa käytetään sovittuja Kuntaliiton lyhenteitä (ks. esim. HUSLAB tai TYKSLAB ohjekirjat) (esim. p_alat)
  4. Laboratoriotutkimuksissa merkitse aina tutkittu kudos, esim. ei "jak2" vaan "b_jak2" tai "bm_jak2" 
  5. Haittatapahtumat pyritään koodaamaan CTCAE 4.0:n mukaisesti. Muuttujan nimi alkaa aina kirjaimilla ctc (esim. ctc-febrile-neutropenia). CTC-pikaopas (pdf).
  6. Muut muuttujanimet englanniksi (esim. spleen_size)
  7. %-osuus merkitään ”_p” (esim. b_lymf_p)
  8. Tutkimus-spesifien muuttujien nimet alkavat tutkimuskohtaisella lyhenteellä, esim. en1_patient_no

2. Hoitomuuttujat

Lääkehoitoihin liittyviä hoitomuuttujia tulisi käyttää kaksi kappaletta/lääke seuraavasti:

  • lääkkeen päiväkohtainen annos /m2 (esim. muuttujan nimi: "doxorubicin_daily_dose"; kuvaus: "Doksorubisiinin päiväannos (mg/m2)")
  • antopäivien lukumäärä (esim. "doxorubicin_days") 
Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 28.12.2016 - 17:48