Lisätietoa

Lisätietoa

Toimitus - 10.06.2015 - 08:44

Täältä voit löytää tietoa esim. sivuston käyttöön liittyen & julkisten tapahtumien kokousraportteja.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 18.03.2020 - 15:12

Hematologin työnkuva

Hematologin työnkuva

Samuli Rounioja - 13.01.2020 - 13:50

Mitä tekee kliinisen hematologian erikoislääkäri eli hematologi?

 

Kliininen hematologi tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Verisairauksiin kuuluvat veren ja verta muodostavien elinten (luuydin, perna ja imukudokset) sairaudet sekä veren hyytymiseen liittyvät sairaudet. Suurin osa hematologin tutkimista ja hoitamista sairauksista on pahanlaatuisia verisairauksia, kuten leukemioita, plasmasolusairauksia sekä kroonisia lymfo- ja myeloproliferatiivisia sairauksia. Autoimmuunisytopenioita ja perinnöllisiä vuotosairauksia sairastavat potilaat ovat myös hematologin tyypillisiä potilaita. Maahanmuuton myötä suomalaisetkin hematologit ovat tottumassa talassemia- ja sirppisoluanemiapotilaisiin. Lastenlääkärit hoitavat hematologiset lapsipotilaat yleensä 16-18 ikävuoteen asti, tuon jälkeen hoitovastuun ottaa kliininen hematologi. Suomessa toimii noin 80 työikäistä kliinistä hematologia, heistä useimmilla on lisäksi sisätautien erikoislääkärin pätevyys.

 

Hematologia on nopeasti kehittyvä erikoisala, jossa pystytään tehokkaasti hyödyntämään solu- ja molekyylibiologian uusimpia menetelmiä. Veri ja sen solut kuten myös luuydin ovat helposti tavoitettavissa, joten hematologinen biopankkitoiminta, tutkimus ja lääkekehitys ovat usein kehityksen etulinjassa. Yksilöllistetty lääkehoitokin on hematologisissa sairauksissa kehittynyt jo varsin pitkälle. Tuloksekas hematologinen tutkimus on yhteistyötä muiden biotieteilijöiden kanssa.

Suomessa hematologisen laboratoriodiagnostiikan hoitavat siihen perehtyneet kliinisen kemian ja patologian erikoislääkärit sekä sairaalageneetikot. Yhteistyö potilasta hoitavan kliinisen hematologin kanssa on tiivistä erityisesti diagnoosia asetettaessa ja hoitolinjan muutoksia pohdittaessa. Hyytymishäiriöiden laboratoriodiagnostiikkaan pätee sama, rajapinnan klinikkaan on toimittava hyvin.  Lähes kaikki kliiniset hematologit työskentelevät julkisella sektorilla yliopisto- tai keskussairaaloissa, ja työn sisältö niissä poikkeaa jonkin verran toisistaan. Akuutit leukemiat, kantasolusiirrot ja harvinaiset verisairaudet on keskitetty yliopistosairaaloihin, kun taas keskussairaaloissa hematologit saattavat hoitaa lymfoomapotilaita, jotka yliopistosairaaloissa kuuluvat syöpätautien erikoisalalle. HUS:ssa toimii maan ainoa erillinen Hyytymishäiriöyksikkö.

 

Kliinisen hematologin on osattava tehdä itsenäisiä hoitopäätöksiä mutta tietoa on osattava myös jakaa. Kliinisessä työssä tarvitaan huolellisuutta ja kykyä erottaa olennaiset asiat. Kehittyvää lääkehoitoa on kyettävä arvioimaan. Verisairauden diagnoosi on usein potilaalle raskas, joten kyky muodostaa hyvä potilas-lääkärisuhde on tärkeä.

 

13.1.2020 Hematologi Outi Laine 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 13.01.2020 - 15:03

Kokouksia

Kokouksia

kimmo.porkka - 13.02.2011 - 19:14
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 16:52

HHD - Helsinki Hematology Day / Helsingin hematologiapäivä

HHD - Helsinki Hematology Day / Helsingin hematologiapäivä

kimmo.porkka - 20.10.2011 - 09:45

Helsinki hematology day (HHD) is an annual scientific symposium arranged by Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology, HUCH Institute Ltd, and The Finnish Leukemia Group of the Finnish Hematology Association. The symposium is traditionally held on Thursday of week 7 and is attended by most Finnish hematologists and hematology researchers. 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:52

Helsingin hematologiapäivä 2018

Helsingin hematologiapäivä 2018

kimmo.porkka - 31.10.2017 - 14:20
Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 31.10.2017 - 14:20

HHD 2020

HHD 2020

kimmo.porkka - 27.09.2019 - 19:24

Helsinki Hematology Day 2020


Organized by the Clinical Research Institute HUCH and the Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology.
Date: Thursday February 13, 2020
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 8
Twitter: #HHD2020

PROGRAM

08:30 Coffee  
09:00 Welcome and introduction Ulla Wartiovaara-Kautto (@ullawk)
Head of Hematology Department, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center
  Session I: Updates in malignant hematology (chair: U. Wartiovaara-Kautto)  
09:10 Management of lower risk MDS Antonio Almeida
Professor, Head of Department at Hospital da Luz, Lisbon and Head of the Hemato-Oncology Diagnostic Laboratory, Portuguese Institute of Oncology, Lisbon, Portugal
09:50

AI/Machine learning in oncology/hematology

Moritz Gerstung (@MoritzGerstung)
PhD in Computational Biology, The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) Genome Campus, Cambridge, UK

10:40 Coffee, exhibitions  
11:00 Molecular pathogenesis and therapy of myeloid malignancies

Ross L. Levine (@rosslevinemd)
Professor, Laurence Joseph Dineen Chair in Leukemia Research; Director, MSK Center for Hematologic Malignancies,Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, USA

12:00 Lunch  
 

 

 
 

Session II: Updates in stem cell transplantation (chair: Riitta Niittyvuopio) 

13:00

Welcome

Riitta Niittyvuopio
Head of the transplantation unit, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology

13:10 New from the Finnish Stem Cell Registry Tiina Linjama
M.D., Specialist, Finnish Stem Cell Registry, Helsink
13:40 Current options in CMV management after allogeneic HSCT

Per Ljungman
Professor, Department of Hematology, Dept. of Medicine, and Director (act.), Dept. of Allogeneic Stem cell Transplantation, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

14:20 Patient-specific MRD markers predicting relapse after allogeneic stem cell transplantation for patients with MDS; Results from the Nordic study NMDSG14B Magnus Tobiasson
M.D., PhD, Department of Medicine, Hematology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
15:00 Closing words Riitta Niittyvuopio
Head of the transplantation unit, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind-Ekholm (eeva.lind-ekholm@hus.fi, 09-471 74581) 01.02.2020 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 27.12.2019 - 13:36

HHD 2021

HHD 2021

Samuli Rounioja - 18.01.2021 - 10:51

Organized by the Clinical Research Institute HUCH and the Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology.
Date: Thursday February 18, 2021
Twitter #HHD2021 

 

Program

Morning

Time

Presenter

Title

Chair

 

Kimmo Porkka

Opening words

 

09.00

John Gribben

First-line treatment of CLL

Kimmo Porkka

09.40

Robin Foà

Curing Ph+ALL

Kimmo Porkka

10.20

 

break

 

10.30

Luca Vago

Mechanisms of relapse after alloHSCT

Urpu Salmenniemi

11.10

Nicolas Kröger

Relapse prevention strategies after alloHSCT in AML and MDS

Urpu Salmenniemi

12.00

 

break

 

12.30

Fabio Ciceri

Keynote: COVID19 in hematological patients

Kimmo Porkka

 

Afternoon

Time

Presenter

Title

Chair

13.00

Lars Bullinger

Lessons from Harmony: case AML

Kimmo Porkka

13.40

Aarno Palotie

FinnGen – facilitating genomic research and patient care

Ulla Wartiovaara-Kautto

14.20

Merja Heinäniemi

Utilizing big data in hematology research

Ulla Wartiovaara-Kautto

 

Ulla Wartiovaara-Kautto

Closing words

 

 

Link to registration

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 18.01.2021 - 13:24

HHD 2018

HHD 2018

kimmo.porkka - 31.10.2017 - 14:24

Helsinki Hematology Day 2018


Organized by Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 15, 2018
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 8

PROGRAM

08:30 Coffee  
09:00 Welcome and introduction Kimmo Porkka
Professor, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology
  Session I: Updates in hematology (chair: K. Porkka)  
09:00  Novel therapy options for MDS Kirsten Grønbæk
ProfessorDepartment of Hematology, Rigshospitalet, Copenhagen
09:40

Personalized treatment of acute leukemia

Jude Fitzgibbon
Professor of Personalised Cancer Medicine, Barts Cancer Institute, London

10:20 Coffee, exhibitions  
10:40 Update on coagulation medicine

Riitta Lassila
Professor, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Coagulation Disorders Unit 

11:20

Crossing the line between cancer and autoimmunity

Satu Mustjoki
Professor of translational hematology, Hematology Research Unit Helsinki, University of Helsinki
12:00 Lunch  
 

Sessio II: kantasolujensiirrot - back to basics (pj Maija Itälä-Remes)

 
13:00

CMV-infektion diagnostiikka ja hoito

Maija Itälä-Remes
Ylilääkäri, HYKS Syöpäkeskus, hematologian klinikka

13:40

Vaikean aplastisen anemian hoito

Mikko Keränen
Erikoistuva lääkäri, HYKS Syöpäkeskus, hematologian klinikka
14:10 Allogeenisen kantasolujensiirron indikaatiot MDS-taudissa Riitta Niittyvuopio
Erikoislääkäri, HYKS Syöpäkeskus, hematologian klinikka, kantasolujensiirtoyksikkö
14:45 Päätössanat

Maija Itälä-Remes
Ylilääkäri, HYKS Syöpäkeskus, hematologian klinikka, kantasolujensiirtoyksikkö

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind-Ekholm (eeva.lind-ekholm@hus.fi, 09-471 74581) 02.02.2018 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:39

Meilahden hematologiapäivä 2011

Meilahden hematologiapäivä 2011

kimmo.porkka - 21.01.2011 - 18:35

Meilahti Hematology Day 2011
Organized by HUCH/hematology and Finnish Leukemia Group

Friday February 18, 2011, Haartman Institute, lecture hall 1, Haartmaninkatu 3

Program

08.30

Coffee

 

08.50-09.00

Welcome and introduction

Kimmo Porkka

 

Session I: State of the art (chair: K. Porkka)

09.00-09.40

Personalized medicine for leukemia

Olli Kallioniemi

09.40-10.20

Chemosensitization in acute myeloid leukemia

Gert Ossenkoppele

10.20-10.40

Coffee

 

10.40-11.20

Strategies for curative drug therapy of CML

Giuseppe Saglio

11.20-12.00

Insights from population-based registry studies 

Magnus Björkholm

12.00-12.15

Sponsors

Celgene, Genzyme, Novartis

12.15-13.00

Lunch

 

 

Session II: Finnish Leukemia Group therapy guidelines (chair: Marjaana Säily)

13.00-13.20

SHR

Perttu Koskenvesa

13.20-13.40

AML

Pirjo Koistinen

13.40-14.00

Multippeli myelooma

Raija Silvennoinen

14.00-14.20

KLL

Maija Itälä

14.20-14.40

KML

Satu Mustjoki

14.40-15.00

Kahvi

 

15.00-15.20

MDS

Timo Siitonen

15.20-15.40

Kansalliset potilasohjeet

Sari Haavisto

15.40-16.00

FHRB

Kimmo Porkka

16.00

Loppusanat

Kimmo Porkka

Tervetuloa !

Ilmoittautuminen:

Ruokajärjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen sihteeri Eeva Mäkiselle, e-mail: eeva.makinen@hus.fi, puh. 09-471 74581 viimeistään 4.2.2010. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:46

Palaute

Palaute

kimmo.porkka - 02.03.2011 - 13:07

Palautekooste

Kokonaisarvosana: 3,3

Meilahden hematologiapäivä 2011

Asteikko 1-4 (1=huono, 4=hyvä); alla arviointien keskiarvot

 

 

n=22

1. Koulutuksen sisältö vastasi odotuksiani

3,5

2. Koulutus oli käytännönläheinen

3,0

3. Sain uutta ja hyödyllistä tietoa

3,1

4. Koulutus oli kokonaisuutena

3,5

5. Luento-opetus

3,5

6. Tiedonsaanti koulutuksesta

3,3

7. Haartman-Instituutti koulutuspaikkana

3,1

 

 

Kirjallinen palaute

 

8. Kehitysideoita seuraavaan koulutukseen

9. Risuja ja ruusuja

 

 

Kova kiire monessa tärkeässä asiassa. Aikaa pitäisi olla tutkia nettisivuja

 

Session 2 luennot sisälsivät liikaa asiaa suhteessa varattuun 20 minuuttiin.

Kaikki sujui hyvin, pienestä aikataulumyöhästelystä huolimatta.

 

Kaikki mukavasti

 

Ruoka oli hyvää ja kahvit myös. Luentosali: hyvä näkyvyys ja kuuluvuus, kamalat tuolit istua! Selkä ja jalat tulivat kipeiksi.

Ajankohtaisia asioita samantyyppisesti, siis myös tietoja rekisterin kehittymisestäja toimivuudesta, samon biopankkiasiasta.

 Ruusuja, hyvät järjestelyt.

 

Iltapäivän luennoitsijoilla oli liian vähän aikaa.

 

Ruokailuj järjestäminen samaa aikaan muiden kanssa ei toiminut. Istumapaikkojen saaminen oli mahdotonta. Ruokalinjastoja olisi voinut täyttää.

 

Parikkipaikkoja vähän.

 

Aikataulu piti hyvin.

Tautien perusasioita ei ole tarpeen käydä läpi tässä koulutuksessa. Aikataulusta pitäisi pitää kiinni. Edellisen päivän asioiden toistoa voisi yrittää välttää.

Käytännön järjestelyt erinomaiset. Luennot mielenkiintoisia ja kiehtovasti ajan hermolla. Kiitos!

Myös molempien siirtoyksiköiden puheenvuoro olisi toivottavaa.

Erittäin hyvä formaatti ja kokonaisuudessaan lämminhenkinen kokous.

 

Iltapäivällä tuli kiire -> varataan enemmän aikaa.

 

Hyvät ulkomaalaiset luennoitsijat. Iltapäivän AML, KLL ja myeloomapaketissa oli liian vähän aikaa/liikaa asiaa.

Potilastapausesimerkkejä.

 Paikka hyvä (näkyvyys, kuuluvuus, ruokailumahdollisuus). Ohjelma hyvä.

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 16:58

Meilahden hematologiapäivä 2012

Meilahden hematologiapäivä 2012

minna.lehto - 06.10.2011 - 23:50

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:45

Meilahden hematologiapäivä 2013

Meilahden hematologiapäivä 2013

kimmo.porkka - 08.10.2012 - 09:29

Helsinki Hematology Day 2013

Organized by HUCH/hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 14, 2013
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 4

 

Ohjelma/Program

08.30

Coffee

 

08.50-09.00

Welcome and introduction

Kimmo Porkka
Helsinki University Central Hospital

 

Session I: State of the art (chairs: K. Porkka, R. Lassila)

09.00-09.40

Coagulation in 2013

Robert Flaumenhaft
BIDMC/Harvard Medical School, Boston

09.40-10.20

Genetic markers in AML: will the promise of improving treatment outcomes be realized?

Charles Schiffer
Wayne State University School of Medicine, Detroit

10.20-10.40

Coffee, exhibitions

 

10.40-11.20

Curative therapy for mantle-cell lymphoma

Christian Geisler
Rigshospitalet, Copenhagen

11.20-12.00

Update on systemic mastocytosis

Peter Valent
Medical University of Vienna
 

12.00-13.00

Lunch, exhibitions

 

 

Session II: Finnish Leukemia Group therapy guidelines and studies

(chair: Marjatta Sinisalo)

13.00-13.30

 Neutropeeninen enterokoliitti

Maria Rämet, Tays

13.30-14.00

 Leukemiapotilaiden hemostaasiongelmat

Ulla Wartiovaara-Kautto, HUS
 

14.00-14.30

 Myeloomaryhmän tutkimus (FMG-MM02) ja  päivitystä ohjeistoon

Raija Silvennoinen, KYS

14.30-15.00

 Pneumokokkirokotukset hematologisilla potilailla

Vesa Lindström, HUS

15.30-16.00

FHRB-tilannekatsaus

Perttu Koskenvesa, HUS

 

16.00

 Tilaisuus päättyy

 

Registration/ilmoittautuminen:
Eeva Mäkinen (eeva.makinen@hus.fi, 09-471 74581) 04.02.2013 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:44

Meilahden hematologiapäivä 2014

Meilahden hematologiapäivä 2014

kimmo.porkka - 08.03.2013 - 08:22

Helsinki Hematology Day 2014


Organized by HUCH/hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 13, 2014
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 4

PROGRAM

08.30 Coffee Edit
08.50 Welcome and introduction Prof. Kimmo Porkka
Helsinki University Central Hospital Cancer Center
  Session I: From molecular pathogenesis to targeted therapy (chair: K. Porkka)  
09.00 LGL-leukemia

Prof. Thomas P. Loughran, Jr.
University of Virginia Cancer Center, Charlottesville

09.40 MDS Prof. Eva Hellström Lindberg
Karolinska Institute, Stockholm
10.20 Coffee, exhibitions  
10.40 ALL Prof. Kjeld Schmiegelow
University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen
11.20 Immunotargeting: engineered cells and checkpoint antibodies Dr. Marcela V. Maus
University of Pennsylvania, Philadelphia
12.00 Lunch  
 

Session II: SLR:n hoito-ohjeita ja tutkimuksia/ Finnish Leukemia Group therapy guidelines and studies (pj/chair: Marja Sankelo)

 
13.00 ALL-hoito-ohjelma Dos. Erkki Elonen, HUS
13.30 Ajankohtaista myeloomatutkimuksista Erik.lääk. Raija Silvennoinen, KYS
14.00 Kahvitauko  
14.20 Ajankohtaista MDS:sta kliinikolle Dos. Freja Ebeling, HUS
14.40 FHRB tilannekatsaus Erik. lääk. Mika Kontro, HUS
15.10 SLR:n alkuvaiheista Prof. Ilmari Palva
15.45 Päätössanat  

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind (eeva.lind@hus.fi, 09-471 74581) 05.02.2014 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:42

Meilahden hematologiapäivä 2015

Meilahden hematologiapäivä 2015

kimmo.porkka - 15.08.2014 - 14:40

Helsinki Hematology Day 2015


Organized by HUCH/hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 12, 2015
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 4

PROGRAM (click title for presentation slides, when available)

08.30 Coffee  
08.50 Welcome and introduction Kimmo Porkka
Professor, head of depaprtment, University of Helsinki and Helsinki University Hospital Cancer Center
  Session I: Genomics and clinics (chair: K. Porkka)  
09.00 Genetics of MDS, MPNs and the overlap syndromes Nicholas C.P. Cross
Professor, director, University of Southampton and Wessex Regional Genetics Laboratory
09.40 AML in elderly Bjorn Tore Gjertsen
Professor, University of Bergen
10.20 Coffee, exhibitions  
10.40

CLL: from molecular pathogenesis to targeted therapy

Michael Hallek
Professor, University of Cologne
11.20 Individualized Systems Medicine (ISM) in hematological cancers Caroline Heckman
Principal Investigator, Finnish Institute for Molecular Medicine, University of Helsinki
12.00 Lunch  
 

Sessio II: SHY:n Veritautien hoito- ja tutkimusryhmä (pj Taru Kuittinen)

 
13.00 Lääkeherkkyystutkimukset myeloomassa Raija Silvennoinen
KYS
13.30 Ajankohtaista veritautien hoidosta ja tutkimuksista Tautikohtaiset alaryhmät
14.30 Päätössanat Kimmo Porkka
     
     

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind (eeva.lind@hus.fi, 09-471 74581) 03.02.2015 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:42

Meilahden hematologiapäivä 2016

Meilahden hematologiapäivä 2016

kimmo.porkka - 04.10.2015 - 17:41

Helsinki Hematology Day 2016


Organized by Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 18, 2016
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 4

PROGRAM

08:30 Coffee  
08:50 Welcome and introduction Kimmo Porkka
Professor, University of Helsinki and Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center
  Session I: State of the art (chair: K. Porkka)  
09:00 Path to cure: TKI discontinuation in CML  Johan Richter
Professor, Department of Hematology and Vascular Disorders, Skåne University Hospital, Lund
09:40 CLL: something old, something new Susan O'Brien
Professor, Division of Hematology/Oncology School of Medicine, University of Irvine, USA
10:20 Coffee, exhibitions  
10:40

Bispecific antibodies

Max S. Topp
Professor, University Hospital of Würzburg

11:20

Induction of hemophilia inhibitor tolerance

Elina Armstrong
Coagulation Disorders Unit, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center
12.00 Lunch  
 

Sessio II: SHY:n Veritautien hoito- ja tutkimusryhmä (pj Raija Silvennoinen)

 
13:00 Next-generation sequencing: clinical applications Richard Rosenquist Brandell
Professor, SciLifeLab and Rudbeck Laboratory, Uppsala University
13:30 Hematologiset potilasverkostot

Minni Peltonen, verkostokoordinaattori
Suomen Syöpäpotilaat ry

13.45 Ajankohtaista veritautien hoidosta ja tutkimuksista Tautikohtaiset alaryhmät
14:45 Päätössanat Kimmo Porkka

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind-Ekholm (eeva.lind-ekholm@hus.fi, 09-471 74581) 03.02.2016 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:41

Helsingin hematologiapäivä 2017

Helsingin hematologiapäivä 2017

kimmo.porkka - 25.08.2016 - 07:54

Helsinki Hematology Day 2017


Organized by Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology, Clinical Research Institute HUCH and The Finnish Leukemia Group.
Date: Thursday February 16, 2017
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 2, Haartmaninkatu 8

PROGRAM

08:30 Coffee  
08:50 Welcome and introduction Kimmo Porkka
Professor, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center
  Session I: State of the art (chair: K. Porkka)  
09:00  Novel therapy options for AML Richard M. Stone
Professor, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA 
09:40

Towards curative drug therapy for Ph+ALL

Farhad Ravandi
Professor, Department of Leukemia, Division of Cancer Medicine, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

10:20 Coffee, exhibitions  
10:40

Role of novel antibodies in multiple myeloma

Pieter Sonneveld
Professor, Erasmus University, Rotterdam

11:20

Update on CAR T-cell therapy

Justin Eyquem
Research fellow, Center for Cell Engineering, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY
12:00 Lunch  
 

Sessio II: SHY:n Veritautien hoito- ja tutkimusryhmä (pj Raija Silvennoinen)

 
13:00

Suomen myeloomaryhmä (FMG)

 • Myelooman uudet lääkkeet relapsin hoidossa - Pekka Anttila 
 • FMG - Myeloomatutkimukset: IRd ja KEd - Raija Silvennoinen
 • FMG - MM02 virtaussytometrialöydöksiä  - Sini Luoma
13:45 Suomen Leukemiaryhmä: AML-update

Maija Itälä-Remes

14:00 Hemofiliaryhmä Anne Mäkipernaa
14:15 Nordic CML Study Group: update Perttu Koskenvesa
14:30 PNH-ryhmä Elina Armstrong
14:45 Päätössanat Kimmo Porkka

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind-Ekholm (eeva.lind-ekholm@hus.fi, 09-471 74581) 03.02.2017 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.09.2018 - 20:40

HHD 2019

HHD 2019

kimmo.porkka - 11.09.2018 - 21:08

Helsinki Hematology Day 2019


Organized by the Clinical Research Institute HUCH and the Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center/Dept. of Hematology.
Date: Thursday February 14, 2019
Location: Biomedicum Helsinki, lecture hall 1, Haartmaninkatu 8

PROGRAM

08:30 Coffee  
09:00 Welcome and introduction Kimmo Porkka
Professor, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology
  Session I: Updates in hematology (chair: K. Porkka)  
09:00 Genome-driven therapy of ALL Charles Mullighan
Professor, Department of Pathology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN
09:40

Clinical implications of clonal hematopoiesis

Lambert Busque
Professor of Medicine, Université de Montréal, and Chief of Molecular Diagnostic and Coordinator of the Cancer Program, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, Québec

10:20 Coffee, exhibitions  
10:40 Targeted therapy of AML

Jorge Cortes
Professor, Department of Leukemia, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

11:20

Clinical trials of hematology: are we testing trivialities?

Vinay Prasad

Assistant Professor of Medicine, Division of Hematology Oncology in the Knight Cancer Institute, OHSU, Portland, OR

12:00 Lunch  
 

 

 
 

Session II: Updates in stem cell transplantation

13:00

Welcome

Riitta Niittyvuopio
Head of the transplantation unit, Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center, Department of Hematology

13:00 DLI and pharmacologic interventions post allo-HSCT Jürgen Kuball
Professor, Department of Hematology, Utrecht Cancer Center
13:50 Terveisiä Veripalvelusta

Tiina Linjama
Erikoislääkäri, SPR Veripalvelu, Helsinki

14:20 Allogeenisen kantasolusiirtopotilaan gynekologinen hoito ja seuranta Elina Holopainen
LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HUS

 

Registration/ilmoittautuminen:

Eeva Lind-Ekholm (eeva.lind-ekholm@hus.fi, 09-471 74581) 01.02.2019 mennessä. Mainitsethan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Welcome! Tervetuloa!
 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 11.12.2020 - 10:52

Syyskoulutuspäivien esitykset

Syyskoulutuspäivien esitykset

mika.kontro - 19.10.2014 - 08:34

Näiltä sivuilta löydät syyskoulutuspäivien esitykset. Nähdäksesi esitykset, tulee sinulla olla Hematology.fi käyttäjätunnus. Tunnuksen saat tarvittaessa Lauri Mäkiseltä.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 16:59

2015

2015

mika.kontro - 27.09.2015 - 19:15
Viimeksi muokannut: 
mika.kontro - 13.10.2015 - 12:54

2016

2016

Samuli Rounioja - 03.10.2016 - 10:17
Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 14.10.2016 - 20:58

2017

2017

Samuli Rounioja - 06.10.2017 - 15:13

Esitykset liitteenä. 

Ilkka Kunnamon luento: Yksilöllistetyn hoidon vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

http://bit.ly/2fTbQdU

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 02.10.2018 - 11:20

2018

2018

Samuli Rounioja - 02.10.2018 - 11:21

Esitykset alla liitetiedostona (vaatii kirjautumisen). 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 14.01.2019 - 18:24

Turku symposium on stem cell transplantations

Turku symposium on stem cell transplantations

kimmo.porkka - 20.10.2011 - 09:46
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:06

Turku symposium 2011

Turku symposium 2011

kimmo.porkka - 20.10.2011 - 09:51

TURKU SYMPOSIUM XIII ON STEM CELL TRANSPLANTATIONS 11.11.2011

TURKU UNIVERSITY HOSPITAL; AUDITORIUM AT T-HOSPITAL

Tentative Program

12.30   Opening                                                         

Session 1:  Molecular biology

12.45   Molecular mechanisms in cancer                              J Westermarck, Turku

                                                           

Session 2: Donor choice

13.30   Current issues of the Finnish Donor Registry            T Linjama,  Helsinki

14.00   Choice of unrelated donor                                        J Finke, Freiburg

14.45   Coffee break

Session 3:  Acute leukaemias

15.30   Finnish Leukemia Group Trials                                  E Elonen, Helsinki

16.10   Translational research in AML                                   K Porkka, Helsinki        

16.50   Allotransplantation in refractory AML ; the

            Turku experience                                                     Maija Itälä-Remes, Turku

17.15   Transplantation of chemorefractory acute leukaemia J Finke, Freiburg      

18.00   End of Symposium

18.30   Symposium Dinner

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:07

Turku symposium 2012

Turku symposium 2012

kimmo.porkka - 08.10.2012 - 09:38

XIV TURUN KANTASOLUSIIRTOSYMPOSIUMI 6.11.2012

(Turun XXIX Lääketiedepäivien Tieteellinen Symposiumi)

Turun Kantasolusiirto-ohjelma/ TYKS / Sisätautien klinikka

Paikka: Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6, Turku

 

Ohjelma

10.00   Opening                                                           K Remes, Turku       

Sessio 1:  Perustietämystä

10.15   Immunologinen toipuminen allogeenisen kantasolusiirron jälkeen    K Vettenranta, Tampere

10.45   Uudet molekyyligeneettiset menetelmät hematologiassa                    V Kairisto, Turku

Session 2:   Infections in hematopoietic stem cell allotransplantations                     

11.15   Need of fungal prophylaxis in AML and allotransplantation               P Donnelly, Nijmegen

11.45   Incidence of fungal infections in allotransplants; Turku experience   U Salmenniemi, Turku

12.05   Coffee break

13.10   Treatment of deep fungal infections                            J Oksi, Turku

13.40   CMV: prophylactic or preemptive therapy ?                                                 H Einsele, Wurzburg

Session 3:  State of the art lecture

14.15   Use of donor lymphocyte infusions after allogeneic HSCT                JH Falkenburg, Leiden

15.00   Coffee break

Sessio 4:  Allogeenisen kantasolusiirron pitkäaikaisseuraamukset

15.30   Allogeenisen kantasolusiirron jälkiseuranta                             M Itälä-Remes, Turku

15.55   Siirron jälkeiset sekundaarisyövät: Turun kokemukset                       M Kauppila, Turku

16.15   Symposiumin päätös

18.00  Symposiumi-illallinen, Ravintola Hus Lindman

Tilaisuus on maksuton.

Symposiumia on anottu erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: kliininen hematologia, kliininen kemia, lastentaudit, sisätaudit ja syöpätaudit.

Ilmoittautuminen osallistumisesta symposiumiin ja illalliselle (sis. erityisruokavaliotoiveet)

31.10.2012 mennessä joko www.turunlaaketiedepaivat.info tai helena.jarvio@tyks.fi

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:07

Turku symposium 2013

Turku symposium 2013

kimmo.porkka - 30.09.2013 - 12:36

XV TURUN KANTASOLUJENSIIRTOSYMPOSIUM 25.10.2013

Järj.: TYKS/ Medisiininen toimialue/ Turun kantasolujensiirtoyksikkö

Paikka: TYKS, T-sairaala, Hämeenkatu 11, Johan Haartman -luentosali

OHJELMA

12.00   Kahvi ja virvokkeita; näyttely

13.00   Opening                                                          M Itälä-Remes, Turku

13.10             Survey on allotransplants in Turku 2000-2010                         K Remes, Turku 

 

Session 1:   CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

13.30   SCT in CLL: state of the art                                        P Dreger, Heidelberg

14.10               Update of SCT for CLL in Turku                               M Putkonen, Turku

 

Session 2:   MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASIAS

14.30   Update of transplants for myelofibrosis in Turku                 M Kauppila, Turku

14.50   Allogeneic transplantations in MPNs – to whome and when? B Andreasson, Göteborg

 

15.35   Kahvitauko; näyttely

 

Session 3: ACUTE MYELOID LEUKEMIA

16.15             Allotransplantations for refractory AML                                T Pfeiffer, Augsburg

16.55             Update of allotransplants for refractory AML in Turku            M Itälä-Remes, Turku

 

17.20   Close of Symposium

 

18.00            Symposium Dinner at Restaurant Svenska Klubben

 

Ilmoittautuminen 18.10.2013 mennessä helena.jarvio@tyks.fi, samalla ilmoittautuminen myös illalliselle mahdollisin ruokavaliotoivein.

Tiedustelut kari.remes@tyks.fi tai 02-313 0016.

 

 

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:08

Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät

Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät

Samuli Rounioja - 24.04.2018 - 14:33

Vuosittain järjestettävä hematologiaan erikoistuvien koulutus. Aiempien vuosien ohjelma ja luentoja valikosta vasemmalla (vaatii kirjatumisen). 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 24.04.2018 - 14:35

IV Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät 2019

IV Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät 2019

Samuli Rounioja - 30.04.2019 - 12:08

Liittenä vuoden 2019 ohjelma ja luennot. Nähtävillä kuukauden jonka jälkeen vaatii kirjautumisen (SHY-jäsenyys). 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 03.06.2019 - 08:20

III Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät 2018

III Valtakunnalliset hematologiaan erikoistuvien päivät 2018

Samuli Rounioja - 24.04.2018 - 14:37

Ohjelma ja luennot liitteenä (vaatii kirjautumisen)

 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 30.04.2019 - 12:12

Kokousraportteja

Kokousraportteja

kimmo.porkka - 10.05.2010 - 08:44
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:08

ASH

ASH

hallinta - 10.05.2010 - 08:56

ASH-raporttien toimeksiantaja on Novartis Finland Oy. Raportit ovat riippumattomia yleiskatsauksia perustuen kokouksessa esitettyihin tutkimuksiin. Kokousabstraktit löytyvät Blood-lehden sivuilta.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:13

ESH

ESH

kimmo.porkka - 18.10.2011 - 08:28

EHA/European School of Hematology:n kokouksia

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 25.06.2015 - 17:13

AML 2011

AML 2011

kimmo.porkka - 18.10.2011 - 08:31

ESH-EHA Scientific Workshop AML "Molecular" 

October 14-16, 2011 - Mandelieu La Napoule, France. Chairs : B. Löwenberg, Hartmut Döhner

Short report by Kimmo Porkka

The meeting was exceptionally good. Central themes were epigenetics (pathogenesis and therapeutics), stem cell niches, FLT3, NPM1. Some brief comments on few of the presentations (the biological part). 

Signaling pathways in leukemic stem cells. S. Armstrong (Boston)

 • Examples of a cancer driven by mutations involving an epigenetic regulator are leukemias bearing translocations involving the Mixed Lineage Leukemia (MLL) gene at 11q23. MLL-rearranged leukemias account 10% leukemias (ALL, AML). >70 fusion partners described. Associated with a poor prognosis both in children and in adults
 • Speaker studied MLL-fusion targets in an MLL-AF9 leukemia model, and conducted epigenetic profiling for H3K79me2, H3K4me3, H3K27me3, and H3K36me3 in hematopoietic progenitor and leukemia stem cells (LSCs).
 • Loss of Dot1l selectively decreased expression of MLL fusion-driven transcriptional programs. The aberrant H3K79 methylation pattern and the specific requirement of H3K79 methylation for the maintenance of the MLL translocation-associated oncogenic program demonstrated that MLL-rearranged leukemias are driven by an aberrant epigenetic program. This has profound therapeutic implications because Dot1l is one of few enzymes linked to MLL-fusion proteins and, as such, may represent an important therapeutic target.
 • Preclinical data on a small molecule Dot1 inhibitor presented, promising
 • Related paper: Cancer Cell. 2011 Jul 12;20(1):66-78.
 • A nice recent review on MLL: Br J Haematol. 2011 Jan;152(2):141-54

CEBPA mutants, stem cells and leukemogenesis. C. Nerlov (Edinburgh) 

 • CEBPA-mutations in 9% de novo AML. A transcription facotor and an epigenetic modulator.
 • Combined N- and C-terminal CEBPA-mutations collaborate in leukemogenesis and induce erythroid reprogramming and expansion of pre-leukemic stem cells with sufficient myeloid lineage commitment to generate leukemia initiating cells. In concord, often associated with FLT3-ITD mutations
 • Related paper: Cancer Cell. 2009 Nov 6;16(5):390-400.

Molecular basis for APL cure by retinoic acid and arsenic. H. de Thé (Paris)

 • Retinoic acid (RA) rapidly induces massive differentiation of blasts into neutrophils in t(15;17) with PML-RARA-fusion in acute promyelocytic leukemia (APL), but rarely if ever cures patients as monotherapy. In combination with an anthracycline/cytarabine cures >80% of APLs.
 • Arsenic trioxide had been used in treating malignancies from the 18th to mid-20th century and has been shown to induce complete remissions in APL.
 • RA+arsenic curative in mice and in patients: combination synergises for PML-RARA oncogene degradation and rapidly clears leukemia-initiating cells. Oncogene degradation could be a generally applicable strategy to eradicate cancer stem cells in many types of tumors.
 • Applicable to other leukemias: addition of RA to chemotherapy improves responses in NPM1-positive AMLs (Haematologica. 2009 Jan;94(1):54-60), combination with arsenic even more effective?
 • Related paper: Science. 2010 Apr 9;328(5975):240-3
 • Recent reviews from the group: Nat Rev Cancer. 2010 Nov;10(11):775-83Blood. 2011 Jun 2;117(22):5795-802.

Stress-induced activation of HSC's. A. Trumpp (Heidelberg)

The vascular niche. D. Sipkins (Chicago)

 • A very nice talk on on the BM microenvironment. At least two major HSPC niches exist within the bone marrow — the perivascular niche and the endosteal (or bone) niche.
 • In vivo confocal and multiphoton microscopy studies in mice show that leukemic cells hijack the normal HSC niche signalling pathways to enter the BM. Dynamic interplay between leukemia and the BM niche critically regulates leukemic growth and is a therapeutic target.
 • Related paper: Science. 2008 Dec 19;322(5909):1861-5
 • Related commentary: Cell Stem Cell. 2010 Dec 3;7(6):645-6

Fanconi anemia pathway and AML. K. J. Patel (Cambridge)

 • Fanconi anaemia (FA) is a chromosome-breakage disease that causes developmental defects, sterility, bone-marrow failure and a highly elevated risk of cancer, AML in particular. Mutations in 15 genes are known to be associated with this disorder (incl. BRAC2). Cells carrying FA-associated mutations are exceptionally sensitive to the crosslinking agent acetaldehyde, a highly reactive substance and can damage DNA, and can cause crosslinking.
 • Patel's work provides strong evidence that metabolically produced acetaldehyde (e.g. from ethanol)  is a potential driver of endogenous DNA damage, which is normally counteracted by acetaldehyde detoxification, in conjunction with DNA repair through the FA pathway.
 • Significant implications: ethanol consumption is genotoxic through the accumulation of acetaldehyde, potentially causing fetal damage (for instance, fetal alcohol syndrome), bone-marrow dysfunction and increased prevalence of cancers. Could also be therapeutically utilized in leukemia (preclinical experiments ongoing): ethanol + antabus!
 • Related papers from the group: Nature. 2011 Jul 6;475(7354):53-8Nat Genet. 2011 Feb;43(2):147-5Science. 2010 Jul 9;329(5988):219-23

Interrogating the architecture of cancer genomes by deep sequencing. P. Campbell (Cambridge)

Disease gene identification in preleukemic disorders. O. Bernard (Paris)

Small molecule phenotypic screening to identify inducers of megakaryocyte polyploidization as targeted therapy for AML. J.D. Crispino (Chicago)

 • Performed a high-throughput screen on >1000 small molecule compounds: AML cells incubated with compunds 72h, fixed, analyzed for moprhology and DNA content (e.g. proliferation, apoptosis) using Cell Profiler software from Broad institute. Identified >200 small molecules, focused on diMF compound, found its target to be ROCK1 kinase. A very promising differentiation therapy for AMKL.

Identification of candidate AML drug targets using. S. Fröhling (Ulm)

 • Homeobox gene CDX2 is aberrantly expressed in 90% of acute myeloid leukemia and promotes leukemogenesis
 • PPAR gamma agonists (anti-diabetic drugs in development) a novel potential therapeutic agent for CDX2-driven AML 

Methylome mapping of hematopoietic stem cells: epigenetic basis of hematopoietic differentiation and de-differentiation. A. Feinberg (Baltimore)

 

EVI1-positive AML R. Delwel (Rotterdam)

Epigenetic profiling of AML A. Melnick (New York)
MicroRNA profiling G. Marcucci (Columbus)
Identification and characterization of miRNA controlled pathways in AML S. Erkeland (Rotterdam)
Molecular diagnostic stratification C. Bloomfield (Columbus)
CEBPA mutations in AML P. Valk (Rotterdam)
Molecular diagnostic stratification A. Burnett (Cardiff)
NPM1 mutation as a molecular marker to monitor MRD in AML K. Döhner (Ulm)
Flow cytometric MRD assessment : clinical consequences G. Ossenkoppele (Amsterdam)
Combined epigenetic therapy K. Bhalla (Kansas)
Targeting of abnormal repair of double strand breaks F. Rassool (Baltimore)
AML stem cell priming J. Dipersio (Washington)
Identification, characterisation and therapeutic targeting of myelodysplastic syndrome stem cells S. E. W. Jacobsen (Oxford)
Update on FLT3 inhibition T. Fischer (Magdeburg)
Targeting mTOR/protein translation D. Bouscary (Paris)
Pathogenesis and Therapy of IDH‐mutant leukemias R. Levine (New York)
Novel drugs in clinical trial for AML. F. Giles (Galway)
 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 19.07.2015 - 00:30

Linkkejä

Linkkejä

marjatta.sinisalo - 16.02.2013 - 01:29
Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 26.02.2021 - 08:33

Website usage instructions

Website usage instructions

Toimitus - 22.06.2015 - 14:48

In order to edit and create content, you need to login to the website using your hematology.fi credentials. If you don't have the login credentials and you are part of the Suomen Hematologiyhdistys, please contant Lauri Mäkinen.

Lauri can also help you if you encounter any problems regarding the website!

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Kuvien lisääminen tekstin joukkoon

Kuvien lisääminen tekstin joukkoon

Toimitus - 01.11.2015 - 20:30

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Käyttäjien lisääminen

Käyttäjien lisääminen

Lauri Mäkinen - 30.12.2020 - 14:22

Sopivilla käyttöoikeuksilla varustetut käjyttäjät voivat lisätä sivustolle uusia käyttäjiä seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään sivustolle
 2. Klikkaa "ylläpito valikon" (musta vaakapalkki sivun ylälaidassa) "Käyttäjät" linkkiä
 3. Klikkaa sivun vasemmasta ylälaidasta "+ Lisää käyttäjä"
 4. Täytä lomake:
  1. Käyttäjänimi on perinteisesti nimetty seuraavasti: etunimi.sukunimi
   • Ääkköset ok, mutta ei normaalisti käytetty
  2. Sähköpostiosoiteeksi käyttäjän toivoma sähköpostiosoite
  3. Salasanaksi sarja kirjaimia & numeroita. Käyttäjä vaihtaa tämän ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Älkää käyttäkö samaa salasanaa usealle käyttäjälle.
  4. Tila: Toiminnassa
  5. Käyttäjäroolit riippuen minkä tyyppistä käyttäjää olette lisäämässä:
   • "Pelkkä" yhdistyksen jäsen:
    • "sisäänkirjautunut käyttäjä"
   • Yhdistyksen hallituksen jäsen:
    • "sisäänkirjautunut käyttäjä"

    • "Hallituksen jäsen"

  6. Ilmoita käyttäjälle uudesta tilistä: Laittakaa tämä päälle (raksi ruutuun)

  7. Kieli: Niin kuin oletatte käyttäjän haluavan sen olevan

 5. Painakaa sivun alalaidasta "Luo uusi käyttäjätili" nappulaa

Seuraavaksi asettamaanne sähköpositosoitteeseen lähetetään sähköposti joka sisältää ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoimiseksi. Joissain sähköposteissa tämä saattaa mennä roskapostiin, joten muistuttakaa tästä jos sähköposti ei saavu n. viidessä minuutissa.

Käyttäjän lisäämisen lomake

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 30.12.2020 - 14:28

Käyttäjäprofiilit

Käyttäjäprofiilit

Toimitus - 15.07.2015 - 17:25

Jokainen sisäänkirjautunut käyttäjä voi luoda itselleen oman käyttäjäprofiilin, josta muut sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat nähdä mm. henkilön yhteystiedot.

Käyttäjäprofiilin muokkaaminen

 1. Sisäänkirjaudu sivustolle omilla käyttäjätunnuksillasi
 2. Omaan käyttäjäprofiiliisi pääset käsiksi muutamalla eri tavalla:
  1. Lähes joka sivun vasemmassa "sivupalkissa" on "Oma käyttäjätilini"-linkki, jota painamalla pääset katselemaan omaa käyttäjäprofiiliasi
  2. Voit myös siirtyä omaan käyttäjäprofiiliisi klikkaamalla mustasta yläpalkista omaa käyttäjätunnustasi
  3. Tai siirtyä suoraan omaan käyttäjäprofiiliisi tämän linkin kautta.
 3. Valitse sivun yläosan navigaatiosta "Muokkaa"
 4. "Omat tiedot"-kohdassa voitte lisätä henkilökohtaisia tietoja itsestänne kuten:
  1. Nimen (voi olla eri kuin käyttäjätunnus)
  2. Sähköpostin (voi olla eri kuin kirjautumiseen käyttämäsi sähköpostiosoite)
   1. Tämä sähköpostiosoite näytetään ainoastaan kirjautuneille käyttäjille
  3. Lisätietoa (bio)
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Sisällön tuottaminen

Sisällön tuottaminen

Toimitus - 25.06.2015 - 22:35

1. Kirjaudu: Sivustolle voitte kirjautua lähes kaikkien sivujen vasemmasta laidasta löytyvän kirjautumispalkin avulla.

2. Hakeudu sivulle jota haluat muokata, tai sen otsikon alle, jolle haluat luoda uuden sivun

3.1. Sivun muokkaus: Klikkaa "Muokkaa"-painiketta sivun yläosassa (näkyy ainoastaan jos olet kirjautunut)


3.2. Uuden sivun luonti: Valitse sivu, jonka alle haluat luoda uuden sivun. Klikkaa "Lisää alasivu"-linkkiä sivun alaosassa vasemmalla, jolloin saat uuden tyhjän sivun. Muista nimetä ja tallentaa.

 

Jos sivu mitä työstät on keskeneräinen, etkä vielä halua sitä julkaista, niin laita sivun asetuksista se "privaatiksi". Sivua muokatessanne / tehdessänne kirjoitustilan alta löytyy asetus "Make this post private", jolla saat piilotettua sivun käyttäjiltä, jotka eivät ole sivustolle kirjautuneet.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Tekstimuodot (tekstieditori)

Tekstimuodot (tekstieditori)

Toimitus - 30.06.2015 - 20:06

Tekstimuodot merkitsevät sivuston tekstieditorin monipuolisuuden astetta. Sivuston sisältöä käsitellesssänne teillä on kaksi tekstimuodon vaihtoehtoa; yksinkertainen​ ja monipuolinen.

Mitä tekstieditoria minun tulisi käyttää?

Normaalisti muokkaussivun avatessanne tekstieditori aukeaa yksinkertaisena, mutta "Body"-kentän alta löytyvällä "Tekstimuoto" valintaruudulla voitte vaihtaa editorin monipuoliseksi. "Monipuolinen" tekstieditori antaa käyttäjälle laajemmat mahdollisuudet muokata tekstiä, kuvia, taulukoita ym. sisältöä.

Yleisesti ottaen yksinkertaisen tekstieditorin pitäisi riittää tekstiä luodessanne, mutta jos haluatte tarkemmin muokata sisältönne ulkomuotoa, niin valitkaa monipuolinen tekstimuoto.​

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Tekstin muotoilu & otsikointi

Tekstin muotoilu & otsikointi

Toimitus - 15.07.2015 - 17:34

Olisi suotavaa, että kaikki sisällöntuottajat käyttäisivät yhdenmukaista muotoilua tekstiä tuottaessaan.

Huomioitavaa

 • Jokaisen sivun "pääotsikko" (tässä artikkelissa esim. "Tekstin muotoilu & otsikointi") on "Otsikko 1"-tyylinen (tätä muotoilua ette voi muokata, vain sanamuotoa)

Otsikoiden käyttäminen

 • Käyttäkää muotoilussa ainoastaan otsikkotyylejä, älkää muokatko erikseen tekstin kokoa, tai väriä ellei tekstin selkeys sitä erikseen vaadi
 • Ensisijaisissa väliotsikoissa tulisi käyttää "Otsikko 2"-tyyliä
 • Toissijaisissa otsikoissa tulisi käyttää "Otsikko 3"-tyyliä jne.

Listat

 • Tekstiä muokatessanne tekstieditorissa on "Numerointi" ja "Luettelomerkit" nappulat, joita käyttämällä voitte luoda erilaisia luetteloita.
  • "Enter"-näppäimellä saatte listaan uuden rivin
  • Tabulaattoria painaessanne (yleensä "Caps Lock"-nappulan yläpuolella) siirtyy teksti sisennetyksi
 • Älkää siis itse tehkö listoja esim " - " tai " * " merkeillä!!
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12