Luokitus

Luokitus

Toimitus - 26.05.2015 - 19:40

Sivusto siirtymässä toiseen osoitoitteseen. Ajankohtaiset ohjeet löytyvät toistaiseksi linkistä: https://www.hematology.fi/fi/hoito-ohjeet/veritaudit/akuutit-leukemiat/a...

Viimeksi muokannut: 
mika.kontro - 28.06.2021 - 16:30

ELN 2017 riskiluokitus

ELN 2017 riskiluokitus

hallinta - 19.04.2018 - 17:52

AML-2018 -protokollan geneettinen riskiluokitus on seuraavanlainen (perustuu European LeukemiaNetin suositukseen v. 2017):

Pieni riski (ryhmä I)

Seuraavat karyotyyppipoikkeavuudet (yksin tai muiden poikkeavuuksien yhteydessä)

 • t(8;21) (q22;q22.1) [ RUNX1-RUNX1T1]
 • inv16 (p13.1q22)/t(16;16) (p13.1;q22) [CBFB-MYH11]

Normaali karyotyyppi seuraavien mutaatioiden yhteydessä

 • NPM1-mutaatio ilman Flt3-ITD-mutaatiota tai kun Flt3-ITD-alleelikuorma on matala (<0,5)
 • kaksoismutatoitunut CEBPA ilman Flt3-ITD-mutaatiota

Keskiriski (Ryhmä II)

Ei korkean riskin karyotyyppimuutoksia tai mutaatioita seuraavien mutaatioiden yhteydessä:

 • Korkean alleelikuorman (>0,5) FLT3-ITD-mutaatio ja NPM1-mutaatio
 • Matalan alleelikuorman (<0,5) FLT3-ITD-mutaatio ilman NPM1-mutaatiota

Normaali karyotyyppi ilman FLT3-ITD- ja NPM1-mutaatioita

Seuraavat ryhmiin I ja III kuulumattomat karyotyyppipoikkeavuudet

 • t(9;11)(p21.3;q23.3) [MLLT3-KMT2A]

Muut ryhmään I ja III kuulumattomat karyotyyppipoikkeavuudet

Suuri riski (Ryhmä III)

Seuraavat karyotyyppipoikkeavuudet

 • t(6;9)(p23;q34.1) [DEK-NUP214]
 • t(v;11q23.3) [uudelleenjärjestäytynyt KMT2A luk.ottamatta muutosta t(9;11)]
 • t(9;22)(q34.1;q11.2) [BCR-ABL1]
 • inv(3)(q21.3q26.2) / t(3;3)(q21.3;q26.2) [GATA2, MECOM(EVI1)]
 • -5, 5q-, -7, -17/poikkeava 17p
 • kompleksinen karyotyyppi (kolme tai useampi karyotyyppipoikkeavuus. Lukuun ei lasketa: t(15;17), t(8;21), inv(16), t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23.3), t(6;9), inv(3), t(3;3), BCR-ABL1)
 • monosomaalinen karyotyyppi (yksi autosomin monosomia + yksi tai useampi rakenteellinen karyotyyppipoikkeavuus; kaksi tai useampi autosomin monosomiapoikkeavuutta)

Huom! Pienen riskin karyotyyppipoikkeavuuksia ja XY monosomioita ei lasketa mukaan

Seuraavat korkean riskin mutaatiot

 • korkean alleelikuorman (>0,5) Flt3-ITD -mutaatio ilman NPM1-mutaatiota
 • RUNX1 -mutaatio (ei pienen riskin muutoksiin yhdistyneenä)
 • ASXL1 -mutaatio (ei pienen riskin muutoksiin yhdistyneenä)
 • TP53 -mutaatio (esiintyy yleensä kompleksisen tai monosomaalisen karyotyypin kanssa)
Viimeksi muokannut: 
sari.kytola - 19.04.2018 - 18:41

ICD-O

ICD-O

hallinta - 03.06.2010 - 16:59

WHO:n alaluokitus ja vastaava ICD-O -koodi (SHR-muuttuja: icd-o-aml)

AML, johon liittyy spesifinen toistuva geneettinen poikkeavuus   ICD-O
AML ja t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1   9896/3
AML ja inv(16)(p13.1q22) tai t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11   9871/3
APL ja t(15;17)(q22;q12); PML-RARA* (FAB M3)   9866/3
AML ja t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL**   9897/3
AML ja t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214   9865/3
AML ja inv(3)(q21q26.2) tai t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1   9869/3
AML (megakaryoblastinen) ja t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1   9911/3
AML ja mutatoitunut NPM1 (ehdollinen)   9861/3
AML ja mutatoitunut CEBPA (ehdollinen)   9861/3
AML, johon liittyy myelodysplastisia muutoksia***   9895/3
Aikaisempiin hoitoihin liittyvä AML #   9920/3
Muutoin spesifioimaton AML   9861/3
AML ja minimaalinen erilaistuminen (FAB M0)   9872/3
AML ilman kypsymistä (FAB M1)   9873/3
AML ja vähäinen kypsyminen (FAB M2)   9874/3
AML, myelomonosyyttileukemia (FAB M4)   9867/3
AML, monoblastinen/monosyyttinen leukemia (FAB M5a/M5b)   9891/3
AML, akuutti erytroleukemia (FAB M6)   9840/3
        Puhdas erytroleukemia, Erytroleukemia (erytroinen/myelooinen)    
AML, akuutti mekakaryoblastileukemia (FAB M7)   9910/3
AML, akuutti basofiilinen leukemia   9870/3
AML, panmyeloosi ja myelofibroosi (= akuutti myelofibroosi/myeloskleroosi)   9931/3
Ekstramedullaarinen AML = myelooinen sarkooma, klorooma,    9930/3
granulosyyttinen sarkooma)    
Downin syndroomaan liittyvä AML   9898/3
Blastinen plasmasytoidinen dendriittisoluleukemia   9727/3
     
Akuutti leukemia, erilaistumislinja kaksisuuntainen/epäselvä    
Akuutti erilaistumaton leukemia   9801/3
Akuutti leukemia, sekafenotyyppi ja t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 ##   9806/3
Akuutti leukemia, sekafenotyyppi ja t(v;11q23); MLL:n uudelleenjärjestymä   9807/3
Akuutti leukemia, sekafenotyyppi, B/myelooinen, muutoin spesifioimaton   9808/3
Akuutti leukemia, sekafenotyyppi, T/myelooinen, muutoin spesifioimaton   9809/3
NK solu lymfoblastinen leukemia/lymfooma (ehdollinen)    
     

*Muut RARA:aan liittyvät translokaatiot ilmaistaan erikseen: t(11;17)(q23;q12)=ZBTB16-RARA,

t(11;17)(q13;q12)=NUMA1-RARA, t(5;17)(q35;q12)=NPM1-RARA, tai STAT5B-RARA

**Muut MLL:aan liittyvät translokaatiot ilmaistaan erikseen: t(6;11)(q27;q23)=MLLT4-MLL, t(11;19)(q23;p13.3)=MLL-MLLT1, t(11;19)(q23;p13.1) =MLL-ELL, t(10;11)(p12;q23) =MLLT10-MLL

***>20 % blasteja veressä tai luuytimessä ja mikä tahansa seuraavista: aikaisempi MDS tai MDS/MPD, yli 50 % soluista vähintään kahdessa solulinjassa on dysplastisia, tai tautiin liittyy myelodysplasialle ominainen sytogeneettinen poikkeavuus, joita ovat: kompleksinen karyotyyppi (kolme tai useampi kromosomaalinen poikkeavuus), balansoimattomat löydökset: -7, del(7q), -5, del(5q), i(17q), i(17p), -13, del(13q), del(12p), t(12p), del(9q), idic(X)(q13), balansoidut löydökset: t(11;16)(q23;p13.3), t(3;21)(q26.2;q22.1), t(1;3)(p36.3;q21.1), t(2;11)(p21;q23), t(5;12)(q33;p12), t(5;7)(q33;q11.2), t(5;17)(q33;p13), t(5;10)(q33;q21), t(3;5)(q25;q34).

# Altistuminen sytotoksisille aineille: alkyloivat aineet, ionisoiva sädehoito, topoisomeraasi II:n inhibiittorit, muut.

## BCR-ABL1 positiivinen leukemia voi olla sekasolulinjainen akuutti leukemia, mutta se tulisi hoitaa kuten BCR-ABL1 positiivinen ALL.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 26.05.2015 - 19:41

ELN 2010 riskiluokitus

ELN 2010 riskiluokitus

hallinta - 03.06.2010 - 17:00

AML-2012-tutkimuksen geneettinen riskiluokitus on seuraavanlainen (perustuu European LeukemiaNet:in suositukseen v. 2010):

Pieni riski (ryhmä I)

Seuraavat karyotyyppipoikkeavuudet (yksin tai muiden poikkeavuuksien yhteydessä)

 • t(8;21) (q22;q22) [ RUNX1-RUNX1T1]
 • inv16 (p13.1;q22)/t(16;16) (p13.1;q22) [CBFB-MYH11]

Normaali karyotyyppi seuraavien mutaatioiden yhteydessä

 • NPM1-mutaatio ilman Flt3-ITD-mutaatiota
 • kaksoismutatoitunut CEBPA ilman Flt3-mutaatiota

Keskiriski (Ryhmä II)

Normaali karyotyyppi seuraavien mutaatioiden yhteydessä:

 • FLT3-ITD-mutaatio ja NPM1-mutaatio
 • FLT3-ITD-mutaatio ilman NPM1-mutaatiota

Normaali karyotyyppi ilman FLT3-ITD- ja NPM1-mutaatioita
Seuraavat ryhmään I ja III kuulumattomat karyotyyppipoikkeavuudet

 • t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
 • muut ryhmään I ja III kuulumattomat karyotyyppipoikkeavuudet

Suuri riski (Ryhmä III)

Seuraavat karyotyyppipoikkeavuudet

 • inv(3)(q21q26.2) / t(3;3)(q21;q26.2) [RPN1-EVI1]
 • t(6;9)(p23;q34) [DEK-NUP214]
 • t(v;11(v;q23) [uudelleenjärjestäytynyt MLL luk.ottamatta muutosta t(9;11)]
 • -5, 5q-, -7, poikkeava 17p
 • kompleksinen karyotyyppi (kolme tai useampi karyotyyppipoikkeavuus. Lukuun ei lasketa seuraavia: t(15;17), t(8;21), inv(16), t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;g23), t(6;9), inv(3), t(3;3))
 • monosomaalinen karyotyyppi (yksi autosomin monosomia + yksi tai useampi rakenteellinen karyotyyppipoikkeavuus; kaksi tai useampi autosomin monosomiapoikkeavuutta)

Huom! Pienen riskin karyotyyppipoikkeavuuksia ja XY monosomioita ei lasketa mukaan
 

Viimeksi muokannut: 
sari.kytola - 19.04.2018 - 17:51