Olli Dufva (2020)

Olli Dufva (2020)

Samuli Rounioja - 18.01.2021 - 10:31

Uusien NK-soluimmunoterapian kohdemolekyylien etsiminen perimänlaajuisen CRISPR-seulonnan avulla

 

Syövän immuunijärjestelmän aktivoimiseen perustuvat lääkehoidot ovat merkittävästi parantaneet hoitotuloksia tietyissä syöpätyypeissä. T-soluihin kohdentuvat hoidot toimivat kuitenkin vain osalla potilaista, eikä tehoa monissa hematologisissa maligniteeteissa ole osoitettu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia NK-soluihin perustuvien syövän immuunihoitojen kohteita käyttäen perimänlaajuista CRISPR-Cas9-menetelmään pohjautuvaa seulontaa. Seulonnan avulla tutkitaan järjestelmällisesti, mitkä syöpäsolujen geenit vaikuttavat NK-solujen kykyyn tunnistaa ja tuhoata syöpäsoluja. Menetelmässä aiheutetaan syöpäsolulinjaan mutaatioita eri geeneihin genominlaajuisesti, ja syöpäsolut altistetaan niitä tappaville NK-soluille. Syväsekvensoinnilla voidaan selvittää NK-solualtistuksen myötä syöpäsolupopulaatiossa rikastuneet ja siitä hävinneet mutaatiot ja näin löytää NK-soluille herkistäviä tai resistenssiä aiheuttavia geenejä. Pyrimme kartoittamaan NK-soluherkkyyteen vaikuttavia mekanismeja ja mahdollisia uusia immunologisia hoitokohteita tekemällä seulontoja laajasti eri hematologisia maligniteetteja edustavissa soluissa, mukaan lukien akuutti ja krooninen myeloinen leukemia, akuutti lymfoblastileukemia, multippeli myelooma sekä B-solulymfoomat. Seulonnan avulla löydettyjä kandidaattigeenejä tutkitaan yksityiskohtaisemmin biopankkinäytteiden avulla sekä hyödyntäen laajoja potilaiden syöpänäytteistä kerättyjä genomiaineistoja.

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 18.01.2021 - 10:31