Hoito

Toimitus - 22.06.2015 - 18:07

Hoidon tavoitteeseen vaikuttaa mm. potilaan kunto ja oletettavissa oleva KLL:sta riippumaton eliniän ennuste. Hyväkuntoisilla (Fit) potilailla hoidon tavoite on täydellinen remissio, jonka on todettu parantavan tautivapaata aikaa ja kokonaiselinaikaa. Huonompikuntoisilla ja iäkkäillä (Slow go) tyydytään oirekontrolliin ja pyritään estämään taudin eteneminen. Hyvin haurailla potilailla tyydytään hyvään oireenmukaiseen hoitoon.

Ennen hoidon aloitusta on tärkeää arvioida potilaan kokonaistilannetta ja kykyä sietää immuno- ja myelosuppressiivista hoitoa. Iän ohella hoidonvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. fyysinen suorituskyky, toimintakyky, liitännäissairaudet ja niiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Myös valittavaan lääkitykseen liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset, potilaan oma mielipide ja valmius sitoutua valittavaan hoitoon on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa. Jatkuvaksi tarkoitettu lääkehoito keskeytetään / vaihdetaan toiseen taudin edetessä hoidon aikana tai jos hoitoon liittyy hallitsemattomia tai vakavia haittavaikutuksia.

Tärkeimpänä hoidon valintaan vaikuttavana geneettisenä tekijänä on mahdollinen TP53- geenin toiminnanvajaus (eli Del(17p) tai TP53 -mutaatio). Kemoimmunoterapiaa ei suositella, jos muutos todetaan. Joissakin uusimmissa kansainvälisissä hoitosuosituksissa myös IGHV-geenin mutaatiostatus vaikuttaa hoidonvalintaan, sillä ei-mutatoituneen tautimuodon on todettu vastaavan huonommin kemoimmunoterapialle, myös ilman todettua TP53-geenin toiminnanvajetta. Vastaavasti mutatoituneessa tautimuodossa ilman TP53-geenin toiminnanvajeeseen johtavia muutoksia voidaan kemoimmunoterapialla saavuttaa pitkäkestoisia remissioita.

Hyväkuntoisten (fit) hoito

 

Ensilinjan hoito hyväkuntoisille potilaille, joilla ei ole todettu del 17p/TP53mut

 

FCR

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 0 sykli 1, 500mg/m2 iv pv 1 syklit 2-6
 • fludarabiini 30 mg/m2 po pv:t 1-5
 • syklofosfamidi 200 mg/m2 po pv:t 1-5

vaihtoehtoisesti

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 0 sykli 1, 500mg/m2 iv pv 1 syklit 2-6
 • fludarabiini 40 mg/m2 po pv:t 1-3
 • syklofosfamidi 250 mg/m2 po pv:t 1-3

harvoin erityistilanteissa (FC i.v.)

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 0 sykli 1, 500mg/m2 iv pv 1 syklit 2-6
  fludarabiini 25 mg/m2 iv pv:t 1-3
  syklofosfamidi 250 mg/m2 iv pv:t 1-3

Syklin pituus 28 päivää. Tavoitteena on kuusi hoitosykliä.

AIHA on vasta-aihe fludarabiinille ( Coombs positiivisuuden lisäksi merkkejä hemolyysistä). Seuraa hemolyysikokeita hoitojen aikana. Fludarabiinin takia verituotteet annetaan sädetettyinä.

 

Yli 65-vuotiaille hyväkuntoisille potilaille suositellaan BR-hoitoa, koska FCR-hoito lisää tälle potilasryhmälle merkittävämmin haittavaikutuksia. Tämän lisäksi potilaille, joilla on munuaisten vajaatoimintaa (Krea-Cl on alle 60 ml/min).

BR

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 0 sykli 1, 500mg/m2 iv pv 1 syklit 2-6 
 • bendamustiini 90 mg/m2 iv pv:t 1-2

Syklin pituus 28 päivää. Tavoitteena kuusi hoitosykliä.

 

Ensilinjan hoito hyväkuntoisille potilaille, joilla todettu del 17p/TP53mut

Katso myös kappale Kantasolujensiirto.

 

Ibrutinibi 

 • Ibrutinibi 420 mg kerran päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • huomioi lisääntynyt riski vuotohäiriöihin ja rytmihäiriöihin sekä mahdollinen verenpaineen nousu

 

Venetoklaksi

 • annostitraus 20 mg - 50 mg - 100 mg - 200 mg - 400mg x1 p.o. Pharmaca Fennican (PF) ohjeen mukaisesti. Jatkuva hoito.
 • huomioi tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy, ks. PF
 • jos B-solureseptoriestäjähoito ei sovellu tai se on epäonnistunut

 

Idelalisibi + rituksimabi

 • idelalisibi 150 mg kahdesti päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • rituksimabi
  • 1.infuusio 375 mg/m2
  • 500 mg/m2 iv joka 2.viikko (4 infuusiota)
  • 500 mg/m2 iv joka 4.viikko (3 infuusiota)
 • ks. idelalisibin valmisteyhteenvedosta infektioprofylaksia ja muut seurantaohjeet sekä toimintaohjeet haittavaikutustilanteissa..

 

Relapoituneen/refraktaarin KLL:n hoito

Edellinen hoito voidaan uusia, mikäli ensilinjan hoidolla saavutettiin yli 2 - 3 vuotta kestoinen remissio. Ennen hoidon aloitusta suositellaan tutkittavaksi uudelleen verestä FISH-tutkimus. Mikäli del17p - muutosta ei todeta, suositellaan tutkimaan uudelleen myös TP53-mutaatio. Mikäli edellisen hoidon päättymisestä on alle 2 - 3 vuotta tai kyseessä on refraktaari KLL, hoitoa vaihdetaan. Katso myös kappale Kantasolujensiirto.

 

Ibrutinibi

 • Ibrutinibi 420 mg kerran päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • huomioi lisääntynyt riski vuoto- ja rytmihäiriöihin sekä mahdollinen verenpaineen nousu

 

Venetoklaksi + rituksimabi

 • 2 vuoden määräaikainen hoito
 • venetoklaksin annostitraus 400 mg:aan x1 ja tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy kuten venetoklaksi-monoterapiassa
 • rituksimabi 4 viikon välein aloitetaan vasta venetoklaksin annosnostovaiheen päätyttyä kun potilas käyttänyt 7 vrk:n ajan annosta 400 mg x1
  • 1. infuusio 375 mg/m2 i.v.
  • 2.-6. infuusio 500 mg/m2 i.v.

Venetoklaksi 

 • annostitraus 400 mg:aan x1 p.o. PF:n ohjeen mukaisesti, jatkuva hoito
 • huomioi tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy, ks. PF
 • jos B-solureseptoriestäjähoito ei sovellu tai se on epäonnistunut

 

Idelalisibi + rituksimabi

 • idelalisibi 150 mg kahdesti päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • rituksimabi
  • 1.infuusio 375 mg/m2
  • 500 mg/m2 iv joka 2.viikko (4 infuusiota)
  • 500 mg/m2 iv joka 4.viikko (3 infuusiota)
 • ks.idelalisibin valmisteyhteenvedosta infektioprofylaksia ja muut seurantaohjeet sekä toimintaohjeet haittavaikutustilanteissa.

 

Arvioi soveltuuko potilas meneillään oleviin hoitotutkimuksiin.

 

Kirjallisuutta:

Bouvet E, Borel C, Obéric L, Compaci G, Bruno Cazin B,  A-S, Guy Laurent G, Ysebaert L. Impact of dose intensity on outcome of fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab regimen given in the first-line therapy for chronic lymphocytic leukemia. Haematologica 2013;98:65-70.

Byrd J, Furman R, Coutre S, Flinn I, Burger J, Kristie A. Blum K, Grant B, Sharman J, Coleman M, Wierda W, Jones J, Zhao W, Heerema N, Johnson A, Sukbuntherng J, Chang B, Clow F, Hedrick E, Buggy J, James D, O'Brien S. Targeting BTK with Ibrutinib in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. N Eng J Med NEJM 2014;369:32-42.

Eichhorst B, Fink A-M, Busch R, Lange E, Köppler H, Kiehl M, Sökler M, Schlag R, Vehling-Kaiser U, Köchling G, Plöger C, Gregor M, Plesner T,  Trneny M, Fischer K, Döhner H, Kneba M, Wendtner C, Klapper W, Kreuzer K-A, Stilgenbauer S, Böttcher S, Hallek M. Chemoimmunotherapy With Fludarabine (F), Cyclophosphamide (C), and Rituximab (R) (FCR) Versus Bendamustine and Rituximab (BR) In Previously Untreated and Physically Fit Patients (pts) With Advanced Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL): Results Of a Planned Interim Analysis Of The CLL10 Trial, An International, Randomized Study Of The German CLL Study Group (GCLLSG). Proc ASH 2014; Abstract 19.

Fischer K,  Bahlo J, Fink AM,  Goede V, Herling CD, Cramer P, Langerbeins P, von Tresckow J,  Engelke A,  Maurer C,  Kovacs G, Herling M, Tausch E,  Kreuzer K-A,  Eichhorst B,  B ¨ottcher S,  Seymour JF, Ghia P, Marlton P,  Kneba M,  Wendtner C-M,  D ¨ohner H,  Stilgenbauer S and Mic Hallek M. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood 2016;127:208-215

Furman R, Sharman J, Coutre S, Cheson B, Pagel J, Hillmen P, Barrientos J, Zelenetz A, Kipps T, Flinn I, Ghia P, Eradat H, Ervin T, Lamanna N, Coiffier B, Pettitt A, Ma S, Stilgenbauer S, Cramer P, Aiello M, Johnson D, Miller L, Li D, Jahn T, Dansey R, Hallek M, O'Brien S. Idelalisib and Rituximab in Relapsed Chronic Lymphocytic Leukemia. N Eng J Med 2014;370:997-1007.

Hamblin TJ, Davis Z, Gardiner A, Oscier DG, Stevenson FK. Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999;94:1848-1854

Hallek M, Cheson B, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Guillaume Dighiero G, Hartmut Döhner H, Peter Hillmen P,  Keating M, Montserrat E,  Rai K, Kipps T. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 guidelines. Blood 2008;12:5446-5456.

Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, Fink A, Busch R, Mayer J, Hensel M, Hopfinger G, Hess G, von Grünhagen U, Bergmann M, Catalano J, Zinzani P, Caligaris-Cappio F, Seymour J, Berrebi A, Jäger U, Cazin B, Trneny M, Westermann A, Wendtner C, Eichhorst B,  Staib P, Bühler A, Winkler S, Zenz T, Böttcher S,Ritgen M, Mendila M, Kneba M, Döhner H, Stilgenbauer S, on behalf of an international group of investigators and the German Chronic Lymphocytic Leukaemia Study Group. Addition of rituximab to fl udarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2010;376:1164-1174.

Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating M, Montserrat E, Chiorazzi N, Stilgenbauer S. Rai KR, Byrd JC, Eichhorst B, O´Brien S, Robak T, Seymor JF, Kipps TJ. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-2760.

Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, Eichhorst B, Langerak AW, Owen C, Verdugo M, Wu J, Punnoose EA, Jiang Y, Wang J, Boyer M, Humphrey K, Mobasher M, and Kipps TJ. Fixed Duration of Venetoclax-Rituximab in Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Eradicates Minimal Residual Disease and Prolongs Survival: Post-Treatment Follow-Up of the MURANO Phase III Study
J Clin Oncol 2019 37:4, 269-277

Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P et al. Venetoclax-Rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. NEJM 2018; 378:1107-1120

Stilgenbauer S, Zenz T, Winkler D, Bühler A,  Schlenk R F, Groner S, Busch R, Hensel M, Dührsen U, Finke J,  Dreger P, Jäger U, Lengfelder E, Hohloch K, Söling U, Schlag R, Kneba M, Hallek M, Döhner H. Subcutaneous Alemtuzumab in Fludarabine-Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia: Clinical Results and Prognostic Marker Analyses From the CLL2H Study of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group.  J Clin Oncol 2009;24:3994-4001.

 
 

 

Slow go 

1.linjan hoito, joilla ei ole todettu del 17p/TP53mut

 

Rituksimabi + bendamustiini

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 0 1.sykli, 500 mg/m2 iv pv 1 syklit 2-6
 • bendamustiini 70 - 90 mg/m2 iv pv:t 1-2

Sykli 28 vrk

 

Obinututsumabi + klorambusiili 

 • obinututsumabi
  • sykli 1: pv1 100 mg, pv2 900 mg, pv8 1000 mg ja pv15 1000 mg iv
  • syklit 2-6: pv 1 1000 mg iv
  • sykli 28 vrk
  • varauduttava infuusioreaktioihin, kts. esilääkitys valmisteyhteenvedosta
 • klorambusiili   pv:t 1 ja 15 0.5 mg/kg, syklit 1-6

Sykli 28 vrk

 

Rituksimabi + klorambusiili

 • rituksimabi 375 mg/m2 iv pv 1 syklit 1-3, 500 mg/m2 iv syklit 4-8
 • klorambusiili 8 mg/m2 pv:t 1-7, syklit 1-6

Sykli 28 vrk

 

1. linjan hoito, joilla 17p –deleetio/TP53 -mut

 

Ibrutinibi

 •  ibrutinibi 420 mg kerran päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 •  huomioi lisääntynyt riski vuotohäiriöihin sekä rytmihäiriöihin sekä mahdollinen verenpaineen nousu

 

Venetoklaksi 

 • annostitraus 400 mg:aan x1 p.o. PF:n ohjeen mukaisesti, jatkuva hoito
 • huomioi tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy, ks. PF
 • jos B-solureseptoriestäjähoito ei sovellu tai se on epäonnistunut

 

Idelalisibi + rituksimabi

 • idelalisibi 150 mg kahdesti päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • rituksimabi
  • 1.infuusio 375 mg/m2
  • 500 mg/m2 joka 2.viikko (4 infuusiota)
  • 500 mg/m2 joka 4.viikko (3 infuusiota)

Kts.idelalisibin valmisteyhteenvedosta tarvittava infektioprofylaksia ja muut seurantaohjeet sekä toimintaohjeet haittavaikutustilanteissa.

 

Relapsin hoito

 • progressio yli 2 - 3 vuotta edellisestä hoidosta: edellinen hoito voidaan uusia
 • progressio alle 2 - 3 vuoden sisään edellisestä hoidosta: hoidon vaihto
 • hoitovaihtoehtoja 1.linjan hoitojen lisäksi

   

Ibrutinibi

 •  Ibrutinibi 420 mg kerran päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 •  huomioi lisääntynyt riski vuotohäiriöihin sekä rytmihäiriöihin sekä mahdollinen verenpaineen nousu

 

Venetoklaksi + rituksimabi

 • 2 vuoden määräaikainen hoito
 • venetoklaksin annostitraus 400 mg:aan x1 ja tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy kuten venetoklaksi-monoterapiassa
 • rituksimabi 4 viikon välein aloitetaan vasta venetoklaksin annosnostovaiheen päätyttyä kun potilas käyttänyt 7 vrk:n ajan annosta 400 mg x1
  • 1. infuusio 375 mg/m2 i.v.
  • 2.-6. infuusio 500 mg/m2 i.v.

Venetoklaksi 

 • annostitraus 400 mg:aan x1 p.o. PF:n ohjeen mukaisesti, jatkuva hoito
 • huomioi tuumorilyysioireyhtymän ehkäisy, ks. PF
 • jos B-solureseptoriestäjähoito ei sovellu tai se on epäonnistunut

 

Idelalisibi + rituksimabi

 • idelalisibi 150 mg kahdesti päivässä suun kautta, jatkuva hoito
 • rituksimabi
  • 1.infuusio 375 mg/m2
  • 500 mg/m2 joka 2.viikko (4 infuusiota)
  • 500 mg/m2 joka 4.viikko (3 infuusiota)

Kts.idelalisibin valmisteyhteenvedosta infektioprofylaksia ja muut seurantaohjeet sekä toimintaohjeet haittavaikutustilanteissa.

 

 

Harvoin käytettyjä sytostaattipohjaisia hoitoja:

 

KLL - CHOP

 • syklofosfamidi 300 mg/m2 po pv:t 1 - 5
 • doksorubisiini 25 mg/m2 iv pv 1 (huom annos!)
 • vinkristiini 1 mg/m2 iv pv 1
 • prednisoni 40 mg/m2 po pv:t 1 - 5

Sykli 28 vrk

 

FCRlite

 • fludarabiini 20 mg/m2 po pv:t 2-4
 • syklofosfamidi 150 mg/m2 po pv:t 2-4
 • rituksimabi 375 mg/m2 pv 1 sykli 1, 500 mg/m2 syklistä 2 lähtien pv:t 1 ja 14

Sykli 28 vrk

 

Klorambusiili + prednisoloni

 • klorambusiili 0.2 – 0.5 mg/kg pv:t 1-4
 • prednisoloni 1 mg/kg pv:t 1-4

Sykli 28 vrk

Kirjallisuutta:

Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, Flinn IW, Burger JA, Blum KA, Grant B, Sharman JP, Coleman M, Wierda WG, Jones JA, Zhao W, Heerema NA, Johnson AJ, Sukbuntherng J, Chang BY, Clow F, Hedrick E, Buggy JJ, James DF, O´Brien S. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2013;369:32-42.

Cortelezzi A, Sciume M, Liberati AM, Vincenti D, Cuneo A, Reda G, Laurenti L, Zaja F, Marasca R, Chiarenza A, Gritti G, Orsucci L, Storti S, Angelucci E, Cascavilla N, Gobbi M, Mauro FR, Morabito F, Fabris S, Piciocchi A, Vignetti M, Neri A, Rossi D, Giannarelli D, Guarini A, Foa R. Bendamustine in combination with Ofatumumab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: a GIMEMA Multicenter Phase II Trial. Leukemia 2014;28:642-8.

Fischer K, Cramer P, Busch R, Böttcher S, Bahlo J, Schubert J, Pfluger K, Schott S, Goede V, Isfort S, von Tresckow J, Fink A-M, Buhler A, Winkler D, Kreuzer K-A, Staib P, Ritgen M, Kneba M, Dohner H, Eichhorst BF, Hallek M, Stilgenbauer S, Wendtner C-M. Bendamustine in combination with rituximab for previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: A multicenter phase II trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2012;30:3209-16.

Fischer K, Cramer P, Busch R, Stilgenbauer S, Bahlo J, Schweighofer CD, Bottcher S, Staib P, Kiehl M, Eckart MJ, Kranz G, Goede V, Elter T, Buhler A, Winkler D, Kneba M, Dohner H, Eichhorst BF, Hallek M, Wendtner C-M. Bendamustine combined with rituximab in patients with relapsed and/or refractory chronic lymphocytic leukemia: A multicenter phase II trial of German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2011;29:3559-66.

Foa R, Del Giudice I, Cuneo A, Del Poeta G, Ciolli S, Di Raimondo F, Lauria F, Cencini E, Matteo Rigolin G, Cortelezzi A, Nobile F, Callea V, Brugiatelli M, Massaia M, Molica S, Trentin L, Rizzi R, Specchia G, Di Serio F, Orsucci L, Ambrosetti A, Montillo M, Luigi Zinzani P, Ferrara F, Morabito F, Angela Mura M, Soriani S, Peragine N, Tavolaro S, Bonina S, Marinelli M, Stefania De Propris M, Della Starza I, Piciocchi A, Alietti A, Runggaldier EJ, Gamba E, Romana Mauro F, Chiaretti S, Guarini A. Chlorambucil plus rituximab with or without maintenance rituximab as first-line treatment for elderly chronic lymphocytic leukemia patients. Am J Hematol 2014 Jan 11. doi:10.1002/ajh.23668 [Epud ahead of print].

Foon KA, Boyiadzis M, Land SR, Marks S, Raptis A, Pietragallo L, Meisner D, Laman A, Sulecki M, Butchko A, Schaefer P, Lenzer D, Tarhini A. Chemoimmunotherapy with low-dose fludarabine and cyclophosphamide and high dose rituximab in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2009;27:498-503.

Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P, Barrientos JC, Zelenetz AD, Kipps TJ, Flinn I, Ghia P, Eradat H, Ervin T, Lamanna N, Coiffier B, Pettitt AR, Ma S, Stilgenbauer S, Cramer P, Aiello M, Johnson DM, Miller LL, Li D, Jahn TM, Dansey RD, Hallek M, O´Brien SM. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2014;370:997-1007.

Goede V, Fischer K, Busch R, Engelke A, Eichhorst B, Wendtner CM, Chagorova T, de la Serna J, Dilhuydy MS, Illmer T, Opat S, Owen CJ, Samoylova O, Kreuzer KA, Stilgenbauer S, Döhner H, Langerak AW, Ritgen M, Kneba M, Asikanius E, Humphrey K, Wenger M, Hallek M. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2014;370:1101-10.

Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2013 Update on diagnosis, risk stratification and treatment. Am J Hematol 2015;90:446-60.

Hillmen P, Robak T, Janssens A, Babu KG, Kloczko J, Grosicki S, Doubek M, Panagiotidis P, Kimby E, Schuh A, Pettitt AR, Boyd T, Montillo M, Gupta IV, Wright O, Dixon I, Carey JL, Chang CN, Lisby S, McKeown A, Offner F; COMPLEMENT 1 Study Investigators. Chlorambucil plus ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia (COMPLEMENT 1): a randomised, multicentre, open-label phase 3 trial. Lancet 2015;385:1873-83.

O´Brien S, Furman RR, Coutre SE, Sharman JP, Burger JA, Blum KA, Grant B, Richards DA, Coleman M, Wierda WG, Jones JA, Zhao W, Heerema NA, Johnson AJ, Izumi R, Hamdy A, Chang BY, Graef T, Clow F, Buggy JJ, James DF, Byrd JC. Ibrutinib as initial therapy for elderly patients with chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma: an open-label, multicentre, phase 1b/2 trial. Lancet Oncol 2014;15:48-58.

Wierda WG, Kipps TJ, Mayer J, Stilgenbauer S, Williams CD, Hellmann A, Robak T, Furman RR, Hillmen P, Trneny M, Dyer MJ, Padmanabhan S, Piotrowska M, Kozak T, Chan G, Davis R, Losic N, Wilms J, Russell CA, Osterborg A; Hx-CD20-406 Study Investigators. Ofatumumab as single-agent CD20 immunotherapy in fludarabine-refractory chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2010;28:1749-55.

 

Kansainvälisiä hoitosuosituksia:

Saksa 2019: https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/chronische-lymphatisch...@@guideline/html/index.html

Ruotsi 2019: http://www.sfhem.se/riktlinjer

ESMO 2015 (uusi tulossa): https://www.esmo.org/Guidelines/Haematological-Malignancies/Chronic-Lymp...

NCCN 2019: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx

BSH 2018: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjh.15460

iwCLL 2018: https://doi.org/10.1182/blood-2017-09-806398

Viimeksi muokannut: 
kirsi.launonen - 28.04.2020 - 15:12