Seuranta ja vastearvio

Seuranta ja vastearvio

hallinta - 18.05.2010 - 10:35

Joka vastearviokerralla tulisi määrittää vähintään oheiset avainmuuttujat.

Seurannan avainmuuttujat (SHR)

  Kuvaus Lyhenne (SHR)
1 Taudin status (tilanne-/vastearvio) status-lgl
2 Veren absoluuttinen neutrofiililuku b-neut
3 Veren LGL-lymfosyyttien prosenttiosuus sivelyvalmisteesta (kertomalla tämä lymfosyyttiluvulla saadaan LGL-solujen absoluuttinen määrä) b-lymf-lgl-p
4 Veren absoluuttinen lymfosyyttiluku

b-lymf

5 Veren hemoglobiiniarvo b-hb
6 Veren trombosyyttiluku b-trom

 

Oireettomat potilaat, joilla ei hoitoa

 • verenkuvaseuranta esim. 3-6 kk välein
 • luuydinnäytettä/virtaussytometriaa ei tarvitse uusia
 • neutropenisille potilaille ohjeet hakeutua arvioon kuumeen/infektion yhteydessä

Hoitoja saavat potilaat

 • verenkuvaseuranta lääkityksen ja kliinisen tilanteen mukaan
 • kortisonihoitoihin liittyen sokeritasapainon tarkkailu riskipotilailla!

Vastearvio

 • vaste hoidolle nähdään parhaiten normalistuvasta verenkuvasta ja väistyvistä oireista. Vaste tulee yleensä melko hitaasti, muutaman kuukauden kuluessa.
 • Jos mitään vastetta ei ole tullut 3 kk:n hoidon aikana, on hoito epäonnistunut ja sitä tulee vaihtaa
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 19.07.2015 - 00:51

Taudin status

Taudin status

hallinta - 22.06.2010 - 16:50

Hoidon vastearviossa voidaan noudattaa seuraavaa kriteeristöä (status-lgl).

Koodi

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

0

1

 

CR

Diagnoosivaihe

Täydellinen vaste


 •  
 •  
 •  
 • Normaali verenkuva
 • Veren LGL-solujen määrä <0,5 x109/L
 • Ei oireita

2

PR

Osittainen vaste

 • B-hb: 80 – viitearvon alaraja
 • B-neut: 0,5 - viitearvon alaraja
 • B-trom: 50 - viitearvon alaraja
 • Ei verituotetarvetta

3

Ei vastetta

Hoidon epäonnistuminen (treatment failure)

 • Ei CR- tai PR-vastetta 3 kk:n hoidon aikana

4

Vakaa tauti

Vakaa tauti, ei hoidon tarvetta

 • Taudin tila PR tai parempi
 • Ei oireita (esim. toistuvia infektioita)

5

Relapsi

 

 • Taudin uusiutuminen hoitoa vaativaksi aiemmin saavutetun vasteen jälkeen

90

Exitus-tauti

Exitus, tautiin liittyvä

 • LGL-leukemiaan liittyvä kuolema

91

Exitus-muu

Exitus, muu syy

 • Muusta syystä johtuva kuolema

999

Poistunut seurannasta

Seuranta loppunut (lost-to-follow-up)

 • Ei tietoa taudin tilasta tai elossaolosta

Viite (muokattu):
Bareau B, Rey J, Hamidou M, Donadieu J, Morceff J, Oumedaly R, Schleinitz N, Tournilhac O, Roussel M, Fest T, Lamy T. Analysis of the french LGL leukemia cohort: report on 229 cases. Haematologica. 2010 Apr 7

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 26.05.2015 - 20:10