Diagnoosi

Diagnoosi

mika.kontro - 28.09.2010 - 21:26

Diagnostiset kriteerit WHO:n mukaan (2008-luokitus + 2016 revisio)

 1. Persistoiva (vähintään 3 kk) veren monosytoosi vähintään tasoa 1 x 109/l ja monosyyttejä erittelyjakaumassa vähintään 10% leukosyyteistä
 2. Ei täytä BCR-ABL1-pos KML:n, primaarisen myelofibroosin, PV:n tai ET:n WHO-diagnoosikriteerejä
 3. Ei PDGFRA-, PDGFRB- tai FGFR1-uudelleenjärjestymää tai PCM1-JAK2-fuusiogeeniä, jos potilaalla on eosinofiliaa
 4. Vähemmän kuin 20% blasteja (mukaanlukien myeloblastit, monoblastit ja promonosyytit) veressä ja luuytimessä
 5. Dysplasia yhdessä tai useammassa solulinjassa. Jos dysplasiaa ei ole, voidaan KMML-diagnoosi kuitenkin tehdä, mikäli muut kriteerit täyttyvät ja (1) on osoitettavissa muu hankinnainen klonaalinen syto- tai molekyyligeneettinen poikkeavuus hematopoieettisessa solukossa (etenkin KMML:ssä usein nähdyissä mutaatioissa TET2-, SRSF2-, ASXL1- ja  SETBP1 -geeneissä) tai (2) monosytoosi on jatkunut vähintään kolme kuukautta ja (3) kaikki muut monosytoosin syyt ovat poissuljettuja

Oireet ja löydökset

 • Yleisoireina laihtumista, yöhikoilua, lämpöilyä ja väsymystä
 • Ihoaffisiossa makulopapulaarinen ihottuma
 • Ienhyperplasia osalla potilaista
 • Splenomegalia (50%), hepatomegalia (20%)
 • N. 20%:lla immunologisia ilmentymiä, kuten perikardium- tai pleuraeffuusio, joskus askites, vaskuliitteja, tyreoidiitti, ITP. Myös keuhkomuutoksia on kuvattu.
 • Lymfadenopatiaa ei yleensä todeta. Mahdollinen lymfadenopatia voi viitata transformaatioon.
 • Perussairauksiin liittyvät löydökset (komorbiditeetti/hoitovalinnat)

Luuydinnäyte

 • Luuydinaspiraatin morfologinen tutkimus rautavärjäyksineen
 • Luuydinbiopsia (Bm-PAD)
 • G-raitatutkimus ja BCR/ABL-fuusiogeenitutkimus Ph-kromosomin poissulkemiseksi, eosinofilian yhteydessä PDGFRA-, PDGFRB- ja FGFR1-uudelleenjärjestymä- ja PCM-JAK2-fuusiogeenitutkimus
 • Tarvittaessa luuytimen virtaussytometrinen tutkimukset
 • Myelooisten mutaatioiden seulontatutkimus harkinnan ja saatavuuden mukaan

Veren tai luuytimen monosyyttien immunofenotyyppi ja karyo- tai genotyyppi

 • KMML-solujen immunofenotyyppi: CD13+, CD33+, CD14±, CD64±, CD68±, CD163±
 • Kromosomipoikkeavuuksia 20-40%:lla potilaista,tavallisimmat karyotyyppimuutokset: +8, -7/del(7q), rakenteelliset poikkeavuudet 12p.
 • Mikäli merkittävä eosinofilia ja todetaan jokin dg-kriteerien kohdassa mainituista geenipoikkeavuuksista, ei kyseessä ole KMML, vaan tauti luokittuu omaan myelooisten/lymfaattisten neoplasioiden alaryhmäänsä WHO-luokituksessa

Kuvantamistutkimukset

 • THX-rtg
 • Vatsan UÄ
Viimeksi muokannut: 
freja.ebeling - 03.02.2017 - 15:40

Erotusdiagnoosi

Erotusdiagnoosi

mika.kontro - 28.09.2010 - 21:49

Monosytoosin muita syitä:

 • Krooniset infektiot:
  • Tuberkuloosi
  • Brucelloosi
  • Endokardiitti
 •  Kollagenoosit
  • SLE
  • Temporaaliarteriitti
  • Nivelreuma
 • Hematologiset maligniteetit
  • Hodgkinin lymfooma
  • AML M5
 • Luuytimen toipumisessa reaktiivisena muutoksena
  • G-GSF
 • Malaria
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 28.05.2015 - 13:35

Seuranta ja vastearvio

Seuranta ja vastearvio

mika.kontro - 28.09.2010 - 21:31

Seuranta

Oireetonta potilasta, jonka tauti on stabiili voidaan seurata hoidoitta. Iäkkäitä potilaita, joiden muut sairaudet rajoittavat hoitoa, voidaan seurata terveyskeskuksessa tai aluesairaalassa. Mikäli ikä ja yleiskunto mahdollistavat aktiivisen hoidon, tulee hoitovastetta seurata mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi molekyyligeneettisin menetelmin.  Hoidossa olevia potilaita seurataan tapauskohtaisesti.

Hoitovasteen arviointi

Diagnoosivaiheessa tehtyjen tutkimusten perusteella valitaan potilaskohtaiset seurantatutkimukset (morfologia, sytogenetiikka, molekyyligenetiikka, immunofenotyypitys), mikäli sellaisia on olemassa. Joka vastearviokerralla tulisi määrittää seurannan avainmuuttujat sekä määrittää taudin status.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 19.07.2015 - 00:35

Taudin status

Taudin status

mika.kontro - 28.09.2010 - 22:03

Vastearvion yhteydessä pyritään tautitaakan arvio ja taudin tilanne luokittelemaan oheisen taulukon mukaisesti (SHR-muuttuja: status-mds-mpd). Taulukosta valitaan arviointihetkellä oleva paras vaste.

Koodi

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

0

Dg

Diagnoosivaihe

 

1

CR-MRDneg

Remissio, jäännostauti negatiivinen

 • Morfologinen remissio ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri negatiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat negatiivisia)

2

CR-MRDpos

Remissio, jäännostauti positiivinen

 • Morfologinen remissio ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri positiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat/toinen positiivinen)

3

CCR

Sytogeneettinen remissio

(complete cytogenetic response)

 • Morfologinen remissio
 • G-raita/FISH-markkeri negatiivinen; vähintään 20 metafaasia tutkittu
 • Ei MRD-markkeria (molgen/IFT) käytettävissä

4

pCR

Osittainen sytogeneettinen vaste

(partial cytogenetic response)

 • Morfologinen remissio
 • Vähintään 50% vähenemä muutoksissa

5

CR

Morfologinen remissio

(complete remission)

 • Blasteja ≤5% luuytimen soluista, kypsyminen kaikilla solulinjoilla normaalia. Solumorfologia voi olla dysplastista. Lisäksi:
 • Verenkuva
  • B-Hb ≥110
  • B-Tromb ≥ 100
  • B-Neut ≥ 1,0
  • Ei blasteja

6

PR

Osittainen vaste

(partial remission)

 • CR:n kriteerit täyttyvät kaikkien ennen hoitoa todettujen poikkeavien löydösten osalta paitsi
  • Luuytimen blastien määrä >5%, mutta vähenemä >50% hoitoa edeltävästä määrästä

(esimerkki: blastiosuus 15%-> 6%)

 • Solukkuudella tai morfologialla ei ole merkitystä

7

HI

Verenkuva-arvojen korjaantuminen

(hematologic improvement)

 • Hemoglobiinivaste, lähtötaso ≤ 110
  • nousu ≥ 15 g/L tai
  • verensiirtotarpeen väheneminen 4 yksiköllä 8:ssa viikossa
 • Trombosyyttivaste
  • lähtötaso > 20: absoluuttinen nousu ≥ 30
  • lähtötaso < 20: nousu yli 20 ja absoluuttisesti vähintään 100% (esim. tromb 10->25)
 • Neutrofiilivaste, lähtötaso ≤1,0
  • nousu ≥100%, joka absoluuttisesti ≥0,5

(esim: B-neut 0,3-> 0,6)

8

Stabiili

Stabiili tauti

(stable disease)

 • PR-vastetta ei ei ole saavutettu, mutta tauti ei ole edennyt > 8 viikon aikana

9

Progressio

Taudin eteneminen

(progressive disease)

 • Muutos luuytimen blastimäärässä, kun lähtötaso
  • < 5% :≥50% lisääntyminen ja nousu >5%:iin ytimen soluista (esim. blastiosuus 4->8%)
  • 5-10%: ≥50% lisääntyminen ja nousu >10%:iin ytimen soluista (esim. blastiosuus 8->13%)
  • 10-20%:≥50% lisääntyminen ja nousu > 20%:iin ytimen soluista (esim. blastiosuus 15->23%)
 • Jokin seuraavista
  • > 50% vähenemä granulosyyttien tai trombosyyttien maksimivasteesta (esim. B-neut 1,0->0.5)
  • B-Hb:n lasku ≥20g/l
  • verensiirtotarve

10

Relapsi

Relapsi täydellisestä tai osittaisesta vasteesta

 • Vähintään yksi seuraavista
  • paluu ennen hoitoa olleeseen blastimäärään
  • >50% vähenemä granulosyyttien tai trombosyyttien maksimivasteesta (esim B-neut 1,0->0.5)
  • Hb:n lasku ≥ 15 g/l tai punasolusiirtotarve

90

Exitus-relapsi

Exitus, progressio

 • Taudin eteneminen tai relapsi

91

Exitus-infektio

Exitus, infektio

 • Luuytimessä blasteja <5%, B-neut>0,5

92

Exitus-other

Exitus, muu syy

 • Kuolema KMML:aan liittymättömästä syystä

99

Exitus-tuntematon

Exitus, syy tuntematon

 •  

999

Poistunut seurannasta

Lost to follow-up

 • Ei tietoa elossaolosta tai taudin statuksesta

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 28.05.2015 - 13:39