Kokouksia

Kokouksia

kimmo.porkka - 21.01.2011 - 18:32

Infektiot ja immunologia-työryhmä kokousmuistio 15.2.2017  liittenä

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 03.05.2017 - 11:51

26.05.2010

26.05.2010

kimmo.porkka - 27.05.2010 - 09:13

Kokouksen muistio

Paikka ja aika: Ravintola Tiiliholvi, Tampere, ke 26.5.2010 klo 15-20

Osallistujat: Aittoniemi Janne, Huttunen Reetta, Jantunen Esa, Kauppila Marjut, Laine Outi, Matinlauri Irma, Nurmi Marita, Rämet Maria, Sankelo Marja, Sarpo Sari, Sinisalo Marjatta ja Syrjänen Jaana

Käsitellyt asiat

Kyseessä oli ryhmän ensimmäinen palaveri/ ideariihi, johon oli kutsuttu ne henkilöt, jotka olivat Leukemiaryhmän kirjeen perusteella ilmoittautuneet halukkaiksi mukaan ryhmän toimintaan tai olivat ryhmästä kuultuaan halunneet osallistua toimintaan. Ilahduttava määrä innostunutta porukkaa olikin mukana. Valitettavasti kaikki asiasta kiinnostuneet eivät olleet kuulleet ryhmästä ajoissa, eivätkä ehtineet vielä mukaan tähän ensimmäiseen kokoukseen. Kaikki muut yo-sairaalat, paitsi OYS, ovat tällä hetkellä ryhmässä edustettuina.

Ryhmän lyhenne on toistaiseksi 2I-yhdistys.

    

 1. Suunniteltiin ITP:n tutkimus- ja hoito ja seurantasuositusta:

  -Päätettiin, ettei tehdä työlästä kartoitusta/kyselyä siitä miten tällä hetkellä toimitaan eri paikoissa. Teemme suoraan ohjeen, josta pyydämme kommentteja.

  -Pohjana käytetään TAYS:n päivystysosaston hoito-ohjetta.

  -Marjut lupasi kirjoittaa siihen diagnostiikka-osuuden.

  -Outi ohjeet ITP:sta ja toimenpiteistä/ ASA/klopidogreeli/ LMW:stä.

  -Marjatta lupasi kirjoittaa seurannasta.

  -Sivuille liitetään myös lyhyt potilasohje, jonka Marja lupasi tarkistaa ja päivittää käyttäen pohjana TYKS.n ITP-potilasohjetta.

  -Näitä olisi tarkoitus esittää lyhyesti syyskuussa SHY:n koulutuspäivien yhteydessä Leukemiaryhmän kokouksessa 23.9.10.

 2. Trombopeniatutkimuksista:

  -Keskusteltiin "trombopenia ja toimenpiteet" tutkimuksesta. Selvitellään kiinnostusta asiaan ja Marjut vie asiaa eteenpäin.

 3. Infektiotutkimuksista:

  -Esa kertoi KYS:ssä käynnissä olevista sepsistutkimuksista, keskusteltiin ja suunniteltiin yhteistyötä.

  -AML 2003 tutkimuksessa kerätyt infektiotiedot pyritään hyödyntämään ja niiden pohjalta suunnitellaan uusia prospektiivisiä neutropeenisten potilaiden sepsistutkimuksia. Esa suunnittelee tiedonkeruulomakkeen niiden tietojen keräämiseksi, joita ei löydy SLR:n raporteista. Näistä tarkemmin tulevissa kokouksissa.

 4. Seuraavasta kokouksesta ilmoitetaan sähköpostilla ryhmän jäsenille ja myös tällä sivustolla. Marjatta toimii edelleen koollekutsujana, mutta tällä ryhmällä ei ole varsinaista puheenjohtajaa eikä sihteeriä. OYKS:sta toivotaan ja kysellään myös edustusta ryhmään. Vapaaehtoiset ympäri Suomen voivat ilmoittautua Marjatalle.
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 24.05.2015 - 15:42