Seuranta ja vastearvio

Seuranta ja vastearvio

hallinta - 06.05.2010 - 11:52

Seuranta

Kontrollikäynnin tai –kontaktin yhteydessä selvitetään aina

 • yleisoireet
 • infektioiden esiintyminen
 • kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
 • täydellinen verenkuva

Pitkäaikaista hoitoa (esim BCR- ja BCL-inhibiittorit) saavien potilaiden haittavaikutukset kysellään tarkoin ja niiden ilmaantumisesta pyydetään ilmoittamaan myös sovittujen kontrollien välissä. Siedettävyyden ja tehon perusteella arvioidaan haittavaikutusten oireenmukaisen hoidon,  lääkityksen keskeyttämisen tai annosmuutosten tarve. Jatkuvaa hoitoa saavien potilaiden seuranta tapahtuu hematologiaan perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Oireetonta ja pienimassaista (Binet A) KLL:aa seurataan avoterveydenhuollossa. Alkuun kontrolli esimerkiksi 3-4 kk kuluttua ja jos tilanne on rauhallinen, voi kontrollit harventaa 6 -12 kk välein tapahtuvaksi.

Seurantaohje potilaalle ja seurannasta vastaavaan yksikköön

Etenevä tai oireinen (Binet B) vaatii tarkempaa seurantaa 2-4 kk välein ja seuranta tapahtuu joko hematologia konsultoiden avopuolella tai hematologiaan perehtyneen lääkärin toimesta.

Määräaikaisten hoitojen jälkeen vastearvio tehdään hoitavassa yksikössä 2 - 6 kk hoitojen päättymisestä. Hoitojen tavoitteesta ja saavutetusta hoitovasteesta riippuen seuranta voi tapahtua myös avopuolella esimerkiksi aluksi 6 -12 kk välein. Saavutettu hoitovaste korreloi yleensä taudin etenemisvapaan ajan kestoon. Oireiden lisääntyessä seurantaa tihennetään esimerkiksi 3-6 kk välein tapahtuvaksi. Hoitoindikaatioiden täyttyessä uudelleen potilas lähetetään hoitoarvioon hematologiseen yksikköön.

Vastearvio

Vaste annetulle hoidolle arvioidaan aikaisintaan 2 kk (vasta-ainehoidot) ja viimeistään 6 kk hoitojen päättymisestä. Jatkuvien hoitojen yhteydessä hoitovaste arvioidaan hoidon aikana, kun on kulunut vähintään 2 kk parhaimman vasteen saavuttamisesta.
Kliinisessä työssä arvioidaan
aina:  

 •  anamneesi (yleisoireet)
 •  kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
 •  täydellinen verenkuva

harkinnan mukaan:

 • luuydinaspiraatti / -biopsia: pitkittyneet sytopeniat, joskus CR:n varmistamiseksi
 • Thx-rtg ja vatsan / imusolmukealueiden UÄ; jos aluksi poikkeava, epäluotettava palpaatio. Vartalon TT vain erityistapauksissa.

Jäännöstautianalyysi veren virtaussytometrialla toistaiseksi vain tutkimusasetelmissa.

 

Mukailtu taulukko: IWCLL 2008, M. Hallek et al, Blood 15 June 2008, Vol 111, n:o 12, p. 5451 ja iwCLL 2017 Revised Guidelines

 

Täydellinen remissio
CR
(kaikki seuraavista)

  Osittainen hoitovaste 
PR
(väh. 2 kpl A- ja 1 kpl B-kriteerejä)

Progressiivinen tauti
PD
(yksikin seuraavista riittää)

A) Tautimassa:

 

 

 

Imusolmukkeet

ei yli 1,5 cm

vähintään 50% pieneneminen/vähenemä

vähintään 50% kasvu

Pernan koko1

normaali (kork.13 cm)

vähintään 50% pienenemä

vähintään 50% kasvu

Maksan koko2

normaali

vähintään 50% pienenemä

vähintään 50% kasvu

B-Lymfosyytit3

alle 4,0 x 10E9/l

vähintään 50% lasku lähtötasosta

vähintään 50% nousu lähtötasosta

Yleisoireet

ei yleisoireita

ei määritelty

ei määritelty

Luuydin4

normaali solukkuus, lymf alle 30%, ei B-lymfosyyttinoduluksia

50% infiltraatioasteen pienenemä tai

B-lymfosyyttinoduluksia

ei määritelty

B) Hematopoieesi:

 

 

 

Hb

yli 110 g/l

(ilman kasvutekijää tai transfuusioita)

yli 110 tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

vähintään 20 g/l lasku  lähtötasosta (KLL:sta johtuva)

Trom

yli 100 x 10E9/l

yli 100 tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

vähintään 50% lasku lähtötasosta (KLL:sta johtuva)

Neutr

yli 1,5 x 10E9/l

yli 1,5, tai vähintään 50% nousu lähtötasosta

ei määritelty

Stable disease, SD = osittaisen hoitovasteen (PR) eikä tautiprogression (PD) kriteeristö ei täyty

1 Splenomegalia yksistään merkityksetön, jos muut CR:n kriteerit täyttyvät (ainakin MRD neg), 2 Paikalliset ja yleistyneet maksanodulukset huomioitava maksan koon lisäksi, 3 BCR-estäjillä hoidettaessa lääkkeeseen liittyvä lymfosytoosi yksistään ei ole puuttuvan hoitovasteen merkki, 4 CR i= CR:n B-kriteeristö jää vajaaksi tai hyposellulaarinen ydin.

 

 

Viimeksi muokannut: 
kirsi.launonen - 13.02.2019 - 13:28

Taudin status (SHR-muuttuja)

Taudin status (SHR-muuttuja)

hallinta - 29.10.2010 - 11:41

Vastaa SHR-muuttujaa: status-cll

Koodi

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

0

Dg

Diagnoosivaihe

Krooninen monoklonaalinen lymfosytoosi (perifeerisen veren B-lymfosyytit > 5,0 x 109/L) ja korkeintaan 55% lymfosyyteistä voi olla atyyppisiä, prolymfosyyttejä tai lymfoblasteja

JA

B-lymfosyyteillä on tyypillinen immunofenotyyppi: CD19+, CD20+ (heikko),

CD23+, CD5+ (ei muita T-solumarkkereita

kuten CD2 tai CD3), CD79b (heikko)

1

CR-MRDneg

Remissio, jäännostauti negatiivinen

Kaikki seuraavista todettavissa aikaisintaan 2 kk hoidon päättymisestä:

 • CR tai CRi
 • MRD: < 0,01% jäännöstauti veressä tai luuytimessä määritettynä virtaussytometrisesti tai ASO-PCR:lla (jäännöstautimääritys verestä aikaisintaan 3 kk antileukeemisen hoidon päättymisestä)

2

CR-MRDpos

Remissio, jäännostauti positiivinen

Kaikki seuraavista todettavissa aikaisintaan 2 kk hoidon päättymisestä:

 • CR tai CRi
 • MRD: ≥ 0,01% jäännöstauti veressä tai luuytimessä määritettynä virtaussytometrisesti tai ASO-PCR:lla (jäännöstautimääritys verestä aikaisintaan 3 kk antileukeemisen hoidon päättymisestä)

 

4

CR

Täydellinen vaste (complete remission)

Kaikki seuraavista todettavissa aikaisintaan 2 kk hoidon päättymisestä:

 • B-Lymf < 4,0 x 109/L
 • Ei yli 1,5 cm läpimittaisia imusolmukkeita
 • Ei hepatomegaliaa tai splenomegaliaa
 • Ei yleisoireita
 • B-Neutrofiilit > 1,5 x 109/L ilman kasvutekijää
 • B-Trombosyytit >100 x 109/L ilman kasvutekijää
 • B-Hb > 110 g/L ilman punasolusiirtoja tai EPO-hoitoa
 • Luuydinbiopsiassa tai aspiraatissa normaali solukkuus, ei lymfosyyttikasaumia ja < 30% tumallisista soluista on lymfosyyttejä (jos nähdään lymfosyyttikasaumia, niiden luonne on määritettävä immunohistokemiallisesti)

5

CRi

Täydellinen vaste, osittainen toipuminen (complete remission, incomplete recovery)

Kriteerit kuten CR, paitsi:

 • B-Neutrofiilit < 1,5 x 109/L
 • B-Trombosyytit <100 x 109/L
 • B-Hb < 110 g/L

6

PR

Osittainen remissio

Tilan kesto vähintään 2 kuukautta ja todetaan

1.) ≥ 50% pienentyminen veren lymfosyyttilukemassa

2.) ≥ 50% pienentyminen imusolmukkeissa (joko korkeintaan 6 imusolmukkeen läpimittojen summassa tai suurimman imusolmukepaketin läpimitassa), eikä kasvua missään imusolmukkeessa eikä uusia imusolmukesuurentumia. Alle 2 cm läpimittaisten imusolmukkeiden kohdalla alle 25%:n kasvua ei katsota merkittäväksi.

3.) ≥ 50% pienentyminen hepato- tai splenomegaliassa, siltä osin kuin nämä (kohdat 1,2 ja 3) olivat poikkeavia hoidon alkaessa

JA

4.) vähintään yksi seuraavista:

 • B-Neutrofiilit > 1,5 x 109/L ilman kasvutekijää
 • B-Trombosyytit >100 x 109/L tai ≥ 50 % nousu lähtötasoon verrattuna ilman kasvutekijää
 • B-Hb > 110 g/L tai ≥ 50 % nousu B-Hb:ssa lähtötasoon verrattuna ilman punasolusiirtoja tai EPO-hoitoa

7

SD

Vakaa tauti (stable disease)

Potilaat, jotka eivät saavuttaneet CR:a tai PR:a ja joilla ei todeta PD:a

8

RD

Hoidelle vastaamaton tauti (refractory disease)

Kaikki muut paitsi CR, PR tai SD (myös exitus) 6 kk:n kuluessa antileukeemisen hoidon päättymisestä

9

PD

Etenevä tauti (progressive disease)

Vähintään YKSI seuraavista:

 • Minkä tahansa uuden leesion ilmaantuminen (>1,5 cm imusolmuke, hepatomegalia, splenomegalia tai muun elimen KLL-infiltraatti)
 • ≥ 50% kasvu missä tahansa imusolmukkeessa tai KLL-infiltraatissa
 • ≥ 50% kasvu maksan tai pernan koossa
 • ≥ 50% lisääntyminen veren lymfosyyteissä lähtötasoon verrattuna ja B-lymf ≥ 5 x 109/L
 • Transformaatio aggressiivisemmaksi lymfoomaksi (histologinen varmistus)
 • KLL:sta johtuvan sytopenian ilmaantuminen (ei autoimmuunitaustainen):

B-Hb:n lasku > 20 g/L tai B-Hb < 100 g/L

TAI

B-Trombosyyttien lasku > 50% tai

B-Trombosyytit < 100 x 109/L, jos

antileukeemisen hoidon päättymisestä on kulunut vähintään 3, mutta alle 6 kk, ja luuydinbiopsiassa todetaan klonaalisia KLL-soluja

Sytopenioita ei voida käyttää tautiprogression kriteereinä hoidon aikana. 

10

Relapsi

Relapsi

Relapsi voidaan todeta jos potilas on vähintään 6 kk aiemmin saavuttanut CR:n tai PR:n ja todetaan PD

11

Relapsi (neuro)

Isoloitu neurorelapsi

 •  

90

Exitus-relapsi

Exitus, relapsi

 •  

91

Exitus-infektio

Exitus, infektio

 •  

92

Exitus-aplasia

Exitus, aplasia

 •  

99

Exitus-tuntematon

Exitus, syy tuntematon

 •  

999

Poistunut seurannasta

Poistunut seurannasta (lost to follow-up)

 • Ei tietoa elossaolosta tai taudin statuksesta 

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 27.05.2015 - 16:41