Lymfoomat

Lymfoomat

Toimitus - 15.04.2010 - 10:35
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Taudin status

Taudin status

kimmo.porkka - 29.10.2010 - 16:29

SHR: status-lymphoma

Viite: JCO, Vol 25, No 5 2007: pp. 579-586


Koodi

Lyhenne

Definition

Nodal Masses

Spleen, Liver

0

Dg

Diagnoosivaihe

 

 

1

CR

Disappearance of all evidence of disease

FDG-PET negative; regression to normal size on CT

Not palpable, nodules disappeared

2

PR

Regression of measuable disease and no new sites

≥ 50% decrease in SPD of up to 6 largest dominant masses; no increase in size of other nodes

≥ 50% decrease in SPD of nodules (

3

SD

Failure to attain CR/PR or PD

(a) FDG-avid or PET positive prior to therapy; PET positive at prior sites of disease and no new sites on CT or PET
(b) Variably FDG-avid or PET negative; no change in size of previous lesions on CT

 

4

Relapsed disease or PD

Any new lesion or increase by ≥ 50% of previously involved sites from nadir

Appearance of a new lesion(s) > 1.5 cm in any axis, ≥ 50% increase in SPD of more than one node, or ≥ 50% increase in longest diameter of a previously identifed node > 1 cm in short axis
Lesions PET positive if FDG-avid lymphoma or PET positive prior to therapy

> 50% increase from nadir in the SPD of any previous lesions

9

Relapsi (neuro)

Isoloitu neurorelapsi

 

 

90

Exitus-relapsi

 

 

 

91

Exitus-infektio

 

 

 

94 Exitus - ei hoitoa      

 

95

 

Exitus, syy tuntematon

 

 

 

999

Lost-to-follow-up

 

 

 

 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.12.2015 - 10:13

Luokitus

Luokitus

Toimitus - 27.05.2015 - 18:26
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Ann Arbor

Ann Arbor

hallinta - 04.11.2010 - 06:53

Lymfoomien levinneisyyden selvittäminen, Ann Arbor / Cotswolds ‑luokitus

Lymfoomien hoitoratkaisut tehdään yleensä levinneisyysasteen selvittämisen jälkeen. Levinneisyys ilmaistaan Ann Arbor/Cotswolds ‑luokituksen, affisioituneiden alueiden luetteloinnin, suurimman tuumorin koon ja pernan pesäkkeiden lukumäärän (Hodgkin-lymfoomissa) perusteella. Hodgkin-lymfoomassa pernan tautipesäkkeiden lukumäärä, yli 4 vs. 4 tai vähemmän on merkittävä ennusteeseen vaikuttava tekijä. Luokittelussa lymfaattista kudosta ovat imusolmukkeet, perna, thymus, Waldeyerin rengas ja Peyerin imukudos suolessa.

 

Kliininen levinneisyysaste (CS, clinical stage) määritetään anamneesin, statuksen, primaarisen biopsian, luuydinbiopsian ja kuvantamismenetelmien avulla. Patologisen levinneisyysasteen (PS, pathological stage) määritys perustuu lisäksi laparotomian yhteydessä otettuihin näytteisiin.

Aste I:

Lymfooma yhdellä imusolmukealueella tai yhdessä lymfaattisessa elimessä.

Aste II:

Lymfooma kahdella tai useammalla imusolmukealueella samalla puolella palleaa. Affisioituneiden alueiden lukumäärä voidaan osoittaa alaindeksillä, esim II3.

Aste III:

Lymfooma imusolmukkeissa molemmin puolin palleaa. Jos lymfoomaa on pallean yläpuolella, levinneisyysaste III jaetaan kahteen alaryhmään. III1 asteessa lymfoomaa todetaan vain ylävatsalla coeliaca-suonten alueella, pernan portissa, pernassa tai maksan portin alueella. Muualla pallean alapuolella (mm. para-aortaalisissa, parakavaalisissa, iliakaalisissa tai mesenteriaalisissa imusolmukkeissa) oleva tauti luokitellaan III2:ksi.

Aste IV:

Lymfooma disseminoituneena yhdessä tai useammassa ekstralymfaattisessa elimessä tai kudoksessa muuten kuin E-lesiona. Lisäksi lymfooma voi olla imusolmukkeissa. Rajanveto E‑lesion ja stage IV:n välillä on joskus ongelmallista. Suoraa kasvua imusolmukkeesta ympäristön ekstralymfaattiseen kudokseen (esim. lihas, iho, luu) pidetään E‑lesiona. Maksassa tai luuytimessä todettu lymfooma muuttaa levinneisyysluokan aina IV:ksi.

Lisämääreet:

A:   Ei yleisoireita

B:    Yleisoireet, joiksi luetaan selittämätön yli 38oC kuume, merkittävä yöhikoilu tai yli 10 % painon lasku 6 kuukauden kuluessa. Lyhytaikainen infektioon liittyvä kuume ei ole B‑oire.

X:   Suuri tuumori, imusolmukemassan suurin läpimitta yli 10 cm tai mediastinumin leveneminen yli 1/3 thoraxin läpimitasta mitattuna pystyasennossa otetusta kuvasta 5.-6. rintanikaman korkeudelta.

E:    Yksittäisen ekstralymfaattisen elimen infiltraatio imusolmukeaffiision vieressä.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 27.05.2015 - 18:27

Seuranta ja vastearvio

Seuranta ja vastearvio

Toimitus - 27.05.2015 - 18:28
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12

Potilasohje

Potilasohje

Toimitus - 27.05.2015 - 18:32
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12