Toimenpideohjeet

Toimenpideohjeet

Toimitus - 28.05.2015 - 14:54
Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:55

Likvorin blastinäytteen otto ja intratekaalinen hoito

Likvorin blastinäytteen otto ja intratekaalinen hoito

kimmo.porkka - 19.05.2010 - 16:26

Intratekaalihoito eli it-hoito

 Leukemiat ja lymfoomat voivat ilmetä joskus keskushermostossa. Koska suonensisäinen solunsalpaajahoito tehoaa huonosti keskushermoston alueella, annetaan tarvittaessa solunsalpaajahoitoa myös selkäydinneste- eli intratekaalitilaan. Selkäydinnesteen mukana solunsalpaaja leviää koko keskushermoston alueelle. IT-hoitoja voidaan antaa myös ennaltaehkäisevästi silloin, kun keskushermostotaudin riski on suuri. Kantasolujen siirron yhteydessä IT-hoitoja annetaan tarvittaessa myös ennaltaehkäisevänä hoitona.

 IT-hoito annetaan joko potilaan ollessa kylkiasennossa maaten tai istuallaan selkä koukistettuna niin, että selkänikamavälit avautuvat lannerangan alueella. Potilas voiesittää toivomuksen itselleen miellyttävämmästä asennosta. Pistospaikka voidaan puuduttaa, joskin puuduttaminen ei ole välttämätöntä, koska punktioneula on varsinohut. Ihon puhdistamisen jälkeen pistetään punktioneula lanneseudun nikamien välistä intratekaalitilaan. Pistettäessä voi oikeassa tai vasemmassa jalassa tuntua lievä sähköiskun kaltainen tunne. Se ei ole vaarallista, mutta siitä on hyvä kertoa lääkärille, koska tieto auttaa lääkäriä neulan suuntaamisessa selkäydinnestetilaan.T oimenpiteeseen ei liity halvaantumisen vaaraa, koska selkäydin ei ylety lannenikamien tasolle. Kun neula on paikoillaan, otetaan ensin selkäydinnesteestä tarvittavat näytteet ja sen jälkeen solunsalpaaja  ruiskutetaan intratekaalitilaan. Neulan poiston jälkeen pistospaikan päälle laitetaan steriili taitos, jonka voi poistaa seuraavana päivänä.

 Hoidon jälkeen täytyy olla makuulla 2 tuntia; ensimmäinen tunti ilman tyynyä, jotta solunsalpaaja pääsee hyvin kulkeutumaan keskushermostoon. Makuullaolo vähentää myös toimenpiteeseen liittyvää päänsäryn riskiä. Päänsärky vaivaa useimmiten erityisesti pystyasennossa, mutta kipu helpottuu makuulla ollessa. Kipulääkkeet eivät auta kovin hyvin tähän päänsärkyyn, mutta kofeiinitableteista saattaa olla apua. Myös runsas juominen ja kofeiinipitoisten juomien nauttiminen on toimenpidepäivänä suositeltavaa. Päänsärky lievenee yleensä muutamassa päivässä eikä välttämättä toistu seuraavilla hoitokerroilla. Jos kipu on kovaa tai kuume nousee, on heti otettava yhteyttä hematologian yksikköön tai päivystyspoliklinikalle.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:56

Luuydinbiopsia

Luuydinbiopsia

sari.haavisto - 31.08.2010 - 20:27

Luuydin on verta muodostava elin. Siellä muodostuvat veren punasolut (erytrosyytit),valkosolut (leukosyytit) ja verihiutaleet (trombosyytit). Verta muodostavaa luuydintä aikuisella on etenkin rintalastassa ja lantion luissa.

Luuytimen tutkiminen on tärkeää monien verisairauksien diagnostiikassa sekä hoitojen vaikutusten seurannassa. Luuydintä voidaan tutkia ottamalla luuytimestä joko koepala (luuydinbiopsia) tai imunäyte (luuydinaspiraatio). Luuydinbiopsian yhteydessä otetaan aina myös aspiraationäyte. Aspiraationäyte ei usein yksinään riitä diagnoosin tekemiseksi tai hoidon vaikutusten seuraamiseksi jolloin tarvitaan koepala. Koepala tarvitaan myös silloin jos aspiraationäytettä ei saada otetuksi.

Varatkaa tutkimusta varten riittävästi aikaa. Ennen näytteenottoa saatte juoda ja syödä normaalisti. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Muistakaa kertoa mahdollisesta yliherkkyydestä puudutusaineille ennen toimenpidettä. Kipua lievittävän esilääkityksen ansiosta toimenpide on lähes kivuton. Esilääkkeen vaikutusaika on melko lyhyt, mutta silti autolla ajo on toimenpidepäivänä kielletty. Toimenpiteen jälkeen vointia seurataan polikliinisilla potilailla vähintään tunnin ajan.

 Näyte otetaan alaselän alueelta suoliluun takaharjanteesta potilaan maatessa kylkiasennossa polvet koukistettuina. Lääkäri puuduttaa näytteenottokohdan ihonsekä  luun pinnan eli luukalvon. Ihon puhdistamisen jälkeen lantion suojaksi asetetaan steriilit liinat. Ihoon tehdään pieni viiltohaava biopsianeulan viemiseksi ihon läpi. Näytteenoton yhteydessä otetaan pieni määrä luuydinnestettä punktioneulalla ja kertakäyttöruiskulla imemällä (aspiraationäyte). Tämän jälkeen otetaan  biopsianeulalla luuytimestä pieni koepala. Imunäytteitä otettaessa saattaa tuntua hetkellinen vihlaisu, joka johtuu paineen vaihtelusta luuytimessä. Tätä kipua ei voida ennaltaehkäistä.

Näytteenoton jälkeen iho suojataan steriilillä taitoksella, joka pidetään kuivana seuraavaan päivään saakka, jolloin taitoksen voi poistaa. Suihkuun voi mennä heti taitoksen poiston jälkeen, mutta saunaan ja uimaan vasta kaksi päivää myöhemmin. Kun puudutusaineen vaikutus lakkaa, voi näytteenottopaikassa tuntua kipua muutaman päivän ajan. Tarvittaessa voitte käyttää tavallisia särkylääkkeitä esim. parasetamolia (Panadol®, Para-Tabs®) 500 mg 1-2 tablettia korkeintaan kolmesti päivässä.

Koska koepalanäytteestä joudutaan luuaines liuottamaan pois, vastausten valmistuminen kestää runsaat kaksi viikkoa. Imunäytteen mikroskooppinen tutkimus eli sivelynäyte on valmis viikon sisällä. Kiireellisissä tapauksissa vastaus saadaan jopa samana päivänä. Kromosominäytteiden valmistuminen kestää n.4viikkoa.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:56

Luuydinnäytteen otto

Luuydinnäytteen otto

kimmo.porkka - 19.05.2010 - 16:26

Luuydinaspiraatti eli imunäyte luuytimestä

 Luuydin on verta muodostava elin. Siellä muodostuvat veren punasolut (erytrosyytit),valkosolut (leukosyytit) ja verihiutaleet (trombosyytit). Verta muodostavaa luuydintäaikuisella on etenkin rintalastassa ja lantion luissa.

 Luuytimen tutkiminen on tärkeää monien verisairauksien diagnostiikassa sekä hoitojen vaikutusten seurannassa. Luuydintä voidaan tutkia ottamalla luuytimestä jokokoepala (luuydinbiopsia) tai imunäyte (luuydinaspiraatti = luuytimen aspiraationäyte). Luuydinaspiraatti ei usein yksinään riitä diagnoosin tekemiseksi tai hoidon vaikutusten seuraamiseksi. Tällöin tarvitaan myös koepala luuytimestä (luuydinbiopsia). Luuydinbiopsian yhteydessä otetaan aina myös aspiraationäyte. Koepala tarvitaan myös silloin, kun aspiraattia ei saada otetuksi.

 Useimmiten luuydinaspiraatti otetaan rintalastasta (”sternaalipunktio = STP ”). Tällöin näyte otetaan potilaan ollessa selin makuulla tutkimuspöydällä. Luuydinaspiraatti voidaan ottaa myös alaselän alueelta suoliluun takaharjanteesta (”kristapunktio”), jolloin potilas makaa kylkiasennossa tutkimuspöydällä.

 Varatkaa tutkimusta varten riittävästi aikaa. Ennen näytteenottoa voitte syödä ja juoda normaalisti. Näytteenottopaikasta voitte esittää toivomuksen, mutta kun luuydinnäytettä tarvitaan useaan eri tutkimukseen, näytteet on parempi ottaa suoliluun takaharjanteesta.

 Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Muistakaa kertoa mahdollisesta yliherkkyydestä puudutusaineille ennen toimenpidettä. Lääkäri puuduttaa näytteenottokohdan ihon ja luun pinnan eli luukalvon. Tarvittaessa voidaan antaa esilääkitystä, mutta tällöin autolla ajo on kielletty toimenpidepäivänä. Näytteenottokohdan iho puhdistetaan ja puudutteen vaikutettua n. 5 min lääkäri vie punktioneulan ihon ja luunpinnan läpi luuydintilaan. Nestemäinen luuydinnäyte imaistaan ruiskulla, jolloin saattaa tuntua hetkellinen vihlaiseva kipu. Vihlaisu johtuu paineen vaihtelusta luuytimessä. Tätä kipua ei voida ennaltaehkäistä.

 Punktioneulan poiston jälkeen näytteenottokohta suojataan steriilillä taitoksella, joka pidetään kuivana seuraavaan aamuun. Tämän jälkeen voitte poistaa taitoksen ja mennä sekä suihkuun että saunaan.

 Imunäytteen mikroskooppinen tutkimus eli sivelynäyte on valmis viikon sisällä. Kiireellisissä tapauksissa vastaus saadaan jopa samana päivänä. Kromosominäytteidenvalmistuminen kestää noin 4-5 viikkoa.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:56

Venesektio (punasolujen poisto)

Venesektio (punasolujen poisto)

sari.haavisto - 31.08.2010 - 20:29

Venesektio on toimenpide, jota käytetään hoitona polysytemia vera- ja hemokromatoosi- taudeissa. Polysytemia vera- taudissa veren punasolujen määrä kasvaa ja tästä johtuen veren viskositeetti (veren paksuus) kasvaa. Lisääntynyt veren viskositeetti voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä, pään tuntumista raskaalta, kutinaa ja hikoilua. Vaikka oireita ei olisikaan, on hoito kuitenkin tärkeää mm. verisuonitukosten ehkäisemiseksi. Hemokromatoosi- taudissa elimistöön kerääntyy liikaa rautaa. Venesektio vähentää veren punasolumäärää ja samalla myös viskositeettia ja rautakuormaa.

Venesektioita käytetään taudin alkuvaiheen hoitomuotona ja myös muiden hoitojen rinnalla. Venesektioita tehdään tarpeen mukaan, yleensä 2-3 kertaa 1-2 viikon välein.

Venesektion suorittaminen  

Sairaanhoitaja tekee venesektiot etukäteen sovittuna hoitoaikana Päiväsairaalassa. Toimenpide kestää noin ½ tuntia yleisvoinnista riippuen. Venesektion jälkeen voi olla huimaava olo. Huimauksen ehkäisemiseksi on hyvä juoda pari lasillista vettä tai mehua välittömästi ennen toimenpiteeseen tuloa ja heti toimenpiteen jälkeen korvaamaan menetettyä verimäärää.

Venesektio tehdään vuoteessa makuuasennossa. Käsivarren laskimoon asetetaan neula, jonka kautta lasketaan veripussiin 300–500 ml verta potilaan koosta ja iästä riippuen. Veren valumista veripussiin voit nopeuttaa puristelemalla kättä nyrkkiin.

Neulan poiston jälkeen pistoskohta peitetään sidetaitoksella, jota painetaan hetken napakasti verenvuodon ja mustelman ehkäisemiseksi. Sidosta on hyvä pitää paikallaan pari tuntia, koska verenvuototaipumus voi olla lisääntynyt, vaikka verihiutaleiden määrä olisikin korkea.

Toimenpiteen jälkeen on hyvä levätä hetken vuoteessa, jotta verenkierto ehtii tasaantua. Kovaa fyysistä rasitusta tai urheilusuoritusta ja rankkaa saunomista on syytä välttää toimenpidepäivänä.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:57