Induktiohoidot

Induktiohoidot

kimmo.porkka - 24.10.2010 - 10:32

Huom!: Randomisaatio IAT tai IdAraC-Ida-hoitoon

1. induktiohoito, randomoitu IAT-hoitoon

Alle 60-vuotiaat potilaat, 9 pv hoito

 • Idarubisiini 12 mg/m2 päivinä 1, 3 ja 5, 15 minuutin infuusiona, yhteensä 3 annosta.
 • Sytarabiini 50 mg/m2 15 min infuusiona päivänä 1 ja jatkuvana infuusiona 100 mg/m2/vrk päivinä  1 - 9, yhteensä koko hoidossa 950 mg/m2.
 • Tioguaniini 75 mg/m2 suun kautta 12 tunnin välein päivinä 1 - 9, yhteensä 18 annosta.
 • Sytarabiini- ja tioguaniinihoidon kesto lyhennetään 7 päiväksi, jos potilaalla on vaikea infektio kuten sepsis, lohkokeuhkokuume tms.

 

Lääke

Annos mg/m2

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Idarubisiini

12

15 min inf

x 1

1, 3 ja 5

Sytarabiini

50

nopea inf

x 1

1

Sytarabiini

100

24 t inf

jatkuva inf

1 - 9

Tioguaniini

75

po.

x 2

1 - 9

 

60 vuotta täyttäneet potilaat, 7 pv hoito

 • Idarubisiini 12 mg/m2 päivinä 1, 3 ja 5, 15 minuutin infuusiona, yhteensä 3 annosta.
 • Sytarabiini 50 mg/m2 15 min infuusiona päivänä 1 ja jatkuvana infuusiona 100 mg/m2/vrk päivinä  1 - 7, yhteensä koko hoidossa 750 mg/m2.
 • Tioguaniini 75 mg/m2 suun kautta 12 tunnin välein päivinä 1 - 7, yhteensä 14 annosta.

 

Lääke

Annos mg/m2

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Idarubisiini

12

15 min inf

x 1

1, 3 ja 5

Sytarabiini

50

nopea inf

x 1

1

Sytarabiini

100

24 t inf

jatkuva inf

1 - 7

Tioguaniini

75

po.

x 2

1 - 7

 

1. induktiohoito, randomoitu IdAraC-Ida-hoitoon

Alle 60-vuotiaat potilaat, 7 pv hoito

 • Sytarabiini 1000 mg/m2 3 tunnin infuusiona x 2 päivinä 1 - 4, yhteensä 8 annosta.
 • Idarubisiini 12 mg/m2 15 minuutin infuusiona päivinä 5 - 7, yhteensä 3 annosta.
 • Kortikosteroidisilmätipat 1 gtt x 4 kumpaankin silmään päivinä 1 - 4.

 

Lääke

Annos

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Sytarabiini

1000 mg/m2

3 t inf

x 2

1 - 4

Idarubisiini

12 mg/m2

15 min inf

x 1

5 - 7

Kortikosteroi-disilmätipat

1 gtt

 

x 4

1 - 4

 

60 vuotta täyttäneet potilaat, 6 pv hoito

 • Sytarabiini 750 mg/m2 3 tunnin infuusiona x 2 päivinä 1 - 4, yhteensä 8 annosta.
 • Idarubisiini 12 mg/m2 infuusiona päivinä 4 – 6, yhteensä 3 annosta.
 • Kortikosteroidisilmätipat 1 gtt x 4 kumpaankin silmään päivinä 1 - 4.

 

Lääke

Annos

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Sytarabiini

750 mg/m2

3 t inf

x 2

1 - 4

Idarubisiini

12 mg/m2

15 min inf

x 1

4 - 6

Kortikosteroi-disilmätipat

1 gtt

 

x 4

1 - 4

 

2. induktiohoito, MEA +/- GO

Toinen induktiohoito annetaan vain niille potilaille, joilla 1. induktiohoidon jälkeen blastien osuus nor­mosellulaarisessa tai hypersellulaarisessa luuytimessä on yli 10 %.

Alle 60-vuotiaat potilaat

 • Mitoksantroni 12 mg/m2 30 min iv. infuusiona kerran päivässä päivinä 2 - 5, yhteensä 4 annosta.
 • Etoposidi (etoposidifosfaattina) 100 mg/m2 20 minuutin infuusiona kerran päivässä päivinä 1 - 4, yhteensä 4 annosta.
 • Sytarabiini 1000 mg/m2 3 tunnin infuusiona 12 tunnin välein päivinä 1 - 4, yhteensä 8 annosta.
 • Kortikosteroidisilmätipat 1gtt x 4/vrk kumpaankin silmään päivinä 1 - 4.
 • Gemtutsumabi otsogamisiini (GO) potilaan kehon pinta-alan mukaan 5 mg (pinta-ala alle 1,7 m2) tai 10 mg (pinta-ala vähintään 1,7 m2) 2 tunnin infuusiona päivänä 1. GO laimennetaan 100 ml:aan 0,9 % NaCl. GO ei anneta niille potilaille, joille allogeeninen kantasolujensiirto on mahdollinen hoitomuoto.

 

Lääke

Annos

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Mitoksantroni

12 mg/m2

30 min inf

x 1

2 - 5

Etoposidi

100 mg/m2

20 min inf

x 1

1 - 4

Sytarabiini

1000 mg/m2

3 t inf

x 2

1 - 4

Kortikosteroi-disilmätipat

1 gtt

 

x 4

1 - 4

Gemtutsumabi otsogamisiini (MylotargR) jos ei allosiirtoa

5 mg jos pinta-ala on alle 1,7 m2

10 mg jos pinta-ala on vähintään 1,7 m2

2 t inf

x 1

1

 

60 vuotta täyttäneet potilaat

 • Mitoksantroni 8 mg/m2 30 min infuusiona kerran päivässä päivinä 2 – 5, yhteensä 4 annosta.
 • Etoposidi (etoposidifosfaattina) 100 mg/m2 20 min infuusiona kerran päivässä päivinä 1 – 4, yh­teensä 4 annosta.
 • Sytarabiini 500 mg/m2 3 tunnin infuusiona 12 tunnin välein päivinä 1 - 4, yhteensä 8 annosta.
 • Kortikosteroidisilmätipat 1gtt x 4/vrk kumpaankin silmään päivinä 1 - 4.
 • Gemtutsumabi otsogamisiini (GO) potilaan kehon pinta-alan mukaan 5 mg (pinta-ala alle 1,7 m2) tai 10 mg (pinta-ala vähintään 1,7 m2) 2 tunnin infuusiona päivänä 1. GO laimennetaan 100 ml:aan 0,9 % NaCl.

 

Lääke

Annos

Antoaika ja -tapa

Antokerrat/pv

Antopäivät

Mitoksantroni

8 mg/m2

30 min inf

x 1

2 - 5

Etoposidi

100 mg/m2

20 min inf

x 1

1 - 4

Sytarabiini

500 mg/m2

3 t inf

x 2

1 - 4

Kortikosteroi-disilmätipat

1 gtt

 

x 4

1 - 4

Gemtutsumabi otsogamisiini (MylotargR)

5 mg jos pinta-ala on alle 1,7 m2

10 mg jos pinta-ala on vähintään 1,7 m2

2 t inf

x 1

1

 

Siirtyminen konsolidaatiohoitoon

Jos 1. tai 2. induktiohoidon jälkeen luuytimen blastien osuus on 10 % tai vähemmän, siirrytään konsolidaatiohoito-ohjelmaan. Jos 2. induktiohoidon jälkeen luuytimen blastien osuus on yli 10 %, jatkohoito annetaan hoitavan lääkärin harkinnan mukaisesti.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 31.01.2016 - 12:12