Valintakriteerit

kimmo.porkka - 04.04.2012 - 13:04
 • Potilaan ikä on dg-hetkellä >16 vuotta
 • Potilaalla on AML WHO-kriteerien mukaisesti
 • Allekirjoitettu kirjallinen suostumus tietojen tallentamisesta Suomen Hematologiseen Rekisteriin (FHRB)

Poissulkukriteerit

 • Akuutti promyelosyyttileukemia
 • Soveltumattomuus hoito-ohjelmaan: vaikea sydän-, keuhko-, maksa- tai munuaissairaus, vaikea psykiatrinen sairaus/tila, vaikea dementia, huono hoitomyöntyvyys
 • Arvioitu elinaika leukemiasta riippumattomasta syystä on alle 6 kk.

Hoito-ohjelman ensisijaiset päätetapahtumat 

 • Remissio (CR)
 • Relapsivapaa elinaika (RFS)
 • Kumulatiivinen relapsin insidenssi (CIR)
 • Kokonaiselinaika

Hoito-ohjelman toissijaiset päätetapahtumat

 • Induktio- ja konsolidaatiohoidon kuolleisuus
 • Hoitosyklin viivästymisen syyt
 • Hoito-ohjelman keskeyttämisen syyt

Muita raportoitavia parametreja

Jokaisesta hoitosyklistä:

 • Neutropenian kesto (<0.5)
 • Trombosytopenian kesto (<50)
 • Infektioiden vaikeusaste (WHO-luokitus)
 • Veriviljelypositiiviset infektiot
 • Sairaalapäivät
 • Jäännöstaudin määrä

Seurantavaihe:

 • Jäännöstaudin määrä 3 kk välein 2 vuoteen saakka
Viimeksi muokannut: 
sari.kytola - 19.04.2018 - 19:07