Riskiluokitus

Toimitus - 24.10.2010 - 10:32

Potilaat jaetaan 1) pienen, 2) keskisuuren ja 3) suuren riskin ryhmiin diagnoosivaiheen löydösten ja ensimmäisen induktiohoidon tuloksen perusteella.

Pieni riski

Pienen riskin ryhmään kuuluvat ne potilaat, joiden kohdalla kaikki alla olevat kriteerit täyttyvät.

 1. De novo tai sekundaarileukemia
 2. Karyotyyppi
  • t(8;21), inv(16)(p13;q22) tai t(16;16)(p13;q22) ja
  • korkeintaan yksi muu poikkeavuus, joka ei saa olla suuren riskin poikkeavuus.
 3. Muut kriteerit
  • Diagnoosivaiheen leukosyyttien pitoisuus on alle 100 x 109/l.
  • Diagnoosivaiheessa ei ole ekstramedullaarista leukemiaa.
  • Ensimmäisen induktiohoidon jälkeen luuytimen blastien osuus on korkeintaan 10 %.

Keskisuuri riski

Keskisuuren riskin ryhmään kuuluvat ne potilaat, joiden kohdalla kaikki alla olevat kriteerit täyttyvät.

 1. De novo leukemia
 2. Karyotyyppi
  • normaali tai ei määritettävissä
  • +8, -Y, +6, del(12p) tai muu, mutta suureen riskiin kuulumaton poikkeavuus.
  • poikkeavuutta lukuun ottamatta pienen ja suuren riskin ryhmään kuuluvia poikkeavuuksia.
 3. Muut kriteerit
  • Diagnoosivaiheessa leukosyyttien pitoisuus on alle 100 x 109/l
  • Diagnoosivaihessa ei ole ekstramedullaarisia infiltraatioita (esimerkiksi iholeukemia, keskushermostoleukemia, yli 3 cm läpimittaisia imusolmukkeita, pernan pisin mitta yli 16 cm, useita kloroomia).
  • Esimmäisen induktiohoidon jälkeen luuytimen blastien osuus on korkeintaan 10 %.

Suuri riski

De novo tai sekundaarileukemia. Suuren riskin ryhmään kuuluvat ne potilaat, joiden kohdalla yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy.

 1. Karyotyyppi
  • 5, del(5q), -7, del(7q), inv(3q), t(3q21-26), poikkeava 11q23, 20q, 21q, 17p, del(9q), t(6;9), t(9;22).
  • 3 poikkeavuutta.
  • Jokin edellä mainittu suuren riskin poikkeavuus ja lisäksi jokin pienen tai keskisuuren riskin poikkeavuus.
 2. Sekundaarileukemia, jossa on keskisuuren riskin karyotyyppi, karyotyyppi on normaali tai karyotyyppiä ei ole määritetty.
 3. Muut kriteerit
  • B-leuk diagnoosivaiheessa yli 100 x 109/l.
  • Ekstramedullaarinen leukemian manifestaatio.
  • Minimaalisesti erilaistunut AML (FAB M0), akuutti erytroleukemia (FAB M6), ja akuutti megakaryosyyttileukemia (FAB M7) sekä akuutti hybridileukemia modifioidun EGIL-luokituksen mukaan.
  • Monilinjainen dysplasia WHO:n luokituksen mukaan.
  • Ensimmäisen induktiohoidon jälkeen luuytimen blastien osuus on yli 10 %.
 4. Myelodysplastisen oireyhtymän tai myelodysplastisen myeloproliferatiivisen taudin jälkeen kehittynyt AML. Edellytyksenä on, että perustauti on ollut diagnosoituna 3 kk ennen AML-diagnoosin tekoa.

Epäselvä riski

Jos riskiluokitusta ei voida tehdä tietojen puuttuessa, potilaan katsotaan hoitovalintojen osalta kuuluvan keskisuuren riskin ryhmään.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 20.11.2016 - 11:41

Otsikko vaihdettiin muodosta <em class="placeholder">Riskiluokitus</em> muotoon <em class="placeholder">Riskiluokitus</em>.