Taudin status

Toimitus - 26.05.2015 - 19:44

Vastearvion yhteydessä pyritään tautitaakan arvio ja taudin tilanne luokittelemaan oheisen taulukon mukaisesti (SHR-muuttuja: disease_status). Taulukosta valitaan arviointihetkellä oleva paras vaste.

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

CR-MRDneg

Remissio, jäännostauti negatiivinen

 • Morfologinen remissio (CR tai CRi) ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri negatiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat negatiivisia)

CR-MRDpos

Remissio, jäännostauti positiivinen

 • Morfologinen remissio  (CR tai CRi) ja
 • Molekyyligeneettinen tai immunofenotyyppi-markkeri positiivinen (jos 2 menetelmää, molemmat/toinen positiivinen)

CCR

Sytogeneettinen remissio

 • Morfologinen remissio  (CR tai CRi) ja
 • G-raita/FISH-markkeri negatiivinen; vähintään 20 metafaasia tutkittu
 • Ei MRD-markkeria (molgen/IFT) käytettävissä

CR

Morfologinen remissio

 • Normo- tai hypersellulaarinen luuydin, blasteja < 5%
 • B-neut >1,0, b-trom >100; ei verituotetarvetta
 • Ei merkkejä ekstramedullarisesta taudista; likvorissa ei blasteja

CRi

Remissio, puutteellinen luuytimen toipuminen

 • Muuten CR, mutta B-neut <1,0 tai b-trom <100

PR

Osittainen remissio

 • Luuytimessä blasteja 5-10%
 • Likvorissa blasteja <10 (tämä määritelmä vahvistamatta)

Hypoplasia

Dysplasia/hypoplasia

 • Luuytimen morfologia hypoplastinen/dysplastinen, blastit ≤ 10%

RD

Refraktaari tauti (RD)

 • Ei CR-, CRi- tai PR-vastetta

Relapsi (MRD)

Molekyyligenettinen relapsi

 • Luuytimessä blasteja <5% ja aiemmin toistetusti negatiivinen jäännöstautimarkkeri positiivinen ja lisääntyvä vähintäät kahdessa peräkkäisessä näytteessä tai
 • Luuytimessä blasteja <5% ja hoidon aloitukseen johtava jäännöstautimäärä yhdessä näytteessä.

Relapsi (bm)

Relapsi

 • Luuytimessä blasteja ≥5%, vähintään kuukautta aiemmin ollut CR

Relapsi (neuro)

Isololoitu neurorelapsi

 • Likvorissa leukeemisia blasteja, vähintään kuukautta aiemmin ollut CR
 • Luuytimessä blasteja <5%

Relapsi (ekstram)

Isololoitu ekstramedullaarinen relapsi

 • Esim. klorooma, muu leukeeminen tuumori
 • Likvorissa ei leukeemisia blasteja
 • Luuytimessä blasteja <5%
Exitus- refraktaari Exitus, refraktaari tauti
 • Kuolema RD-vasteessa (ensilinjan hoito)

Exitus-relapsi

Exitus, relapsi

 • Luuytimessä blasteja ≥5%

Exitus-infektio

Exitus, infektio

 • Luuytimessä blasteja <5%, b-neut >0,5

Exitus-aplasia

Exitus, aplasia

 • Luuytimessä blasteja <5%, luuydin hypoplastinen

Exitus-hoitoon liittyvä (TRM)

Exitus, hoitoon liittyvä
 • Luuytimessä blasteja <5%

Exitus-muu tauti

Exitus toisesta taudista johtuen

 • Luuytimessä blasteja <5%
Exitus - ei hoitoa Exitus, hoito keskeytetty
 •  Ei mahdollisuutta AML:n hoidon jatkamiseen
Exitus - ei edeltävää hoitoa

Exitus, palliatiivinen hoito

 • Ei aiempaa hoitoa AML:aan, palliatiivinen hoito 

Exitus-tuntematon

Exitus, syy tuntematon

 • Edeltävässä luuydinnäytteessä blasteja <5%

Poistunut seurannasta

Seuranta loppunut (lost-to-follow-up)

 • Ei tietoa taudin tilasta tai elossaolosta
Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 27.12.2017 - 09:04