Lääkelista

hallinta - 10.06.2010 - 17:35

Oheiseen taulukkoon on koottu lääkkeet, joiden osalta on vahvin näyttö lääkkeen aiheuttamasta sekundaarisesta trombopeniasta.

Geneerinen nimi

Kauppanimet

absiksimabi

ReoPro

amiodaroni

 

ampisilliini

A-Pen

eptifibatidi

 

etambutoli

 

fenytoiini

 

haloperidoli

 

hepariinit  

ibuprofeeni

 

irinotekaani

 

karpamatsepiini

 

kinidiini

 

kiniini

 

naprokseeni

 

oksaliplatiini

 

parasetamoli

 

piperasilliini

 

ranitidiini

 

rifampisiini

 

simvastatiini

 

sulfafuratsoli

 

sulfametoksatsoli-trimetopriimi

 

tirofibaani

 

valproaatti

 

vankomysiini

 

 

Viite:

Reese JA, Li X, Hauben M, Aster RH, Bougie DW, Curtis BR, George JN, Vesely SK. Identifying drugs that cause acute thrombocytopenia: an analysis using three distinct methods. Blood. 2010 Jun 8. [Epub ahead of print]

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 21.07.2015 - 12:22