Erityiskysymyksiä

Toimitus - 27.05.2015 - 16:51

KLL ja immuunisytopeniat

 

Esiintyvyys

 • AIHA  4-10%· 
 •  ITP     2-5 %
 • RCA ( punasoluaplasia)  n. 1%

 • immuuni neutropenia, harvinainen alle 1%

Sytopenian yhteydessä poissuljettava muut etiologiset tekijät

 • luuydinnäytteen otto usein indisoitu

 • ei randomoituja tutkimuksia hoidosta

Perusperiaate

 • Jos KLL muuten rauhallinen, hoida immuunisytopeniaa samoin periaattein kuin potilailla, joilla ei ole KLL
 • Jos hoitovastetta ei saada tai se on lyhyt, KLL:n  suunnatut hoidot

 

AIHA

 • 4-10%
 • prevalenssi korkeampi edenneessä sairaudessa, mutta voi olla myös KLL ensimmäinen esiintymä
 • poissulje muut anemian syyt
 • diagnoosi
  • Hb tason lasku
  • hemolyysitutkimukset : Coombs, bilirubiini, e-retik, LD, haptoglobiini

Hoito

A. Ensilinjan hoidot 

 • Kortisoni
  • Predniso(lo) n  1 (- 1,5 ) mg/ kg po
  • kunnes hematologinen vaste, asteittainen vähennys
  • vasteet tavallisesti 4 viikon kuluessa. Ellei, mieti muuta hoitoa
 • Immunoglobuliini-infuusiot
  • 0.4 mg/kg / vrk 5 vrk ajan ( vaihtoehto 1g/kg/vrk 1.-2 pv)
  • nopeampi, mutta lyhytkestoinen vaste
  • esim.lisänä  alkutilanteessa kortisonin rinnalla
 • punasolujensiirrot
  • kliinisen arvion perusteella
  • usein alkuvaiheessa tarpeen kohtuullisen Hb tason saavuttamiseksi
  • Sopivuuskokeet hankalia, mutta eivät estä siirtoja
  • Muista aktiivi yhteistyö veripalvelun kanssa

B.Toisen linjan hoidot

 • rituksimabi
  • 375mg/m2  iv kerran viikossa x 4
 • splenektomia
            muista rokotukset edeltävästi

C. Muut hoitovaihtoehdot

 • syklosporiini
  • 5-8mg/kg jaettuna kahteen annokseen
  • tavoite CyA n. 100
 • atsatiopriini
  • aloitusannos 1-2 mg/kg
  • tarvittaessa nosto  ad 2.5mg/kg, ellei 4 vkossa vastetta

D. Tukihoidot

 • foolihapposubstituutio

Ellei vastetta tai vaste on lyhytaikainen ; arvio KLL- hoitojen aloittaminen!

 

 

ITP


 • esiintyvyys 2-5%
 • erotusdignostiikassa poissujettava muut trombosytopenian aiheuttajat


hoito

 

 • Ensilinjan ja toisen linjan hodot kuten yllä AIHAn kohdalla
 • Kortisonihoitona Prednisolonin sijaan voi vaihtoehtoisesti käyttää Dexametason 40mg x 1  po 4 vrk ajan , toistaen joka toinen viikko
 • Muut hoitovaihtoehdot
  • TPOanalogit
   • eltrombopag
   • romiplostiimi
   • aineistot pieniä, ei tietoa  pitkäaikaisvaikutuksista     

 

 

RCA ( punasoluaplasia )


 • diagnoosi perustuu aina luuydinbiopsiaan
 • poissulje
  • virusinfektiot mm. parvovirus, CMV ja EBV
  • EPO vasta-aineet jos potilas on edeltävästi saanut ESA

Hoito

 

 • punasolujensiirrot
 • kortisoni
 • immuunosuppressiivinen hoito
  • käytetyin syklosporiini
 • rituksimabi
 • alemtutsumabi  ( FIMEAN erityislupavalmiste)

 

 

Immuunineutropenia


 • isoloitu neutropenia ilman muita muutoksia soluarvoissa
 • harvinainen, alle 1%
 • Hoito
  • kortisoni
  • G- CSF
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 09.01.2016 - 21:12