Kantasolujensiirto

Toimitus - 06.05.2010 - 11:52

Allogeeninen kantasolujensiirto

EBMT konsensus 2007

 Indikaatiot (korkean riskin KLL)

  • fludarabiinirefraktaari  KLL
  • relapsi alle 24 kk fludarabiinipohjaisesta hoidosta ja/tai
  • hoitoa vaativa 17 p deleetio

BCR-inhibiittorit

Kaikille korkean riskin potilaille tulisi harkita BCR-inhibiittorihoitoa ennen allogeenista kantasolujensiirtoa.

Tekijöitä, jotka puoltavat allogeenista siirtoa BCR-inhibiittorihoidon jälkeen ovat:

  • refraktaari/relapoitunut KLL, jossa 17 p del/TP53 –mut
  • nuori ikä, ei merkittävää komorbiditeettia
  • käytettävissä hyvä luovuttaja

Kirjallisuutta

Dreger P, Corradini P, Kimby E, Michallet M, Milligan D, Schetelig J, Wiktor-Jedrzejczak W, Niederwieser D, Hallek M, Montserrat E; Chronic Leukemia Working Party of the EBMT. Indications for allogeneic stem cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: The EBMT transplant consensus. Leukemia 2007;21:12-7.

Dreger P, Schetelig J, Andersen N, Corradini P, van Gelder M, Gribben J, Kimby E, Michallet M, Moreno C, Stilgenbauer S, Montserrat E; European Research Initiative on CLL (ERIC) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Managing high-risk CLL during transition to a new treatment era: stem cell transplantation or novel agents. Blood 2014;124:3841-9.

Dreger P, Montserrat E; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT); European Research Initiative on CLL (ERIC). Where does allogeneic stem cell transplantation fit in the treatment of chronic lymphocytic leukemia? Curr Hematol Malig Rep 2015;10:59-64.

Viimeksi muokannut: 
minna.lehto - 09.01.2016 - 21:52