Riskiluokitus

perttu.koskenvesa - 03.09.2021 - 14:50
 • Tärkein riskiluokitus 2020 ELN-suosituksen mukaan on ELTS.
  • Perustuu modernisti TKE-hoidettuihin potilaisiin toisin kuin aiemmat, joiden pohjalla TKE-aikakautta edeltäneillä tavoilla hoidetut.
 • ELN 2020- suosituksessa korkean riskin ryhmään kuuluvat myös kromosomitutkimuksessa Ph-kromosomin lisäksi tiettyjä lisämuutoksia omaavat (+8, toinen Ph-kromosomi (+Ph), i(17q), +19, −7/7q-, 11q23 tai 3q26.2 muutokset ja kompleksi karyotyyppi. 
  • Huonompi todennäköisyys saavuttaa tavoitteen mukainen hoitovaste ja suurempi progression riski.

The EUTOS long-term survival (ELTS) score 

 • antaa prospektiivisen arvion ensilinjan imatinibihoidon tehosta ja elossaolon todennäköisyydestä.
  • Korkean riskin ryhmään päätyy pienempi osuus potilaista, mutta heidän ennusteensa on selvästi huonompi, joten seuranta oltava tarkkaa ja lääkehoidolliset valinnat yksilöllisiä.
 • syytä laskea ja kirjata sairauskertomukseen diagnoosivaiheessa arvoilla, jotka mitattu ennen mitään KML-hoitoa.

 • pisteytykseen vaadittavat tiedot
  • Ikä (vuosia)
  • Pernan koko (cm kylkikaaresta alaspäin palpoiden)
  • B-blastit (%)
  • B-tromb (10e9/L)
 • Pisteet lasketaan syöttämällä edellämainitut arvot laskuriin.
 • Riskiluokat
  • pisteet ≤1.5680, pieni riski
  • pisteet 1.5681- 2.2185, keskiriski
  • pisteet > 2.2185, suuri riski

Sokal-pisteytys

 • kehitetty ennen tyrosiinikinaasinestäjien (TKI) aikakautta, mutta ennustaa hoitovastetta myös TKI:lle
 • tarpeellinen tieto, jos ensilinjan imatinibi-hoito joudutaan vaihtamaan 2. polven TKI:n huonon hoitovasteen vuoksi (Hammersmith-pisteytys)
 • Pisteytykseen vaadittavat tiedot
  • Ikä (vuosia)
  • Pernan koko (cm kylkikaaresta alaspäin palpoiden)
  • B-tromb (10e9/L)
  • Myeloblastien (B-blastit) osuus veressä (%)
 • Pisteet lasketaan syöttämällä edellämainitut arvot laskuriin. HUOM! Ole tarkkana solu-osuuksien kohdalla! 
 • Pisteet tulevat automaattisesti laskettua myös kun potilas tallennetaan SHR:in.
 • Riskiluokat
  • pisteet <0.8, pieni riski
  • pisteet 0.8-1.2, keskiriski
  • pisteet >1.2, suuri riski

Hasford (Euro)-pisteytys

 • Ennustaa hoitovastetta Sokal-pisteytyksen tavoin
 • Pisteytykseen vaadittavat tiedot
  • Ikä (vuosia)
  • Pernan koko (cm kylkikaaresta alaspäin palpoiden)
  • B-blastit (%)
  • B-eosinofiilit (%)
  • B-basofiilit (%)
  • B-tromb (10e9/L)
 • Pisteet lasketaan syöttämällä edellämainitut arvot laskuriin. HUOM! Ole tarkkana solu-osuuksien kohdalla! 
 • Pisteet tulevat automaattisesti laskettua myös kun potilas tallennetaan SHR:in.
 • Riskiluokat
  • pisteet <780, pieni riski
  • pisteet 780-1480, keskiriski
  • pisteet > 1480, suuri riski

The EUTOS  score

 • Lasketaan samalla todennäköisyyttä OLLA SAAVUTTAMATTA tavoitevastetta CCyR 18kk hoidolla imatinibilla.
 • Pisteytykseen vaadittavat tiedot
  • Pernan koko (cm kylkikaaresta alaspäin palpoiden)
  • B-basofiilit (%)
 • Pisteet lasketaan syöttämällä edellämainitut arvot laskuriin.
 • Riskiluokat
  • pisteet ≤ 87, pieni riski
  • pisteet > 87, suuri riski

 

 

 

Viimeksi muokannut: 
perttu.koskenvesa - 09.11.2021 - 11:25