Seuranta ja vastearvio

hallinta - 03.09.2021 - 15:49

KML:n seuranta ja tautitaakan arvio perustuu pääasiassa veren kvantitatiiviseen BCR-ABL1-transkriptin PCR-mittaukseen. Katso tarkemmin Diagnoosi- sivulta.

Seurantamuuttujat ja -tiheys

 • Veren PCR- määritys 3 kk hoidon aloituksesta ja sen jälkeen 3kk välein ad 36kk
  • 24 kk jälkeen PCR- määritys 6kk välein, jos MR4 (≤0,01%IS)- tasoinen vaste
  • Kvantitatiiviset KML- seurantaan tarkoitetut PCR- testit mittaavat p210 (major, e13a2 (b2a2) ja e14a2 (b3a2)) transkriptejä. Harvinaista transkriptimuotoa b3a3 voidaan seurata B-BCR-mR- tutkimuksella (HUSLAB) Transkriptin näkyminen vasta nested-herkistyksen jälkeen antaa vaikutelman syvemmästä vasteesta. p190 (e1a2)- transkripti kvantitatiivisesti seurataan B-BCR-Qr- tutkimuksella (4894).

 • Luuytimen G-raitatutkimus on tarpeen ELN 2020 hoitosuosituksen mukaan vain, jos PCR- tuloksen perusteella hoitovasteen kehitys on puutteellista. JOillain potilailla on selkeä ristiriita sytogeneettisen ja molekyyligeneettisen vasteen välillä. Täysi sytogeneettinen vaste eli CCyR on vahva hyvän ennusteen merkki ja tukee ristiriitatilanteessa aiemman hoidon jatkamista. G-raitatutkimus on tärkeä tutkia epäiltäessä KML:n etenemistä ja klonaalista evoluutiota.
 • Luuytimen morfologinen tutkimus (MGG-värjäys) on tarpeen seurannassa vain,  jos todetaan huomattava vasteen heikkeneminen tai epäselvät soluarvomuutokset.
 • Lokusspesifinen FISH-tutkimus ei ole rutiiniseurantatutkimus vaan käytetään ainoastaan erityistapauksissa
  • Pienellä osalla potilaista kromosomitutkimuksen ja PCR- tutkimuksen tulokset ovat ristiriitaisia ja sytogeneettisen vasteen syvyyttä voi arvioida FISH- tutkimuksella, jolla päästään 0,1% herkkyyteen.
  • Jos potilaalla on harvinainen BCR-ABL1-fuusiogeenivariantti, jota ei voida seurata kvantitatiivisella PCR-tutkimuksella. Tällöin FISH-tutkimusta voi käyttää jäännöstaudin seurannassa tarkentamaan sytogeneettisen vasteen syvyyttä ≈ 0.1% tasolle

Verikokeet

 • Perusverenkuva ja solujen erittelylaskenta
  • 1-2vk välein ad 3kk
  • 1-2 krt/kk ad 6kk
  • 1 krt/kk ad 12kk
  • 12kk jälkeen 3-6 kk välein
 • Muut verikokeet
  •  Krea, alat, afos, bil
   •  2-4x/kk välillä 0- 6kk
   • x1/kk välillä 6- 12kk
   • 12kk jälkeen 3- 6kk välein
  • K, Pi, Mg, Ca-albK, CK, amyl, Bil-Kj
   • tarpeen mukaan riippuen käytetystä lääkityksestä ja sivuoireista
   • elektrolyytit 2-3x välillä 0-3kk
  • 12kk hoidon aloituksesta: IgG, IgM, IgA
 • Diagnostisten tutkimusten jälkeen, ennen tyrosiinikinaasin estäjähoidon aloitusta, mikäli leuk>50 ja/tai trom>500 on verenkuvaseuranta myös tarpeen n. 2vk välein

 

Muut tutkimukset

 • EKG, kun hoitoannos ollut käytössä 2vkoa QT-ajan kontrolloimiseksi
 • Pernan koon seuranta palpoiden käyntien yhteydessä
 • Paino, verenpaine, sokeri- ja kolesterolitasapaino vuosittain riippuen käytetystä lääkityksestä
 • Thx-rtg, EKG ja sydämen uä-tutkimus epäiltäessä hoidon vaikutusta sydän-keuhko- tilanteeseen

 

Vastearvio

Viimeksi muokannut: 
perttu.koskenvesa - 03.09.2021 - 15:49