NordCML006

kimmo.porkka - 20.05.2010 - 11:34

Tutkimus on akateeminen Faasi II vaiheen pohjoismainen monikeskustutkimus, johon osallistuu yhteensä 40 potilasta eri pohjoismaista. Potilaat satunnaistetaan 2 ryhmään, joista toinen ryhmä käyttää standardihoito imatinibia (400mg/pv) ja toinen ryhmä dasatinibia (100mg/pv). Ensisijaisena vastemittarina on Philadelphia- kromosomi positiivisten solujen määrä 6kk kohdalla kantasolufraktioissa (CD34+CD38+ ja CD34+CD38neg solut).

Tutkimuksessa potilaita hoidetaan muuten normaalin hoitokäytännön mukaan, mutta heistä otetaan tutkimukseen liittyviä verinäytteitä sekä yksi ylimääräinen luuydinnäyte 1kk kohdalle. Luuydinnäytteiden näytevolyymi on myös normaalia hieman suurempi, jotta harvalukuiset kantasolut saadaan määritetyksi.

Tutkimuksen toimeksiantaja on pohjoismainen KML-ryhmä (NCMLSG) ja tutkimus saa taloudellista tukea dasatinibia valmistavalta lääkeyritykseltä (Bristol-Myers Squibb). Taloudellinen tuki kattaa protokollaan liittyvät ylimääräiset tutkimukset sekä mahdollistaa dasatinibi lääkkeen saannin ilmaiseksi potilaille. Mitään ylimääräisiä kustannuksia sairaanhoitopiireille tai potilaille ei tutkimuksesta aiheudu,

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 27.05.2015 - 18:16