Tiedote/helmikuu 2014

kimmo.porkka - 04.03.2011 - 19:01

Ohessa lyhyt tietoisku käynnissä olevista KML/Ph+ALL- tutkimuksista keväällä 2014.

Tutkimuksiin osallistuminen ei aiheuta potilaalle tai sairaanhoitopiirille lisäkustannuksia normaaliseurantaan verrattuna. Tutkimuslääkkeet ovat maksuttomia.

Vastatodettu KML-tauti

NordCML007

 • A safety and efficacy study of adding low dose pegylated IFN-αlpha2b to standard dose dasatinib in patients with newly diagnosed chronic phase chronic myeloid leukemia
 • Pohjoismaisen KML-ryhmän akateeminen tutkimus
 • 25/38 potilasta pohjoismaista tähän mennessä mukana
 • Hoito
  • 3kk dasatinibimonoterapia (100mg/pv), jonka jälkeen Peg-IFN-a(15ug) liitetään lääkitykseen (1krt/vk). Max annos 25ug/vko 3kk jälkeen.
  • Kombinaatioterapian kesto 12kk(3-15kk), jonka jälkeen monoterapia jatkuu 24kk asti
 • Inkluusiokriteerit
  • 18-70v, vastadiagnosoitu kroonisen vaiheen KML, ei muita hoitoja vielä (hydroksiurea sallittu)
 • Ekskluusio
  • Tyypilliset poissulkukriteerit, lisäksi autoimmuunitaudit ja depressio
 • Muuta
  • Tutkimuslääkkeet potilaalla ilmaisia
  • Matkakulut korvataan
 

Hoitoresistentti KML, krooninen ja kiihtynyt vaihe

CA180-373

 • Faasin 1B tutkimus, jossa annosta suurentamalla tutkitaan dasatinibin ja nivolumabin kombinaatiohoidon turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa tutkittavilla, jotka sairastavat kroonista myelooista leukemiaa (KML).
 • BMS:n sponsoroima tutkimus, aloitus helmikuussa 2014
 • 69 potilasta muutamassa Euroopan keskuksessa, USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa
 • Nivolumabi on anti-PD1 vasta-aine, joka saattaa ohjata elimistön puolustusjärjestelmää toimimaan syöpäsoluja vastaan
 • Hoito
  • Hoidon kesto 36kk
  • 2vk dasatinibimonoterapiaa (100mgx1), jonka jälkeen nivolumabi(anti-PD1 vasta-aine) yhdistetään hoitoon (infuusio joka toinen viikko)
  • Kombinaatioterapian kesto 24kk, jonka jälkeen monoterapia jatkuu 12kk
 • Inkluusio
  • Kroonisen tai akseleraatiovaiheen KML
  • Vähintään 2 aiempaa TKI hoitoa
  • Suboptimaali tai huono vaste tai intoleranssi käytetylle TKI lääkkeelle
 • Ekskluusio
  • Potilaat, joilla dasatinibi-intoleranssi tai tunnettu T315I mutaatio
 • Muuta
  • Tutkimuslääkkeet potilaalla ilmaisia, matkakulut korvataan

Vasteen parantaminen tavoitteena lääkkeen lopetus

EnestPath

 • Etenevä, satunnaistettu, avoin kahden hoitohaaran tutkimus, jossa verrataan kahden erimittaisen nilotinibihoitovaiheen kykyä aikaansaada hoidon tauottamisen mahdollistava, säilyvä hoitovaste  Philadelphia- kromosomipositiivista KML:a sairastavilla potilailla
 • 1058 potilasta 25 maasta
 • Hoito
  • Nilotinibi 150mg 2x2
  • 1. vuoden aikana saavutettava MR4-tason vaste, jonka säilyttävä 2.vuoden ajan
  • 2 vuoden jälkeen vasteen säilyttäneet potilaat randomoidaan 2 ryhmään joko
   • lopettamaan lääkitys heti ja seuranta
   • jatkamaan 1 lisävuosi nilotinibia, jonka jälkeen lääkkeen lopetus ja seuranta
 • Inkluusio
  • Kroonisen vaiheen KML-potilaat, jotka käyttäneet imatinibilääkitystä vähintään 2v ja ovat täydessä sytogeneettisessä vasteessa, mutta eivät ole saavuttaneet MR4-tason vastetta
 • Ekskluusio
  • Tyypilliset poissulkukriteerit
 • Muuta
  • Tutkimuslääkkeet potilaalla ilmaisia
  • Matkakulut korvataan

Lääkkeen lopetus

EURO-SKI

 • Etenevä monikeskustutkimus, jossa tutkitaan molekylaarisen remission säilymistä kroonisessa myelooisessa leukemiassa (KML) tyrosiinikinaasinestäjähoidon (TKE) lopetuksen jälkeen
 • European Leukemia Netin akateeminen tutkimus
 • 500 potilasta useasta Euroopan eri maasta
 • Hoito
  • Lääke tauotetaan ja jäännöstaudin määrää seurataan 1krt/kk BCR-ABL1 PCR-tutkimuksella (6kk jälkeen seuranta 6vk välein ja 1vuoden jälkeen 3kk välein)
  • Tutkimuksen kesto potilaalla max 3 vuotta
  • Jäännöstaudin noustessa >0.1% tasolle  lääke aloitetaan uudelleen
 • Inkluusio
  • Kroonisen vaiheen KML-potilaat, jotka ovat käyttäneet TKE-lääkitystä vähintään 3 vuoden ajan ja viimeisen vuoden ajan molekyyligeneettinen vaste on ollut vähintään MR4- tasolla (0.01%) 3 mittauksessa (10-14kk ajalta)
 • Ekskluusio
  • Lääkkeen vaihto aiemmin resistenssin takia
 • Muuta
  • Tutkimukseen liittyy immunologinen biomarkkeritutkimus
  • Relapsi tulee yleensä 6 kk kuluessa lääkkeen lopetuksesta, mutta myöhemmät relapsit myös mahdollisia
  • 1/2014 lopussa 12 lopettanut lääkityksen HYKS:ssa, 5:llä tauko jo 12kk, relapsi 4:llä (3,4,5 ja 5 kk)

Laboratoriotutkimushankkeet

 • Lääkeherkkyyden mittaus

  • Blastikriisivaiheen potilaista teemme in vitro- lääkeherkkyysmittausta mahdollisten uusien lääkehoitojen löytämiseksi

  • Tutkimus on kokeellista tutkimusta ja tällä hetkellä tuloksia ei voi suoraan hyödyntää potilaiden hoitoon

 • Näytteet

  • Veri- tai luuydinnäyte potilaasta, jolla todetaan KML:n blastikriisi

  • 10-30ml näytettä EDTA putkeen

 • Muuta


 

Helsingissä 30.1.2014

Kollegiaalisin terveisin,


Perttu, Kimmo ja Satu
 

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 27.05.2015 - 18:13