Ann Arbor

hallinta - 04.11.2010 - 06:53

Lymfoomien levinneisyyden selvittäminen, Ann Arbor / Cotswolds ‑luokitus

Lymfoomien hoitoratkaisut tehdään yleensä levinneisyysasteen selvittämisen jälkeen. Levinneisyys ilmaistaan Ann Arbor/Cotswolds ‑luokituksen, affisioituneiden alueiden luetteloinnin, suurimman tuumorin koon ja pernan pesäkkeiden lukumäärän (Hodgkin-lymfoomissa) perusteella. Hodgkin-lymfoomassa pernan tautipesäkkeiden lukumäärä, yli 4 vs. 4 tai vähemmän on merkittävä ennusteeseen vaikuttava tekijä. Luokittelussa lymfaattista kudosta ovat imusolmukkeet, perna, thymus, Waldeyerin rengas ja Peyerin imukudos suolessa.

 

Kliininen levinneisyysaste (CS, clinical stage) määritetään anamneesin, statuksen, primaarisen biopsian, luuydinbiopsian ja kuvantamismenetelmien avulla. Patologisen levinneisyysasteen (PS, pathological stage) määritys perustuu lisäksi laparotomian yhteydessä otettuihin näytteisiin.

Aste I:

Lymfooma yhdellä imusolmukealueella tai yhdessä lymfaattisessa elimessä.

Aste II:

Lymfooma kahdella tai useammalla imusolmukealueella samalla puolella palleaa. Affisioituneiden alueiden lukumäärä voidaan osoittaa alaindeksillä, esim II3.

Aste III:

Lymfooma imusolmukkeissa molemmin puolin palleaa. Jos lymfoomaa on pallean yläpuolella, levinneisyysaste III jaetaan kahteen alaryhmään. III1 asteessa lymfoomaa todetaan vain ylävatsalla coeliaca-suonten alueella, pernan portissa, pernassa tai maksan portin alueella. Muualla pallean alapuolella (mm. para-aortaalisissa, parakavaalisissa, iliakaalisissa tai mesenteriaalisissa imusolmukkeissa) oleva tauti luokitellaan III2:ksi.

Aste IV:

Lymfooma disseminoituneena yhdessä tai useammassa ekstralymfaattisessa elimessä tai kudoksessa muuten kuin E-lesiona. Lisäksi lymfooma voi olla imusolmukkeissa. Rajanveto E‑lesion ja stage IV:n välillä on joskus ongelmallista. Suoraa kasvua imusolmukkeesta ympäristön ekstralymfaattiseen kudokseen (esim. lihas, iho, luu) pidetään E‑lesiona. Maksassa tai luuytimessä todettu lymfooma muuttaa levinneisyysluokan aina IV:ksi.

Lisämääreet:

A:   Ei yleisoireita

B:    Yleisoireet, joiksi luetaan selittämätön yli 38oC kuume, merkittävä yöhikoilu tai yli 10 % painon lasku 6 kuukauden kuluessa. Lyhytaikainen infektioon liittyvä kuume ei ole B‑oire.

X:   Suuri tuumori, imusolmukemassan suurin läpimitta yli 10 cm tai mediastinumin leveneminen yli 1/3 thoraxin läpimitasta mitattuna pystyasennossa otetusta kuvasta 5.-6. rintanikaman korkeudelta.

E:    Yksittäisen ekstralymfaattisen elimen infiltraatio imusolmukeaffiision vieressä.

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 27.05.2015 - 18:27