MDS

Toimitus - 15.04.2010 - 10:35

Myelodysplastiset oireyhtymät:

  • klonaalisia hematopoieettisen kantasolun sairauksia, joissa keskeisenä piirteenä on luuytimen tehoton verisolujen muodostus, joka ilmenee verenkuvassa matalina soluarvoina ja luuytimen morfologiassa solujen erilaistumisen ja kypsymisen häiriintymisenä (dysplasioina)
  • yleisin pahanlaatuinen verisairaus yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa sen vuosittainen ilmaantuvuus ylittää 20 / 100 000
  • diagnoosi perustuu verenkuvaan, luuytimen morfologiaan, histologiaan ja kromosomitutkimukseen; täydentävänä tutkimuksena virtaussytometria, lähitulevaisuudessa todennäköisesti myös molekyyligenetiikka
  • matalan riskin taudissa hoidon tavoitteena on korjata anemiasta johtuvia oireita ja parantaa elämänlaatua
  • korkean riskin taudissa ennuste on huono (noin yksi vuosi), ja hoidon tavoitteena on estää leukemisoitumista ja pidentää elinikää
  • ainoa potentiaalisesti parantava hoito on allogeeninen kantasolujensiirto
  • muita hoitoja ovat hematopoieettiset kasvutekijät, immunomoduloivat lääkkeet (lenalidomidi), immunosuppressiiviset lääkkeet (ATG, siklosporiini), hypometyloivat lääkkeet (atsasitidiini), solunsalpaajat ja oireenmukaiset tukihoidot

 

Käynnissä olevat tutkimukset:

Celgene: A phase 3, multicenter, randomized, double-blind study to compare the efficacy and safety of oral azacitidine plus best supportive care versus placebo plus best supportive care in subjects with red blood cell transfusion-dependent anemia and thrombocytopenia due to IPSS lower-risk myelodysplastic syndromes. Yhteyshenkilö: Freja Ebeling/HUS. Tutkimuksen potilasrekrytointi päättynyt kesällä 2018.

HUS yhteistyössä pohjoismaisen MDS-ryhmän kanssa: Uusien molekyylilääketieteen menetelmien käyttö myelodysplastisen syndrooman diagnostiikassa ja hoitovasteen seurannassa (MDS-MOLE-2015). yhteyshenkilöt: Freja Ebeling, Johanna Illman/HUS

Kirjoittajat:  Freja Ebeling, Johanna Gustafsson, Annasofia Holopainen, Johanna Illman, Elina Itkonen, Maija Itälä-Remes, Marjut Kauppila, Mikko Keränen, Sirpa Koskela, Outi Laine, Sini Luoma, Eeva Martelin, Mikko Myllymäki, Minna Nyypyy, Tarja-Terttu Pelliniemi, Eira Poikonen, Anu Partanen, Marja Sankelo, Sanna Siitonen, Timo Siitonen, Anri Tienhaara, Sanna Vormisto
Viimeisin päivitys: 17.02.2017
© Suomen Hematologiyhdistys Suomen Leukemiaryhmä

 

Viimeksi muokannut: 
freja.ebeling - 24.01.2020 - 14:07