KMML

mika.kontro - 28.09.2010 - 13:48

Luokitus: ICD-O 9945/3  ICD-10 D46.7

Krooninen myelomonosyyttileukemia (KMML) on klonaalinen hematopoieettinen maligniteetti, jossa on piirteitä sekä myeloproliferatiivisesta sairaudesta että myelodysplastisesta syndroomasta. Se luokitellaan WHO 2016-revisioluokituksessa myelodysplastis-myeloproliferatiivisiin neoplasioihin, joissa KMML on yleisin alaryhmä. Sille on luonteenomaista perifeerisen veren monosytoosi ja taipumus AML-progressioon. Tautisolut on GM-CSF-hypersensitiivisiä.

KMML on iäkkäiden ihmisten tauti, mediaani-ikä diagnoosihetkellä on 71-74 vuotta. Sairaus on yleisempi miehillä (1,5-3:1). Luotettavia arvioita taudin esiintyvyydestä ei ole. Ilmaantuvuudeksi on arvioitu 0,5-1,0 uutta tapausta 100 000 henkilöä kohden vuodessa, noin viidesosa MDS:n ilmaantuvuudesta.

Noin 30%:lla potilaista todetaan sytogeneettinen klonaalinen kromosomipoikkeavuus. Eksomisekvensoinnilla voidaan osoittaa mutaatioita epigeneettisisissä säätelijäproteiineissa (mm. ASXL1, TET2, DNMT3A, IDH1-2), spliseosomissa (mm. SFB1), tuumorisupressoreissa (TP53) tai transkriptiotekijöissä/-säätelijöissä (mm. KRAS, NRAS, FLT3, RUNX1, JAK2) noin 90% potilaista.

Valtaosalla potilaista todetaan diagnoosivaiheessa leukosytoosi ja näillä potilailla myeloproliferatiiviset piirteet ovat selkeimmät. Osalla potilaista leukosyyttiluku on normaali tai matala, ja näillä potilailla puolestaan taudinkuva muistuttaa myelodysplastista syndroomaa.

Koska monosyyteillä on taipumus hakeutua kudoksiin, todetaan kroonisessa myelomonosyyttileukemiassa usein ekstramedullaarisia ilmentymiä. Ienmuutokset ovat tavallisia ja potilailla voidaan todeta makulopapulaarisia ihomuutoksia. Myös pleuraaliset ja perikardiaaliset nestekerymät sekä askites ovat mahdollisia. Tavallisimmin oireet ovat sytopenioiden tai myeloproliferaation (väsymys, hikoilu, laihtuminen) aiheuttamia.

Krooninen myelomonosyyttileukemia muuttuu akuutiksi leukemiaksi noin 20%:lla potilaista. Potilaiden keskimääräinen elinaika on 20-40 kuukautta.

 

Pohjoismaissa meneillään olevia tutkimuksia


Pohjoismainen MDS-ryhmä:

1) NMDSG14A: a phase I/II, Open-Label, Multicenter Study of the Safety, Efficacy and Immune Response of Histamine Dihydrochloride and Low-dose IL-2 in CMML
2) NMDSG14B: Individual molecular minimal residual disease monitoring for patients with MDS and mixed MDS/MPN treated with allogeneic stem cell transplantation
3) pohjoismainen retrospektiivinen tutkimus KMML-allosiirroista aikavälillä 1/08-12/15, Lone Smidstrup Friis

HUS, hematologian klinikka:
MDS-MOLE-2015: Lääkehoidon aikainen mutaatioseuranta, allosiirron jälkeinen kvantitatiivinen mutaatiomäärän MRD-seuranta, yhteyshenkilöt Freja Ebeling, Johanna Illman
 

Kirjoittajat:  Freja Ebeling, Mika Kontro                         
Viimeisin päivitys: 03.02.2017 
© Suomen Hematologiyhdistys  

 

Viimeksi muokannut: 
freja.ebeling - 03.02.2017 - 16:46