Hoito

hallinta - 29.09.2010 - 09:10

Krooninen myelomonosyyttileukemia on heterogeeninen tautiryhmä. Osalla potilaista luuytimen toiminta hiipuu ja hoitoa vaativia sytopenioita kehittyy. Toiset potilaat puolestaan tarvitsevat sytoreduktiivista hoitoa joskus huomattavankin leukosytoosin vuoksi. Potilaat ovat valtaosin iäkkäitä, ja muut sairaudet saattavat rajoittaa hoidon valintaa. Näiden potilaiden hoito onkin valtaosin oireita lievittävää. Tutkimustietoa KMML:n hoidosta on vähäisesti. Yhteneviä hoitosuosituksia ei ole. MDS:n hoitoon kehitettyjä hypometyloivia lääkeaineita on käytetty myös KMML-potilaiden hoitoon ja osa hoitotuloksista on lupaavia. Allogeenisen kantasolusiirron mahdollisuus kartoitetaan hoitoon soveltuvilla potilailla.

Oireettomia potilaita, joiden tauti on stabiili, seurataan. Infektioihin voi liittyä huomattava leukosytoosi, joka ei useinkaan vaadi muuta hoitoa

Tukihoidot

 • Anemia: punasolujensiirrot; potilas voi hyötyä EPO:sta, rautakelaatiota ei toistaiseksi suositella
 • Trombosytopenia: trombosyyttisiirrot tarvittaessa.
 • Neutropenia: G-CSF neutropenisissa infektioissa. Voidaan harkita toistuvien infektoiden estoon. Splenomegalian yhteydessä profylaktiseen käyttöön liittynee lisääntynyt pernaruptuurariski.

Sytoreduktiivinen hoito

Hydroksiurea

 • Soveltuu myeloproliferatiivisen tautimuodon hoitoon.
 • Tehoaa leukosytoosiin, ihoinfiltraatteihin, onteloiden nestekertymiin sekä mahdollisesti splenomegaliaan.
 • OR 60% (Wattel et al. 1996)
 • Hyrdoksiurean käyttöä tulisi välttää atsasitidiinin aikana mahdollisen antagonismin vuoksi.

Hypometyloivat lääkeaineet

5-atsasitidiini (Vidaza®)

 • soveltuu dysplastisen tautimuodon hoitoon
 •  75 mg/m2/vrk sc 7 pv kuurein, syklin pituus 28 vrk
 • Useimmiten käytetään annostelua 75mg/m2/vrk päiväaikataululla 5-0-2 (=viikonlopputauko). Vaihtoehtoisten annostelutapojen tehosta ei ole vertailua vakioannostukseen verrattuna.
 • haittavaikutuksia eniten kahden ensimmäisen syklin aikana:
  •  myelosuppressio, pahoinvointi, GI-oireet, injektiokohdan ärsytys
 • Vaste saavutetaan hitaasti, luuytimen vastearviota suositellaan aikaisintaan neljän syklin jälkeen.
 • OR 30-40%, CR n. 15%, OS 12-37 kk
 • Atsasitidiinin tehosta ei ole vertailevia tutkimuksia KMML-potilailla (esim. tukihoitoon tai pieniannos-sytarabiiniin verrattuna).

Allogeeninen kantasolujensiirto

 • ainoa kuratiivinen hoitomuoto, korkea hoitoon liittyvä kuolleisuus
 • ei prospektiivisia tutkimuksia
 • EBMT, 283 potilaan aineisto: OS 42% (Symeonidis et al. 2010)
 • nuoremmat korkeamman riskin potilaat, joilla ei estävää komorbiditeettia
 • jos KMML-2 tai RIC-esihoito, harkitaan sytoreduktiivista tai demetyloivaa hoitoa ennen siirtoa
 • Allogeenista kantasolujensiirtoa puoltavat suuren riskin tauti, epäsuotuisan ennusteen sytogenetiikka, blastiylimäärä tai tankkaustarve.

 

 

 • Taulukko: Mayo-klinikan modifioitu algoritmi lääkehoidon valintaan fenotyypin ja blastiosuuden mukaan. Laaja-alaisesti hyväksyttyjä, yhtenäisiä hoitosuosituksia KMML:aan ei ole. (Patnaik, Tefferi et al, Br J Haematol, 2014)

Tulevaisuuden mahdollisia hoitoja

Sotatersepti (ACE-011), luspatersepti (ACE-536)

Eltrombopagi

Ruksolitinibi proliferatiivisessa KMML:ssa

anti-GM-CSF-vasta-aineet

IDH-estäjät IDH-mutatoituneille

Farnesyylitransferaasiestäjät

Viimeksi muokannut: 
freja.ebeling - 03.02.2017 - 16:39