Mitattava tauti

juha.lievonen - 14.01.2015 - 11:07

Myelooman hoitoa aloitettaessa arvioidaan onko tauti mitattavissa (measurable) ja millaisella mittarilla.

Mitattavissa olevan taudin (measurable) määritelmä (vuokaavio):

 

*Luuydinaffiisio tulisi mieluiten arvioida luuydinbiopsialla; jos aspiraatissa ja biopsiassa on epäsuhta käytetään näistä korkeampaa arvoa. Virtaussytometriaa ei käytetä plasmasolumäärän arviointiin.

Täydellisen vasteen (CR) kriteeriä voi käyttää vain myeloomapotilailla, joilla on jokin yllämainituista mitattavan taudin kriteereistä. Mikäli tauti ei ole mitattavissa ainoa vastearviokriteeri, jota voidaan käyttää on stringent CR (sCR).

Mikäli hoidon alussa seerumissa (tai virtsassa) M-komponentissa on useampi piikki, niin niiden summaa käytetään vasteen arvioimiseen.

 

Viimeksi muokannut: 
juha.lievonen - 21.12.2016 - 20:42