Taudin status

hallinta - 14.09.2010 - 14:38

SHR-muuttuja: status_mm

 

Standardi IMWG vastearvio kriteerit

Lyhenne

Nimike

Määritelmä

Dg

Diagnoosivaihe

Diagnosis

 

sCR

Stringent complete response

Täydellinen vaste lisäehdoin

 • CR kriteerien tulee täyttyä JA
 • normaali seerumin kevytketjusuhde JA
 • klonaalisten plasmasolujen puuttuminen luuydinbiopiassa immunohistokemiallisesti (κ/λ suhde ≤4:1 κ potilaille tai ≥1:2 λ potilaille, ≥100 plasmasolun laskemisen jälkeen)

CR

Complete response

Täydellinen vaste

 • negatiivinen immunofiksaatio virtsassa ja seerumissa JA
 • pehmytkudoksen plasmasytoomien häviäminen JA
 • < 5% plasmasoluja luuytimessä
 • * jos ainoa mitattava tauti on seerumin vapaiden kevytketjujen (FLC) poikkeama, niin CR edellyttää yllä mainittujen lisäksi normaalia kevytketjusuhdetta (0,26-1,65)

VGPR

Very good partial respomse

Erittäin hyvä osittainen vaste

 • Seerumin ja virtsan M-komponentti havaittavissa immunofiksaatiossa mutta ei elektroforeesissa TAI
 • seerumin M-komponentin väheneminen ≥ 90% JA virtsan M-komponentti <100 mg/24h
 • Jos ainoa mitattava tauti on seerumin vapaiden kevytketjujen (FLC) poikkeama, niin VGPR edellyttää yllä mainittujen lisäksi ≥90% vähenemää seerumin kevytketjujen erotuksessa (involved-uninvolved)

PR

Partial response

Osittainen vaste

 • Seerumin M-komponentti pienenee ≥ 50%  JA
 • Virtsan M-komponentti <200 mg/24h tai vähentynyt ≥ 90% JA
 • Jos lähtövaiheessa todettiin ekstramedullarisia plasmasytoomia edellytetään lisäksi niiden koon (SPD) pienemistä ≥ 50%
 • * jos seerumin ja virtsan M-komponentit eivät olleet mitattavia, mutta seerumin kevytketjut olivat mitattavat niin PR edellyttää seerumin vapaiden kevytketjujen erotuksen (involved-uninvolved) vähenemistä ≥50%
 • * jos seerumin ja virtsan M-komponentit eivät olleet mitattavia, eikä myöskään seerumin vapaat kevytketjut olleet mitattavat, mutta luuydinaffiisio oli ≥30% (mitattava), niin PR edellyttää ≥50% vähenemää luuytimen plasmasoluissa.
MR

Minimal response

Minimaalinen vaste

 • 25-49% vähenemä veren M-komponentissa ja 50-89% vähenemä virtsan M-komponentissa (jonka pitoisuus > 200mg/24h) JA
 • Ekstramedullaaristen plasmasytooman koon (SPD)
 • pienentyminen 25-49% (jos sellaisia esiintyi hoitoa edeltävästi)
 • lyyttisten luustomuutosten koko tai määrä ei ole kasvanut (kompressiomurtumia ei huomioida)

SD

Stable disease

Stabiili tauti

 • ei CR, VGPR, PR, minimal response tai PD

PD

Progressive disease

Progressiivinen tauti

 • minkä tahansa seuraavan parametrin nousu ≥ 25% alimmasta todetusta arvosta
  • seerumin M-komponentti (absoluuttisesti ≥ 5g/l)
   • poikkeus: jos seerumin M-komponentin alin todettu arvo ≥ 50 g/l, niin PD kriteeriin riittää sen nousu ≥ 10 g/l.
  • virtsan M-komponentti (absoluuttisesti ≥ 200 mg/24 h)
  • VAIN niillä joilla ei ole mitattavaa tautia seerumin tai virtsan M-komponentin osalta: osallisten ja ei-osallisten kevytketjujen erotuksen nousu ≥25% (absoluuttisesti > 100 mg/l)
  • VAIN niillä joilla ei ole mitattavaa tautia seerumin tai virtsan M-komponentin tai seerumin kevytketjujen osalta voidaan käyttää seuraavaa luuytimen PD kriteeriä: luuytimen plasmasolumäärän lisääntyminen >25% alimmasta todetusta arvosta (absoluuttinen plasmasolumäärän lisääntyminen ≥10%).

TAI

 • uusi
  • luustomuutos
  • plasmasytooma

TAI

 • olemassaolevan luustomuutoksen selvä kasvu. Tällä tarkoitetaan ≥50% kasvua SPD nadirista >1 leesiossa, tai ≥50% kasvua pisimmissä poikkimitassa > 1 cm lyhyessä akselissa.

TAI

 • ≥50% kasvua veren plasmasolujen määrässä (minimi 200 solua/μL) jos tämä on ainoa mitattava tauti

Clinical relapse

Kliininen relapsi

 • yksi tai useampi CRAB-löydös TAI
 • Hb-lasku ≥ 20 g/l TAI
 • uusien luustopesäkkeiden TAI uusien plasmasytoomien ilmaantuminen tai aiempien selkeä kasvu (selkeänä kasvuna pidetään 50% kasvua plasmasytooman tai luustoleesion koossa (SPD), kuitenkin vähintään 1 cm absoluuttisesti).
Relapse from complete
response (CR)
Relapsi täydellisestä vasteesta (CR)
 • Tätä kriteeriä suositellaan tutkimuskäyttöön vain jos tutkimuksen end point on DFS.
 • paraproteiinin ilmaantuminen virtsaan/vereen TAI
 • luuytimen plasmasoluosuuden nousu ≥ 5% solukkuudesta TAI
 • Minkä tahansa muun progression esiintyminen (esim. uusi plasmasytooma, lyyttinen luustoleesio, hyperkalsemia ilman muuta syytä)

Relapse from MRD
negative

Relapsi MRD negatiivisuudesta

 • Tätä kriteeriä suositellaan tutkimuskäyttöön vain jos tutkimuksen end point on DFS.
 • Yksi tai useampi seuraavista:
  • MRD negatiivisuuden menetys (klonaalisten plasmas solujen löytyminen virtaussytometrisesti (NGF) tai uuden polven sekvensoinnilla (NGS), tai positiivinen kuvantamistutkimus myeloomarelapsista;
  • Seerumin tai virtsan M-komponentin paluu immunofiksaatiolla tai elektroforeesilla;
  • ≥5% klonaalisia plasmasoluja luuytimessä;
  • Minkä tahansa progressiokriteerin (PD) täyttyminen.
Exitus Exitus  

 

IMWG MRD kriteerit (edellyttää CR)

Sustained MRD-negative Kestävä MRD-negatiivinen
 • MRD negatiivisuus luuytimessä (virtaus tai sekvensointi) sekä kuvantaen kuten alla määritelty, varmistettuna vähintään 1 vuosi edellisestä.
 • Erikseen ilmaistaan mitä mitä metodia käytetty MRD arviona (esim. kestävä virtaus MRD-negatiivinen, kestävä sekvensointi MRD-negatiivinen)
Flow MRD-negative Virtaus MRD-negatiivinen
 • Luuytimessä ei fenotyypiltään poikkeavia klonaalisia plasmasoluja virtaussytometrisesti käyttäen EuroFlow standardia, herkkyydellä vähintään 1 : 10⁵ tumallista solua (< 0,001%).
Sequencing
MRD-negative
Sekvensointi MRD-negatiivinen
 • Luuytimessä ei klonaalisia plasmasoluja uuden sukupolven sekvensoinnilla (NGS), LymphoSIGHT menetelmällä (tai validoidulla vastaavalla metodilla), herkkyydellä vähintään 1 : 10⁵ tumallista solua.
Imaging-positive
MRD-negative
Kuvantamis-vahvistettu MRD-negatiivinen
 • MRD negatiivisuus virtauksella tai sekvensoinnilla kuten yllä,
 • JA kaikkien edeltävästi PET-CT:llä nähtyjen merkkiainekertymien häviäminen tai väheneminen mediastinumin SUV kertymää pienemmäksi tai  väheneminen ympäröivää normaalia kudosta pienemmäksi. 

 

Huomioitavaa:

Plasmasytoomien koon muutokset arvioidaan SPD perusteella (sum of the products of the maximal perpendicular diameters) (kohtisuorien maksimaalisten läpimittojen tulojen summa).

Sädehoidettua plasmasytoomaa ei voi käyttää vasteen arvioinnissa (paitsi kasvua voidaan käyttää progressiivisen taudin toteamiseksi).

Kaikki vastearviot (paitsi luuydin ja MRD arvio) edellyttävät kahta perättäistä mittausta ennen kuin vaste on varmistettu (paitsi stabiili tauti). Varmistava tutkimus voidaan tehdä milloin vain (myös samana päivänä).

Mikäli hoidon alussa M-komponentti on jakautunut useammaksi piikiksi, niin niiden summaa käytetään vasteen arvioimiseen.

Erityisesti CR saavuttamisen jälkeen voi immunofiksaatiossa ilmetä eri isotyyppiä oleva M-komponentti (joko raskas- tai kevytketju erilainen kuin alunperin). Tämä todennäköisesti kuvaa oligoklonaalista immuunirekonstituutiota, yleensä häviää ajan myötä, eikä sitä pidä sekoittaa relapsiin.

 

Muita määritelmiä:

Refraktaari myelooma

Tauti on refraktaari jos vähintään minimaalista vastetta (MR) ei saavuteta, tai tauti progredioi (PD) hoidon aikana tai 60 vrk sisällä viimeisestä hoidosta.

Refraktaari myelooma sisältää 2 kategoriaa:

 • (1) Relapsoitunut ja refraktaari myelooma
  • Ei vähintään minimaalista vastetta (MR) salvagehoidolle TAI progressio (PD) 60 vrk sisällä viimeisestä hoidosta niillä jotka edeltävästi saavuttaneet vähintään minimaalisen vasteen (MR)
 • (2) Primaaristi refraktaari myelooma
  • Millään hoidolla ei ole saavutettu minimaalista vastetta (MR) mutta tauti ei progredioi TAI ensilinjan hoidon aikana progressiivisen tauti (PD)
Hoitolinjan vaihtuminen Hoitolinja vaihtuu kun uusia lääkkeitä aloitetaan tai lisätään hoitoon progressiivisen taudin (PD) tai kliinisen relapsin jälkeen (Suomen myeloomaryhmän suositus 15.1.2015).


Viitteet:

Kumar S. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):e328-46

Viimeksi muokannut: 
juha.lievonen - 24.08.2019 - 14:57