Hematologin työnkuva

Samuli Rounioja - 13.01.2020 - 13:50

Mitä tekee kliinisen hematologian erikoislääkäri eli hematologi?

 

Kliininen hematologi tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Verisairauksiin kuuluvat veren ja verta muodostavien elinten (luuydin, perna ja imukudokset) sairaudet sekä veren hyytymiseen liittyvät sairaudet. Suurin osa hematologin tutkimista ja hoitamista sairauksista on pahanlaatuisia verisairauksia, kuten leukemioita, plasmasolusairauksia sekä kroonisia lymfo- ja myeloproliferatiivisia sairauksia. Autoimmuunisytopenioita ja perinnöllisiä vuotosairauksia sairastavat potilaat ovat myös hematologin tyypillisiä potilaita. Maahanmuuton myötä suomalaisetkin hematologit ovat tottumassa talassemia- ja sirppisoluanemiapotilaisiin. Lastenlääkärit hoitavat hematologiset lapsipotilaat yleensä 16-18 ikävuoteen asti, tuon jälkeen hoitovastuun ottaa kliininen hematologi. Suomessa toimii noin 80 työikäistä kliinistä hematologia, heistä useimmilla on lisäksi sisätautien erikoislääkärin pätevyys.

 

Hematologia on nopeasti kehittyvä erikoisala, jossa pystytään tehokkaasti hyödyntämään solu- ja molekyylibiologian uusimpia menetelmiä. Veri ja sen solut kuten myös luuydin ovat helposti tavoitettavissa, joten hematologinen biopankkitoiminta, tutkimus ja lääkekehitys ovat usein kehityksen etulinjassa. Yksilöllistetty lääkehoitokin on hematologisissa sairauksissa kehittynyt jo varsin pitkälle. Tuloksekas hematologinen tutkimus on yhteistyötä muiden biotieteilijöiden kanssa.

Suomessa hematologisen laboratoriodiagnostiikan hoitavat siihen perehtyneet kliinisen kemian ja patologian erikoislääkärit sekä sairaalageneetikot. Yhteistyö potilasta hoitavan kliinisen hematologin kanssa on tiivistä erityisesti diagnoosia asetettaessa ja hoitolinjan muutoksia pohdittaessa. Hyytymishäiriöiden laboratoriodiagnostiikkaan pätee sama, rajapinnan klinikkaan on toimittava hyvin.  Lähes kaikki kliiniset hematologit työskentelevät julkisella sektorilla yliopisto- tai keskussairaaloissa, ja työn sisältö niissä poikkeaa jonkin verran toisistaan. Akuutit leukemiat, kantasolusiirrot ja harvinaiset verisairaudet on keskitetty yliopistosairaaloihin, kun taas keskussairaaloissa hematologit saattavat hoitaa lymfoomapotilaita, jotka yliopistosairaaloissa kuuluvat syöpätautien erikoisalalle. HUS:ssa toimii maan ainoa erillinen Hyytymishäiriöyksikkö.

 

Kliinisen hematologin on osattava tehdä itsenäisiä hoitopäätöksiä mutta tietoa on osattava myös jakaa. Kliinisessä työssä tarvitaan huolellisuutta ja kykyä erottaa olennaiset asiat. Kehittyvää lääkehoitoa on kyettävä arvioimaan. Verisairauden diagnoosi on usein potilaalle raskas, joten kyky muodostaa hyvä potilas-lääkärisuhde on tärkeä.

 

13.1.2020 Hematologi Outi Laine 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 13.01.2020 - 15:03