Likvorin blastinäytteen otto ja intratekaalinen hoito

kimmo.porkka - 19.05.2010 - 16:26

Intratekaalihoito eli it-hoito

 Leukemiat ja lymfoomat voivat ilmetä joskus keskushermostossa. Koska suonensisäinen solunsalpaajahoito tehoaa huonosti keskushermoston alueella, annetaan tarvittaessa solunsalpaajahoitoa myös selkäydinneste- eli intratekaalitilaan. Selkäydinnesteen mukana solunsalpaaja leviää koko keskushermoston alueelle. IT-hoitoja voidaan antaa myös ennaltaehkäisevästi silloin, kun keskushermostotaudin riski on suuri. Kantasolujen siirron yhteydessä IT-hoitoja annetaan tarvittaessa myös ennaltaehkäisevänä hoitona.

 IT-hoito annetaan joko potilaan ollessa kylkiasennossa maaten tai istuallaan selkä koukistettuna niin, että selkänikamavälit avautuvat lannerangan alueella. Potilas voiesittää toivomuksen itselleen miellyttävämmästä asennosta. Pistospaikka voidaan puuduttaa, joskin puuduttaminen ei ole välttämätöntä, koska punktioneula on varsinohut. Ihon puhdistamisen jälkeen pistetään punktioneula lanneseudun nikamien välistä intratekaalitilaan. Pistettäessä voi oikeassa tai vasemmassa jalassa tuntua lievä sähköiskun kaltainen tunne. Se ei ole vaarallista, mutta siitä on hyvä kertoa lääkärille, koska tieto auttaa lääkäriä neulan suuntaamisessa selkäydinnestetilaan.T oimenpiteeseen ei liity halvaantumisen vaaraa, koska selkäydin ei ylety lannenikamien tasolle. Kun neula on paikoillaan, otetaan ensin selkäydinnesteestä tarvittavat näytteet ja sen jälkeen solunsalpaaja  ruiskutetaan intratekaalitilaan. Neulan poiston jälkeen pistospaikan päälle laitetaan steriili taitos, jonka voi poistaa seuraavana päivänä.

 Hoidon jälkeen täytyy olla makuulla 2 tuntia; ensimmäinen tunti ilman tyynyä, jotta solunsalpaaja pääsee hyvin kulkeutumaan keskushermostoon. Makuullaolo vähentää myös toimenpiteeseen liittyvää päänsäryn riskiä. Päänsärky vaivaa useimmiten erityisesti pystyasennossa, mutta kipu helpottuu makuulla ollessa. Kipulääkkeet eivät auta kovin hyvin tähän päänsärkyyn, mutta kofeiinitableteista saattaa olla apua. Myös runsas juominen ja kofeiinipitoisten juomien nauttiminen on toimenpidepäivänä suositeltavaa. Päänsärky lievenee yleensä muutamassa päivässä eikä välttämättä toistu seuraavilla hoitokerroilla. Jos kipu on kovaa tai kuume nousee, on heti otettava yhteyttä hematologian yksikköön tai päivystyspoliklinikalle.

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 09.10.2018 - 10:56