HUS

kimmo.porkka - 02.06.2010 - 11:01

Kaikki alkuperäiset, allekirjoitetut ja tallennetut suostumukset lähetetään sisäpostissa sihteeri Eeva Lind-Ekholmille, joka tallentaa ne sukunimen mukaan aakkosittain mappeihin.

Kolmiosairaala

Vuodeosasto 7A ja 7B

Tallennuskäytäntö:

 1. Kun uusi potilas tulee osastolle, osastonsihteerit tarkistavat onko potilas jo SHR:ssa (suoraan rekisteristä).
 2. Jos potilas on jo rekisterissä osastosihteerit päivittävät rekisteriin potilaan sisäänkirjautumispäivämäärän, potilaan huoneen ja potilaspaikan sekä merkitsevät lisämääreeseen, onko potilas punainen (pun) tai sininen (sin ).
 3. Jos potilas ei ole rekisterissä, sihteerit laittavat FHRB-lupalapun potilaskansioiden väliin. 
 4. Potilaan hoitaja antaa heti lupalapun potilaalle luettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Mikäli potilaalla on kysyttävää, voi hän kysyä rekisteristä kierrolla lääkäriltä tai hoitajalta.
 5. Allekirjoitettu suostumus (sivu 4) sijoitetaan kansliassa olevaan lokeroon. Toinen kopio jää potilaalle.
 6. Kun potilas on allekirjoittanut luvan, osastonsihteeri tallentaa rekisteriin potilaan nimen, hetun, osastolletulopäivän, huoneen, potilaspaikkan ja lisämääreen.
 7. Hoitava lääkäri täydentää rekisteriin potilaan diagnoosin ja  tarvittavat tiedot
 8. Jos potilas ei halua osallistua SHR-tiedonkeruuseen, tulee myös tällöin lupalappu tallentaa lokeroon.
 9. Tallennetut lupalaput  lähetetään sisäpostissa ylilääkärin sihteerille Eeva Lind-Ekholmille.

Hematologian poliklinikka

 1. FHRB-tiedote lähetetään jokaiselle ensikäyntipotilaalle ajanvarauskirjeen mukana. Ainoastaan tiedote, ei viimeisellä sivulla olevaa suostumuslomaketta (näin paremmin yhteensopiva eettisen luvan kanssa). Tiedote ja suostumus löytyvät molemmilla kielillä linkki.
 2. Ensikäynnillä lääkäri vastaa mahd. kysymyksiin koskien FHRB-hanketta ja pyytää nimikirjoituksen suostumukseen mikäli potilas on halukas osallistumaan tutkimukseen. Suostumuslomake on valmiina potilaan papereissa (kuten esim. EBMT-suostumukset autokeskustelussa) tai löytyy tulostettuna vo-huoneesta (tai täältä). Jos potilaalta otetaan FHRB-näytteet ennen ensikäyntiä, pyytää näytteen ottava lääkäri kirjallisen suostumuksen ennen näytteenottoa, ks. erillinen ohje.
 3. Lääkäri tekee suostumuksesta merkinnän MMO-osioon (esim. FHRB+), allekirjoittaa suostumuksen, kirjoittaa suostumuspaperille Dg-numeron (aivan kuten MMO-osioon) ja laittaa suostumuksen potilaan papereihin (tai tarkistetut-lokeroon)
 4. Hoitaja lähettää suostumuksen sisäpostissa Eeva Mäkiselle, tästä merkintä MMO-osioon. Kopio suostumuksesta lähetetään potilaalle postitse.
 5. Tutkimushoitajat (Anne tai Saara) tallentavat dg:n SHR:iin
 6. Eeva tallentaa suostumuksen mappiin

Peijaksen sairaala

(ohjeet)

Hyvinkään sairaala

(ohjeet)

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 21.07.2015 - 15:06