OYS

kimmo.porkka - 02.06.2010 - 16:19

Suomen hematologinen rekisteri ja kliininen biopankki (FHRB) on laaja kansallinen yhteistyöhanke (SHY, SPR:n veripalvelu, FIMM, sairaanhoitopiirit), jossa kerätään korkealuokkaisia veri- ja luuydinnäytteitä kansalliseen biopankkiin. Näytteitä tarjotaan aktiivisesti tutkijoiden käyttöön. Suomen hematologinen rekisteri (SHR) on osa FHRB - projektia

Projektin alkuvaiheessa kerätään näytteitä (veri- ja luuydinnäyte, ihobiopsia) akuuttiin leukemiaan ja krooniseen myelooiseen leukemiaan sairastuneilta potilaita, mutta tarkoitus on vähitellen laajentaa näytteiden otto koskemaan kaikkia hematologisia sairauksia.

Biopankkinäytteitä kerätään vain arkisin, ja luuytimestä ne otetaan vasta tarvittavien diagnostisten näytteiden jälkeen. Ennen biopankkinäytteiden keräämistä (1) tarvitaan potilaan allekirjoittama suostumus ja (2) potilas kirjataan Suomen hematologiseen rekisteriin.  Rekisteriin kirjaamisen yhteydessä potilas saa FHRB – potilasnumeron. Kun biopankkinäytteet on otettu ja näytteenottotiedot kirjattu rekisteriin, näytteistä lähtee automaattinen sähköposti-ilmoitus Veripalveluun. Näin Veripalvelun henkilökunta saa tiedon ja pystyy varautumaan heille tulossa oleviin näytteisiin. Jos rekisteriin kirjaaminen tapahtuu klo 15 jälkeen (perjantaina ja arkipyhien aattona klo 14 jälkeen), näytteistä tulee ilmoittaa lisäksi puhelimitse Veripalvelun Näyteinfoon (puh 029 300 1414). Toiminnan alkuvaiheessa kaikista OYS:sta lähtevistä näytteistä ilmoitetaan myös soittamalla. Perjantaisin ja arkipyhien aattoina klo 14 jälkeen Veripalvelussa perillä olevista näytteistä laskutetaan päivystyslisä.

Näytteiden ottoon liittyvissä käytännön asioissa avustavat tarvittaessa tutkimushoitaja Kirsi Kvist-Mäkelä (puh 050 – 3795546) ja lääkäri Marjaana Säily (puh 08 – 3154919).

Toimintaohjeet:

1.    Heti, kun potilaan kohdalla on tehty päätös diagnostisten luuydinnäytteiden otosta, toimenpiteessä avustava hoitaja antaa potilaalle luettavaksi potilaan tutkimustiedotteen: Suomen hematologinen rekisteri ja kliininen biopankki (FHRB): veritautien rekisteröinnin, diagnostiikan ja hoidon kansallinen kehittämishanke.  Tiedotteita ja siihen liittyviä suostumuskaavakkeita on osaston 36 sairaanhoitajien kansliassa ja hematologisen poliklinikan sairaanhoitajan kansliassa. Lisäksi ne löytyvät FHRB-sivustolta.

 

2.    Toimenpiteen suorittava lääkäri esittelee tutkimuksen ja kysyy potilaan suostumusta osallistua tutkimukseen. Biopankkinäytteet otetaan tavallisesti osana veritaudin diagnostisia alkututkimuksia. Mikäli potilaalta ei oteta diagnostisia näytteitä, toimenpiteeseen kuuluvaa esilääkitystä ei saa antaa ennen tutkimuksen esittelyä ja mahdollista suostumuksen allekirjoitusta. Mikäli toimenpiteen suorittaa sisätauteihin erikoistuva lääkäri, osaston/poliklinikan hoitovastuussa oleva erikoislääkäri esittelee tutkimuksen. Allekirjoitettu suostumuskaavake toimitetaan tutkimushoitaja Kirsi Kvist-Mäkelälle (050 – 3795546) hematologian laboratorioon. Tutkittavan tiedote jää potilaalle.

 

3.    Lääkäri kirjaa potilaan Suomen hematologiseen rekisteriin ja sen kautta potilas saa FHRB – potilasnumeron.  Sähköisen rekisterin käyttö on ohjeistettu erikseen (Linkki liitteeseen). Kun potilaan perustiedot on syötetty rekisteriin, rekisterin kuvaruudun vasemmasta reunasta valitaan Toiminnot – palkista toiminto ”Lisää biopankkinäyte”, jolloin potilaalle muodostuu FHRB - potilasnumero. Jatkossa potilaan tunnistaminen pohjautuu tähän numeroon. Potilasnumero kirjataan jokaisen näyteputken tarraan ja biopankkilähetteisiin (2 kpl).Sairaalamme ulkopuolella Veripalvelu tarkistaa vielä henkilötunnuksen ja FHRB – potilasnumeron yhteensopivuuden, minkä jälkeen potilaan biopankkinäytteiden tunnistaminen pohjautuu pelkästään FHRB - potilasnumeroon.

 

4.    Osastonsihteeri tilaa biopankkinäytteet sisältävän Pt-Hembio (SPRV 003315)– tutkimuspaketin (OYS:n tutkimusnumero 11176) tavanomaisen diagnostisen tutkimuspaketin (esim. paketti ”Leukemia_uusi_sisä”) lisäksi. Pt-Hembio – tutkimuspakettiin kuuluu luuydin- ja verinäytteitä sekä diagnoosivaiheessa myös ihobiopsianäyte. Vaikka tutkimuspaketti koostuu osatutkimuksista (Bm-Hembio, B-Hembio ja Ts-Hembio), tutkimus on tilattava aina koko pakettina.  Osastonsihteeri tulostaa näytetarrat ja informoi näytteiden otosta hematologian laboratoriota (puh 4429).

 

5.    Osastonsihteeri soittaa laboratorion asiakaspalveluun (puh 4441) ja ilmoittaa biopankkinäytteiden otosta. Hän antaa arvion siitä, mihin kellonaikaan näytteet on otettu, ja tämän perusteella asiakaspalvelu varaa näytteiden kuljetusta varten lennon Helsinkiin. Kuljetuslento varataan vähintään 2 tuntia ennen lennon lähtöä.

 

6.    Luuydinnäytteiden otossa avustava hoitaja merkitseejokaiseen biopankkinäyteputken tarraan valmiiksi potilaan FHRB – potilasnumeron sille varattuun kohtaan (11 tarraa). Hän huolehtii siitä, että diagnostisten näytteiden ja biopankkinäytteiden ottoon tarvittavat luuydinnäyteputket ja ihobiopsianäyteputki ovat valmiina tarroineen putkitelineessä. Luuydinnäyteputkiin laitetaan ilmastointineulat valmiiksi ja ihobiopsiaputki täytetään steriilillä keittosuolalla. Laboratoriohoitaja tuo mukanaan jäitä ja tarvittavat verinäyteputket, liimaa niihin näytetarrat ja ottaa verinäytteet. Laboratoriohoitaja ei ota biopankkinäytteitä mukaansa.

 

7.    Lääkäri täyttää kahtena kappaleena Veripalvelun Hematologinen biopankki – lähetteen.On tärkeää, että siihen on merkitty aina FHRB – potilasnumero ja tarkka näytteenottoaika. Toinen lähete on verinäytteitä ja toinen luuydinnäytteitä (ja ihobiopsianäytettä) varten. Lähetteet lähtevät biopankkinäytteiden mukana laboratorion asiakaspalveluun.

 

8.    Kaikkia näytteitä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota steriiliin työskentelyyn.

 

9.    Ihobiopsianäyte tarvitaan synnynnäisen genomin selvittämiseksi ja se otetaan vain ensimmäisellä näytteenottokerralla. Lääkäri ottaa ihobiopsianäytteen (1 – 2 kpl) tähän tarkoitetulla 4 mm läpimittaisella biopsiastanssilla kristapunktioalueen iholta puudutuksen jälkeen. Puudutukseen käytetään lidokaiinin ja adrenaliinin yhdistelmää (lidokaiini 20 mg/ml ja adrenaliini 5 ug/ml). Biopsianäytteet laitetaan säilöntäaineettomaan putkeen (keltakorkkinen likvorputki), johon on lisätty steriiliä fysiologista keittosuolaliuosta. Linkki toimenpideohjeeseen.

 

10.Lääkäri ottaa suunnitellut diagnostiset luuydinnäytteet ensin ja biopankkinäytteet vasta niiden jälkeen.  Kristapunktio (aspiraatti ja/tai luuytimen koepala) kannattaa tehdä ihon biopsointikohdasta. Tutkimusta varten luuydintä aspiroidaan 10 – 30 ml niin, että yhteen (violettikorkkiseen) 9 ml:n EDTA – putkeen otetaan näytettä enintään 5 ml (jolloin luuydinnäytettä tulee otetuksi 2 – 6 putkeen). Jos luuydinnäytteitä ei saada irtoamaan, verinäytteet (ja ihobiopsianäyte) kannattaa kuitenkin ottaa.

 

11.Laboratoriohoitaja ottaa Pt-Hembio - pakettiin kuuluvat verinäytteet luuydinnäytteiden oton yhteydessä. Näytteenottojärjestys on: (1) Seerumiputkeen (punakorkkinen) 9 ml verta, 1 putki, (2) hepariiniputkeen (vihreäkorkkinen) 9 ml verta, 1 putki ja (3) EDTA – putkeen (lilakorkkiseen) 9 ml verta, 2 putkea. Hepariini- ja EDTA- näyteputket laitetaan suoraan kylmään (+4°C),  punakorkkista seerumiputkea pidetään huoneenlämmössä 30 min.

 

12.Kun biopankkinäytteet on otettu,lääkäri kirjaa näytteenottopäivämäärän ja -kellonajan Suomen hematologiseen rekisteriin. Kirjaamisen myötä näytteiden ottamisesta muodostuu automaattinen sähköpostiviesti SPR:n Veripalveluun ja FIMM:iin. Viesti lähtee eteenpäin, kun se kuitataan hyväksytyksi. Tämän viestin lähteminen on äärimmäisen tärkeää, sillä sen myötä Veripalvelu saa tiedon ja pystyy varautumaan heille tulossa oleviin näytteisiin. OYS:sta lähtevistä biopankkinäytteistä ilmoitetaan lisäksi soittamalla Veripalvelun Näyteinfoon (puh 029 300 1414).

 

13.Osaston hoitaja vie kaikki biopankkinäytteet (veri-, luuydin- ja ihobiopsianäytteet) ja biopankkilähetteet (2 kpl) laboratorion asiakaspalveluun (puh 4441), missä ne pakataan kuljetusta varten yhteen pakettiin ja lähetetään kiireellisenä kylmälähetyksenä (+2 - +14˚C) lentokoneella SPR:n Veripalveluun Helsinkiin.

 

14.Hoitava lääkäri tai tutkimushoitaja kirjaa potilaan diagnoositiedot Suomen hematologiseen rekisteriinheti niiden valmistuttua, mielellään 48 tunnin kuluessa.

----

Laatija: Marjaana Säily
Tarkastaja: Marjaana Säily, Pirjo Koistinen, Eeva-Riitta Savolainen
Hyväksyjä: Marjaana Säily
Päiväys/voimassaoloaika: 11.02.2013 / 31.12.2014

Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 21.07.2015 - 15:10