AML

Toimitus - 05.05.2010 - 07:36

Osallistuminen tutkimuksiin:

 • Mikäli potilas osallistuu AML2012-hoito-ohjelmaan tai hänestä on otettu FHRB-näytteet, on nämä valittava valikosta "Lisää uusi tutkimus".

Diagnoosilomake:

 • Riskiluokat-ohje
 •  ICD-0-3-luokitus -ohje
 • Immunofenotyyppi: poikkeavien solujen immunofenotyyppi luettelona.  Esim CD38, CD33, CD117, CD64, MPO-
 • Poikkeavien solujen karyotyyppi: karyotyyppi luettelona. Esim. hypodiploidi 43, del(5q), +8
 • Merkitse aina myös, onko jokin löydös seurantaan sopiva. Seurantaan sopivat muuttujat voidaan lisätä potilaskohtaisiksi avainmuuttujiksi (ks. ohje)

Seurantatiedot:

 • Seurantatieto laaditaan aina vastearvion yhteydessä, haittatapahtuman (AE) ilmaantuessa ja sen loppuessa.
 • Täydennä aina ainakin avainmuuttujat sekä hoidon aloituksen yhteydessä AML2012-hoito-ohjelman seurantatiedot (merkitty "peukulla")
 • Seurantatietojen oletusarvoiset avainmuuttujat: taudin status, blastien osuus luuydinaspiraatissa, b-neut, b-tromb, toimintakykyluokitus, seurantajakson aikaisen neutropenian vaikeusaste, mahdollisen neutropenisen infektion vaikeusaste ja infektion aiheuttaja. Avainmuuttujia voi tarvittaessa muuttaa, ks. ohje.
 • Jos luuytimen blastien (bm-blast-p) osuus on alle 5% (=remissio), merkitse kenttään <5
 • Taudin status, ks. ohje

Haittatapahtumat:

 • Haittatapahtumalle merkitään aina alku- ja loppupäivä. Haittavaikututukset merkitään CTC4.0. koodiston mukaan, ks. ohje. Loppupäivä merkitään kirjaamalla uusi seurantatieto, jossa kyseisen AE:n kohtaan merkitään alasvetovalikosta "No".
 • AE-kirjaukset on jaettu nyt kahteen osaan: yleisiin sekä harvinaisiin haittavaikutuksiin.
 • Yleisinä haittavaikutuksiin on merkitty hoito-ohjelman kannalta merkittävät haittavaikutukset, joiden raportointi on suotavaa (merkitty "peukuin").
  • Mikäli haittavaikutusta ei ole, ei ole välttämätöntä täyttää kohtaa "No".
 • Haittavaikustuksen keston aikana gradusta ei tarvitse muuttaa, haittavaikutus merkitään korkeimman graduksen mukaan
  • Esim. tuumorilyysin seurauksena krea kohoaa ad 300 ja normaalistuu kuuden viikon aikana: haittatapahtuman kesto krean noususta normaalistumiseen saakka, haitan gradus 3 korkeimman kreatiniinin mukaan.
 • Erityisesti infektiohaittatapahtumien kirjaamisessa on pyrittävä yhdenmukaisuuteen. Granulosytopeniset (neut <1,0, kuume>38°C) infektiot luokitittuvat CTC4.0:ssä aina vähintään III-luokkaan, ks. ohje.
  • Neutropeninen infektio katsotaan loppuneeksi kun CRP on alle 20 tai iv-antibioottihoito päättyy. Neutropenian mahdollisella aiemmalla korjaantumisella ei ole merkitystä loppumispäivän määrittelyssä.
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 16.02.2016 - 15:02