KML

Toimitus - 12.05.2010 - 07:21

Diagnoosilomake

 • (ohjeita)
 •  

Seurantalomake

 • Avainmuuttujat tulisi aina täyttää
 • Mikäli potilaalla on ollut merkittäviä tyrosiinikinaasihoitoon liittyviä sivuvaikutuksia, tulisi ne lisätä avainmuuttujiksi (muuttujan nimi: Hoitoon liittyneet sivuvaikutukset (th-adverse-effects)

Jäännöstaudin kirjaaminen (b/bm-bcr-qr)

 • keskeisin avainmuuttuja
 • käytetään IS-skaalan mukaisia arvoja
 • Jos arvo on negatiivinen, valitaan valikosta "Neg", muuten annetaan numeroarvo (IS-prosenttiluku)
 • Jos arvo on negatiivinen, ilmoitetaan aina myös saavutettu näytekohtainen herkkyys prosenttilukuna (b/bm-bcr-qr-sens-abs). Tämä muuttuja tulisi lisätä potilaskohtaiseksi avainmuuttujaksi niillä potilailla, jotka ovat jäännöstautinegatiivisia (CMR). Löytyy myös seurantalomakkeesta kohdasta "Molekyyligenetiikka"

Hoidot

 • Hoidon lisätietoihin käytetty annos (esim. 400 mg)
 • Annosmuutokset aina uusi hoito, edellyttäen, että annosmuutoksen väli on >1 kk.
  • Esim. jos imatinibihoidon alussa annos 2 vkoa 200 mg ja sitten 400 mg monia kuukausia on kyseessä yksi hoito
  • Jos taas imatinibihoitoa 400 mg on annettu 12 kk ja vaihdetaan annokseen 600 mg, on se uusi hoito
 • Hoitolinja vaihtuu seuraavista syistä:
  • Tapahtuu hematologinen, sytogeneettinen tai molekyyligeneettinen relapsi, joka johtaa hoidon vaihtamiseen
 • Hoitoon tulisi aina merkitä hoidon lopettamisen syy
Viimeksi muokannut: 
Lauri Mäkinen - 16.02.2016 - 15:11