Hemofiliaryhmä

birgitta.salmela - 26.10.2011 - 10:45

Tavoitteet ja päämäärät

Suomen Hemofiliaryhmään kuuluu eri yliopisto- ja keskussairaaloiden sekä SPR Veripalvelun verenvuotauteihin perehtyneitä erikoissairaanhoidon lääkäreitä ja hoitajia. Ryhmän tavoitteena on edistää ja yhtenäistää hemofilian, von Willebrandin taudin ja muiden perinnöllisten ja hankinnaisten verenvuototautien diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa kansallisesti sekä lapsilla että aikuisilla. Nämä harvinaiset monialaista erikoisosaamista vaativat sairaudet pyritään keskittämään erikoissairaanhoidon piiriin. Lisäksi perusterveydenhuoltoon ulottuvan verkoistoitumisen tavoitteena on kehittää yhteistyötä potilaan oman alueen palvelujen turvaamiseksi, esimerkiksi fysioterapian ja hammashoidon suhteen. Suomen Hemofiliaryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Riitta Niinimäki, Riitta.Niinimaki(at)ppshp.fi

Sihteeri: Kristian Juusola, Kristian.Juusola(at)ppshp.fi

Viimeksi muokannut: 
Kristian Juusola - 30.03.2021 - 14:44