Liity SHY:n jäseneksi

SHY:n tarkoituksena on edistää ja tukea hematologian kehittämistä.Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, tekemällä aloitteita ja tukemalla taloudellisesti tutkimustyötä ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä sekä järjestämällä koulutustilaisuuksia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa hematologian alalla toimiva tai alasta kiinnostunut lääkäri tai muun akateemisen tutkinnon suorittanut hematologian alalla toimiva henkilö tai jäsenyhteisö, joka toiminnallaan tahtoo edistää yhdistyksen tarkoituksia.