Tietosuoja

perttu.koskenvesa - 07.10.2016 - 13:26

Suomen hematologinen rekisteri (SHR)- tutkimuksen tietosuojaseloste, jossa käydään läpi tutkimussuostumuksen puitteissa tapahtuva henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa ja sen pohjalta kertyvässä tutkimusrekisterissä. Erillinen tietosuojaan liittyvien riskien itsearviointilomake. Tiedote 5/2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista tutkittavien tiedonsaatiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista SHR-tutkimuksen osalta. Tutkimustietoja tallentavilta ja analysoivilta henkilöiltä, jotka käsittelevät arkaluonteisia henkilötietoja, pyydetään erillinen sitoumus ennen käyttöoikeuden myöntämistä.

Viimeksi muokannut: 
perttu.koskenvesa - 11.09.2018 - 14:16