Tietosuoja

perttu.koskenvesa - 07.10.2016 - 13:26

Suomen hematologinen rekisteri (SHR)- tutkimuksen tietosuojaseloste, jossa käydään läpi tutkimussuostumuksen puitteissa tapahtuva henkilötietojen käsittely tässä tutkimuksessa ja sen pohjalta kertyvässä tutkimusrekisterissä. Erillinen tietosuojaan liittyvien riskien itsearviointilomake. Tiedote 5/2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista tutkittavien tiedonsaatiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista SHR-tutkimuksen osalta. Tutkimustietoja tallentavilta ja analysoivilta henkilöiltä, jotka käsittelevät arkaluonteisia henkilötietoja, pyydetään erillinen sitoumus ennen käyttöoikeuden myöntämistä.

Description of the handling of personal data (DHPD) in this study can be found in the attached files named DHPD.

Viimeksi muokannut: 
perttu.koskenvesa - 21.08.2019 - 10:32