Anu Huurre (2017)

Samuli Rounioja - 21.09.2017 - 08:35

Gut microbiota during and after cancer treatment in childhood: Associations with cardiometabolic health and immunological recovery

 

Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneilla lapsilla: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen

LT Anu Huurre, Tyks Lastentaudit

Lasten syöpähoidolla on pitkäaikaisia vaikutuksia parantuneiden terveyteen. 2/3:lla heistä on aikuisena jokin pitkäaikaissairaus. Ylipaino on syövästä selvinneillä tavallista ja sydän- ja verisuonisairaudet ovat toisen syövän lisäksi yleisimpiä kuolinsyitä. Väestössä mielenkiinto kohdistuu mikrobiston merkitykseen mm. ylipainon taustalla. Syövän lääkehoidolla ja hoitojen aikaisilla toistuvilla antibiooteilla on todennäköisesti valtava vaikutus suolistomikrobistoon. Toistaiseksi ei tiedetä miten suolistomikrobisto muuttuu syöpähoitojen aikana ja miten se vaikuttaa myöhempään terveyteen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syöpähoitojen vaikutusta suolistomikrobistoon syöpään sairastuneilla lapsilla. Lisäksi tutkitaan suolistomikrobiston muutosten ja palautumisen yhteyttä kardiometabolisiin riskitekijöihin, immunologiseen toipumiseen ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen. Tutkimuksen tulosten odotetaan tuovan merkittävää lisäselvyyttä ylipainon ja kardiometabolisten riskitekijöiden kehittymiseen sekä immunologiseen palautumiseen vaikuttavista tekijöistä syöpään sairastuneilla lapsilla.

Tutkimuksen osassa I tutkitaan miten akuutin lymfoblastileukemian (ALL) ylläpitohoidossa olevien lasten suolistomikrobisto eroaa sisarusten ja kaltaistettujen verrokkien mikrobistosta, ja mitkä hoitoon liittyvät tekijät tähän vaikuttavat. Lisäksi tutkitaan metabolisten riskitekijöiden esiintymistä ja yhteyttä suolistomikrobistoon. Tutkimukseen rekrytoidaan mukaan yli 1-vuotiaita akuuttiin lymfoblastileukemiaan sairastuneita lapsia, jotka ovat hoidon ylläpitovaiheessa.

Osassa II tutkitaan prospektiivisesti suolistomikrobiston muutoksia syöpädiagnoosista ja hoidoista alkaen, mukaan rekrytoidaan yli 1-vuotiaat lapset, joilla todetaan ensimmäinen syöpä tutkimuksen käynnistymisen jälkeen ja jotka tulevat saamaan solunsalpaaja- tai sädehoitoa. Edelleen tutkitaan muutoksen yhteyttä kardiometabolisten riskitekijöiden kehittymiseen ja immunologiseen palautumiseen hoitojen jälkeen. Lisäksi tutkitaan liikunnallisen aktiivisuuden ja kunnon yhteyttä kardiometabolisten riskitekijöiden kehittymiseen ja immunologiseen palautumiseen.

Tavoitteena on että tulosten pohjalta voidaan vähentää syöpähoitojen pitkäaikaisvaikutuksia selviytyjien myöhempään terveyteen. 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 21.09.2017 - 08:35