Hanna Pitkänen (2015)

mika.kontro - 11.09.2015 - 17:02

Tutkimussuunnitelma: Löyhä fibriini

Yhteenveto

Väitöskirjatyön tavoite selvittää fibriininmuodostukseen ja syntyneen fibriinin pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Veren hyytyminen on dynaaminen prosessi, jonka kokonaiskuvan hahmottaminen jää osin puutteelliseksi, mikäli hyytymän muodostusta mitataan vain ajallisten tai määrällisten päätemuuttujien avulla. Uudet, ns. globaalit veren hyytymistä kuvaavat menetelmät antavat tietoa hyytymän muodostumisen kinetiikasta ja hyytymän pysyvyydestä. Väitöskirjatyön tarkoituksena on keskittyä veren hyytymiskaskadin loppuosan ja muodostuneen hyytymän pysyvyyteen vaikuttavien tekijöiden kuvaamiseen. Työssä käytetään edellä mainittujen tapahtumien tutkimiseen erilaisia hyytymistekijäkorvaushoitoja, synnynnäisten hyytymishäiriöiden malleja sekä perinteisiä ja globaaleja veren hyytymistä kuvaavia menetelmiä.

Ensimmäisessä osatyössä kuvataan S/D-käsitellyn (solvent/detergent) plasman koagulatiivisesti aktiivisen proteiini S:n puutoksesta johtuva lisääntynyt trombiinin muodostuskapasiteetti ja toisaalta syntyneen hyytymän kiihtynyt fibrinolyysi matalan α2-antiplasmiinin vuoksi in vitro. Toisessa osatyössä on tarkoitus selvittää S/D-käsitellyn plasman lipidikoostumuksen vaikutusta hyytymistekijäpitoisuuksien muutoksiin. Kolmas osatyö käsittelee hyytymistekijä XIII (FXIII) korvaushoidon vaikutusta fibriinin pysyvyyteen. Neljännen osatyön tarkoitus on karakterisoida lysinurisesta proteiini-intoleranssista kärsivien potilaiden hyytymishäiriötä.

 

 

Viimeksi muokannut: 
mika.kontro - 11.09.2015 - 17:02