Mika Kontro (2017)

Samuli Rounioja - 26.06.2017 - 09:26

Venetoklaksivastetta ennakoivat tekijät akuutissa myelooisessa leukemiassa  

Mika Kontro

HYKS, Syöpäkeskus, Hematologian linja

BCL-2 on normaalissa B-solun kehityksessä ja erilaistumisessa tärkeä ohjelmoituneelta solukuolemalta suojaava proteiini. BCL-2:n estäjät (mm venetoklaksi ja navitoklaksi) ovat uusi lääkeaineryhmä, joka herkistää syöpäsoluja ohjelmoidulle solukuolemalle.  Olemme aiemmin osoittaneet, että kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa lupaavaksi lääkkeeksi osoittautunut BCL-2:n estäjä venetoklaksi estää syöpäsolujen kasvua myös akuutissa myelooisessa leukemiassa (AML) (Kontro et al. Leukemia 2017). Lisäksi tutkimme vastetta mahdollisia hoitovastetta ennakoivia biomarkkereita, joiden löytämiseen käytimme potilasnäytteiden eksomi- ja transkriptomisekvensointia, RQ-PCR:ää sekä ex vivo -lääkeseulatutkimusta. Tutkimuksessa tunnistettiin useita uusia venetoklaksin herkkyyttä ennustavia tekijöitä AML:ssa. Keskeisenä löydöksenä havaittiin, että HOXA- ja HOXB-geenien ilmentyminen ennusti hoitovastetta, kun taas vähäinen HOX-ilmentyminen ennakoi resistenssiä. Lisäksi mutaatiot kromatiinia muuntelevissa geeneissä WT1, IDH1 ja IDH2-geeneissä ennustivat venetoklaksiherkkyyttä. Nyt käynnistyvän tutkimusprojektin tarkoituksena on varmentaa prekliinisessä tutkimuksessa löydettyjen biomarkkereiden korrelaatio kliiniseen hoitovasteeseen. 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 26.06.2017 - 09:26