Roosa Prusila (2018)

Samuli Rounioja - 17.05.2018 - 14:35

Roosa Prusila, Oulun Yliopisto, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Medical Research Center Oulu

Follikulaarinen lymfooma on yleisin indolentti lymfooma. Tauti reagoi hoitoihin yleensä hyvin, mutta relapsit ovat yleisiä. Viimeisten vuosikymmenien aikana non-Hodgkinin lymfoomien hoitotuloksissa on tapahtunut merkittävää kehitystä, joka johtuu pääosin vasta-aineiden, kuten CD20 vasta-aine rituksimabin, käytöstä. Samalla potilaiden ennuste on parantunut ja yhä harvempi potilas kuolee tautiinsa. Elinajanennusteen parantuessa potilailla on myös potentiaalisesti enemmän aikaa saada hoidon aiheuttamia myöhäisiä haittavaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa kardiovaskulaariongelmat ja sekundaariset hoidon aiheuttamat syövät, joista tavallisimpia ovat hematologiset maligniteetit kuten myelodysplastinen syndrooma ja akuutti myeloinen leukemia. Sekundaaristen maligniteettien insidenssi lymfoomapotilailla on kuitenkin suurelta osin tuntematon.

Tutkimuksessamme kartoitamme follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla hoidoista aiheutuvaa sekundaaristen syöpien riskiä sekä tutkimme onko jokin tietty hoitomuoto yhdistettävissä kohonneeseen riskiin. Samasta aineistosta analysoimme myös eri hoitomuotojen tehokkuutta ja hoitotuloksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 15.06.2018 - 13:12