Samuli Eldfors (2016)

Samuli Rounioja - 08.09.2016 - 11:56

Somaattiset mutaatiot lääkeresistentissä akuutissa myelooisessa leukemiassa

 

Samuli Eldfors (1), Mika Kontro (2), Olli Kallioniemi (1), Kimmo Porkka (2), Caroline Heckman (1)

  1. Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)
  2. Helsingin yliopisto ja HYKS Syöpäkeskus, hematologian klinikka

 

Akuuttia myelooista leukemiaa (AML) hoidetaan monisolunsalpaajahoidolla, joka on useimpien potilaiden kohdalla tehokas taudin alkuvaiheessa. AML kuitenkin kehittyy usein hoidon aikana lääkeresistenssiksi ja relapsoituu. Relapsivaiheen AML:n hoitotulokset ovat huonoja. AML:n diagnoosivaiheessa esiintyvät, taudin patogeneesiin vaikuttavat somaattiset mutaatiot tunnetaan jo hyvin. Relapsivaiheen AML:issä esiintyviä, lääkeresistenssin kehittymiseen vaikuttavia mutaatiota on kuitenkin toistaiseksi tutkittu vain vähän.

 

Tässä tutkimuksessa tulemme selvittämään miten AML:n patogeneesiin vaikuttavien geenien mutaatiofrekvenssit eroavat diagnoosivaiheen ja lääkeresistenttien AML:ien välillä. Lisäksi pyrimme tunnistamaan ainoastaan lääkeresistenteissä AML:issä esiintyviä mutaatioita, jotka voivat johtaa resistenssin kehittymiseen. Vertaamme relapsoituneiden ja refraktaarien AML:ien mutaatioita diagnoosivaiheen mutaatioihin. Tutkimuksessa on mukana FIMMissä eksomisekvensoidut relapsoituneet ja primäärirefraktaarit AML:ät (n=68), sekä relapsoituneet AML:ät aiemmin julkaistuista tutkimuksista (n=55). Relapsivaiheelle tyypillisten mutaatioiden tunnistaminen tulee selventämään mekanismeja jotka johtavat lääkeresistenssin kehittymiseen. Lääkeresistenssiä aiheuttavia mutaatioita voidaan jatkossa käyttää potilaiden lääkevasteen ennustamiseen ja hoidon suunnitteluun. 

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 08.09.2016 - 12:00