Suvi Douglas (2019)

Samuli Rounioja - 07.08.2019 - 08:16

Hematologisille syöpätaudeille altistavat geneettiset tekijät

Suvi Douglas

Soveltavan kasvaingenomiikan tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

 

Viime vuosina tieto perittyjen geenivarianttien vaikutuksesta hematologisten syöpien alttiuteen ja mahdolliseen hoitoon on lisääntynyt huimaa vauhtia. Olemme tutkimusryhmässämme kiinnostuneita erityisesti leukemioiden, luuytimen vajaatoiminnan, mutta myös harvinaisempien hematologisten sairauksien, kuten Waldenströmin taudin puhkeamiseen liittyvistä geneettisistä tekijöistä. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on kartoittaa ja syventää tietoutta perinnöllisten tekijöiden vaikutuksesta erityisesti akuutin myelooisen leukemian (AML) vaikeimmin hoidettavissa olevassa alaluokassa, erytroleukemiassa; akuutissa lymfoblastileukemiassa (ALL) ja Waldenströmin makroglobulinemiassa. Väitöskirjani osatöissä tarkoituksena on löytää erytrooiselle leukemialle altistavia geenejä/mutaatioita, selvittää ERCC6L2 –mutaation aiheuttaman leukemia-alttiuden molekyylibiologisia mekanismeja, kartoittaa ALL:n alttiusgeenejä korkean riskin aikuis- ja lapsipotilailla ja tunnistaa uusia Waldenstömin taudin perinnöllisyyden taustalla olevia geenejä.

Hematologisille sairauksille altistavien geenivarianttien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan valita potilaalle sopiva allogeenisen kantasolusiirteen luovuttaja, useissa tapauksissa ennustaa taudinkulkua ja joskus jopa estää leukemian puhkeaminen. Selvitämme myös, onko mahdollista parantaa ERCC6L2-mutaation omaavien potilaiden mitokondrioiden toimintaa, millä voisi olla ehkäisevää merkitystä leukemiariskin syntyyn. ALL:ssä on erityisesti tarvetta selvittää aikuispotilaiden perinnöllistä leukemiariskiä, sillä sitä ei ole aiemmin ajateltu olevan olemassa. Nyt kuitenkin on jo löydetty viitteitä siitä, että perinnöllinen alttius voi aikaansaada taudin puhkeamisen muulloinkin kuin lapsuudessa tai varhaisnuoruudessa.  Tunnistamalla uusia Waldenströmin taudin alttiusgeenejä, voidaan jatkossa tutkimusta kohdentaa mahdollisuuksiin ehkäistä taudin puhkeaminen.

Viimeksi muokannut: 
Samuli Rounioja - 07.08.2019 - 08:16