HRUHLAB2

kimmo.porkka - 07.02.2012 - 18:05

 

Tutkimuksen nimi: "Veritautien molekylaarinen patogeneesi, altistavat tekijät ja yksilöllistetty hoito"

Tutkimuksen vastuuhenkilöt Prof. Kimmo Porkka, prof. Satu Mustjoki, LT Mika Kontro
Tutkimuksen lyhenne HRUHLAB2 
Tutkimuksen suorituspaikka Hematologinen tutkimusyksikkö (HruH), ja FIMM, Helsigin yliopisto; Sairaanhoitopiirit
Tutkimuksen tyyppi Ei-kajoava laboratoriotutkimus
Tutkimuksen aloituspäivä 01.02.2012
Tutkimuksen status Käynnissä, rekrytoi potilaita
Tutkimuspopulaatiot Kaikki veritauteja sairastavat potilaat

 

Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus

Vaikka usean pahanlaatuisen veritaudin hoidossa onkin viime vuosina saavutettu merkittäviä edistysaskeleita, on mm. akuuttien leukemioiden hoito pysynyt valtaosin ennallaan. Pahanlaatuiset veritaudit ovat sangen monimuotoinen tautiryhmä, eikä taudin mekanismien löytämisessä ja hoidossa ole toistaiseksi saavutettu edistysaskeleita. Suurimman haasteen nykyhoidoille asettavat uusiutuneet tai hoidolle vastaamattomat leukemiat. Yhä edelleen yli puolet potilaista menehtyy hoidon haittavaikutuksiin tai hoidolle reagoimattomaan leukemiaan.

Valtaosa kliinisessä käytössä olevista tutkimusmenetelmistä on vielä riittämättömiä molekylaaristen hoitokohteiden tunnistukseen ja kohdennetun hoidon valintaan. Oikean kohdennetun hoidon löytäminen saattaa kuitenkin parantaa ennustetta - suotuisana esimerkkinä on ollut tyrosiinikinaasiestäjien käyttöönotto Ph-positiivisessa akuutissa lymfaattisessa leukemiassa ja kroonisessa myelooisessa leukemiassa.

Pahalaatuisten verisairauksien hoidon tulosten parantamiseksi tarvitaan uudenlaisia menetelmiä. Uskomme, että selvittämällä syöpäsolujen geneettisten poikkeavuuksien sekä geenien ilmentymän ja signaalivälityksen muutoksia voimme löytää aiemmin tuntemattomia ennusteellisia ja hoidollisia tekijöitä. Yhdistämällä näitä tuloksia ex vivo –lääkeaine-herkkyyksien tuloksiin, voidaan puolestaan löytää uusia hoidollisia kohteita ja lääkevastetta ennustavia tekijöitä. Lisäksi tutkimme eri hoitomuotojen vaikutuksia syöpäsoluihin sekä myös elimistön normaaleihin soluihin ja pyrimme löytämään tekijöitä, jotka saattavat olla eri hoitomuotojen haittavaikutusten takana. Selvitämme myös perinnöllistä alttiutta sairastua pahanlaatuisiin verisairauksiin. Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa.

Näytteenotto-ohjeet.

 

Viimeksi muokannut: 
kimmo.porkka - 24.06.2018 - 19:37